ГалоўнаяБiблiятэкарамКаардынацыйны план работы бібліятэкКаардынацыйны план работы бібліятэк на 2009 год

Каардынацыйны план работы бібліятэк на 2009 год

Назва работы
Выканаўца
Тэрмін
Вынік
1
2
3
4

1. НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

1.1. Даследаванні
Зводны каталог усходніх рукапісаў XIV–XX стст.
НББ
2005–2010 гг.
Навуковая
справаздача
Кніга Беларусі
НББ
2006–2010 гг.
Навуковая
справаздача
Radzіvіlіana
 
НББ
2006–2011 гг.
Навуковая
справаздача
Французскія аўтографы ў фондзе НББ
 
НББ
2007–2010 гг.
Навуковая
справаздача
Бібліятэка М.А. Янчука: прыватная калекцыя беларускага вучонага-славіста ў фондзе НББ
 
НББ
2008–2010 гг.
Навуковая
справаздача
Дзіцячае чытанне як нацыянальны набытак і роля бібліятэк у яго падтрымцы і развіцці
НББ
АБ
2008–2010 гг.
Навуковая
справаздача
Партызанскі і падпольны друк
НББ
2008–2010 гг.
Навуковая
справаздача
Бібліятэчная справа на Беларусі. Дакументы і матэрыялы. 1991–2005 гг.
 
НББ
2009–2010 гг.
Навуковая
справаздача
Статыстычныя паказчыкі і крытэрыі ацэнкі эфектыўнасці дзейнасці бібліятэк
 
НББ
2009–2012 гг.
Навуковая
справаздача
Бібліятэкі Беларусі: статыстычнае даследаванне
НББ

І–ІV кв.

БД

Бібліятэка Храптовічаў
НББ

І–ІV кв.

Навуковая
справаздача

Эфектыўнасць выкарыстання падсобных фондаў НББ: сацыялагічнае даследаванне

НББ

I–III кв.

Навуковая
справаздача

Бібліятэкі Нясвіжскай ардынацыі Радзівілаў у фондзе ЦНБ НАН Беларусі: вывучэнне складу і навуковае апісанне дакументаў
ЦНБ НАН
Беларусі
I–IV кв.
БД
Вывучэнне змяненняў у складзе дакументаў у фондзе асноўнага захоўвання ЦНБ НАН Беларусі ў 2002–2007 гг.
ЦНБ НАН
Беларусі
І–ІV кв.
Навуковая
справаздача
Вывучэнне складу і зместу калекцый рэдкіх кніг і рукапісаў у ЦНБ НАН Беларусі
ЦНБ НАН
Беларусі
І–ІV кв.
Навуковая
справаздача
Маніторынг выкарыстання газетнага фонду асноўнага захоўвання ЦНБ НАН Беларусі
ЦНБ НАН
Беларусі
І–ІV кв.
Навуковая
справаздача
Маніторынг выкарыстання перыядычных выданняў з працягам, што паступаюць па МКА ў ЦНБ НАН Беларусі
ЦНБ НАН
Беларусі
І–ІV кв.
Навуковая
справаздача
Рукапісы татараў (мусульман Беларусі) канца XVII – пачатку XX стагоддзя: навуковае апісанне і кадыкалагічны аналіз рукапісаў з кніжных збораў Беларусі
ЦНБ НАН
Беларусі
І–ІV кв.
БД
Аналіз задавальнення карыстальнікаў віртуальнай даведачнай службай НБ ПДУ

НБ ПДУ

І–ІV кв.

Навуковая
справаздача
Эфектыўнасць выкарыстання электронных рэсурсаў у НБ БНТУ

НБ БНТУ

І–ІV кв.

Навуковая
справаздача
Кнігі XVІІІ–XIX стст.: з калекцыі Паскевічаў на рускай мове: выдаўцы і выдавецтвы
 
Гомельская АБ
I кв.
Навуковая
справаздача
Руская кніжная цэнзура XVІІІ–XIX стст.: даследаванне калекцыі Паскевічаў
Гомельская АБ
ІV кв.
Навуковая
справаздача
Электроны каталог ў бібліятэцы: сацыялагічнае даследаванне

Б-ка ВДМУ

ІV кв.

Навуковая
справаздача

Стан і перспектывы развіцця інфармацыйных запатрабаванняў чытачоў абласной бібліятэкі

Гродзенская АБ

II кв.

Навуковая
справаздача

2. НАВУКОВА-АРГАНІЗАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ БІБЛІЯТЭЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
2.1. Планы, справаздачы
Каардынацыйны план навукова-метадычнай і даследчай дзейнасці бібліятэк – метадычных цэнтраў Рэспублікі Беларусь на 2009 г.
 
НББ
І кв.
План
Зводны план работы бібліятэк ВНУ Рэспублікі Беларусь на 2009 г.
 
ФБ БДУ
І кв.
План
Справаздача аб рабоце бібліятэк НДУ НАН Беларусі за 2008 г.
 
ЦНБ НАН
Беларусі
І кв.
Справаздача
Справаздача аб рабоце Прэзідэнцкай бібліятэкі за 2008 г.

Прэзідэнцкая бібліятэка
Рэспублікі Беларусь

І кв.

Справаздача

Справаздача аб рабоце бібліятэк ВНУ Рэспублікі Беларусь за 2008 г.
ФБ БДУ
І кв.
Справаздача
Справаздача аб стане інфармацыйнага забеспячэння навукі і адукацыі ў АПК Беларусі
БелСГБ
І кв.
Справаздача
Справаздача аб рабоце РНТБ і абласных філіялаў за 2008 г.
РНТБ
І кв.
Справаздача
Статыстычныя паказчыкі работы медыцынскіх бібліятэк Рэспублікі Беларусь за 2008 г.
РНМБ
І кв.
Статыстычная табліца
Бібліятэкі Брэсцкай вобласці ў 2008 г.

Брэсцкая АБ

І кв.

Статыстычная
табліца

Зводная табліца статыстычных паказчыкаў дзейнасці бібліятэк ВНУ Рэспублікі Беларусь
ФБ БДУ
І кв.
Статыстычная табліца
Публічныя бібліятэкі сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь у 2008 г.
НББ
II кв.
Статыстычная табліца
Дзіцячыя бібліятэкі Беларусі ў 2008 г.
НББ
II кв.
Статыстычная табліца
План навукова-даследчай і навукова-метадычнай работы ДУ “Цэнтральная навуковая бібліятэка ім. Я. Коласа НАН Беларусі на 2010 год”
 

ЦНБ НАН Беларусі

IV кв.
План
2.2. Нарматыўная вытворча-практычная дакументацыя
2.2.1. Правілы
рэспубліканскі ўзровень
Правілы функцыянавання нацыянальнай сістэмы МБА і ДД Рэспублікі Беларусь
НББ
II кв.
Правілы
лакальны ўзровень
Правілы карыстання электроннай бібліятэкай
НБ БНТУ
IIІ кв.
Правілы
Правілы карыстання фондам дысертацый НБ БНТУ
НБ БНТУ
I кв.
Правілы
2.2.2. Інструкцыі
рэспубліканскі ўзровень
Інструкцыя па ўліку і захаванасці бібліятэчных фондаў у Рэспубліцы Беларусь
НББ
2009–2010 гг.
Інструкцыя
лакальны ўзровень
Службовыя інструкцыі супрацоўнікаў ЦНБ НАН Беларусі
ЦНБ НАН
Беларусі
I–IV кв.
Інструкцыя
Тэхналагічная інструкцыя па стварэнні дыскаў да электроннай бібліятэкі
ФБ БДУ
I кв.
Інструкцыя
Тэхналагічная інструкцыя “Абслугоўванне чытачоў ў ФБ БДУ”

ФБ БДУ

I–II кв.

Інструкцыя

Тэхналагічная інструкцыя “Арганізацыя тэставага доступу к БД”

ФБ БДУ

I кв.

Інструкцыя

Тэхналагічная інструкцыя “Выкананне заказаў ЭДД”

ФБ БДУ

I кв.

Інструкцыя

Інструкцыя карыстальніка “Афармленне падпіскі на перыядычныя выданні ў праграмным забеспячэнні MARK-SQL”

ФБ БДУ

II кв.

Інструкцыя

Інструкцыя карыстальніка “Пералік справаздач MARK-SQL і парадак складання”

ФБ БДУ

II кв.

Інструкцыя

Інструкцыя па ўліку бібліятэчнага фонду

ФБ БДУ

II кв.

Інструкцыя

Тэхналагічныя інструкцыі на работы, якія выконваюцца ў АБІС

Прэзідэнцкая бібліятэка
Рэспублікі Беларусь

I–IV кв.

Інструкцыя

Інструкцыя па вызначэнні кошту выданняў, якія паступілі ў бібліятэку без указання цаны або страчаных чытачамі

Б-ка ВДАВМ

I–IV кв.

Інструкцыя

Інструкцыя аб парадку замены страчаных чытачамі дакументаў з фонду бібліятэкі

Б-ка МДУХ

II кв.

Інструкцыя

Інструкцыя па зборы, сістэматызацыі, захоўванні і арганізацыі доступу да электронных адукацыйных рэсурсаў універсітэта

Б-ка БРУ

III кв.

Інструкцыя

Інструкцыя аб парадку фарміравання, захоўвання і выкарыстання абменнага фонду бібліятэкі

БДАТУ

I кв.

Інструкцыя

2.2.3. Палажэнні
рэспубліканскі ўзровень
Палажэнне аб фарміраванні адзінага страхавога фонду дакументальных помнікаў Рэспублікі Беларусь
НББ
2009–2011 гг.
Палажэнне
Палажэнне аб Нацыянальным фондзе кніжных помнікаў Рэспублікі Беларусь
НББ
2009–2010 гг.
Палажэнне
Палажэнне аб нацыянальнай сістэме МБА і ДД Рэспублікі Беларусь
НББ
II кв.
Палажэнне
 
лакальны ўзровень
   
Палажэнне аб дзейнасці ПЦПІ
Брэсцкая АБ
I–IV кв.
Палажэнне
Палажэнне аб даведачна-бібліяграфічнай рабоце абласной бібліятэкі
Брэсцкая АБ
I–IV кв.
Палажэнне
Палажэнне аб БД “Кнігазабяспечанасць”
НБ ВДУ
імя П. Машэрава
І кв.
Палажэнне
Палажэнне аб фарміраванні фонду электроннай бібліятэкі
Б-ка ВДМУ
І кв.
Палажэнне
Палажэнне аб БД «Беларусіка»
НББ
ІІ кв.
Палажэнне
Палажэнне аб апрацоўцы электронных рэсурсаў, якія паступілі ў бібліятэку
Б-ка БДСГА
ІІ кв.
Палажэнне
Палажэнне аб віртуальнай даведачнай службе ЦНБ НАН Беларусі
ЦНБ НАН
Беларусі
II–III кв.
Палажэнне
Палажэнне аб сістэме павышэння кваліфікацыі супрацоўнікаў ФБ БДУ
ФБ БДУ
IV кв.
Палажэнне
Палажэнне аб праходжанні комплексных інфармацыйных мерапрыемстваў у ФБ БДУ
ФБ БДУ
IV кв.
Палажэнне
Палажэнне аб сістэме фондаў у РНТБ. Ч. 1.

РНТБ

I кв.

Палажэнне

Палажэнне аб сістэме фондаў у РНТБ. Ч. 2.

РНТБ

IV кв.

Палажэнне

Палажэнне аб сістэме каталогаў, картатэк і БД абласных навукова-тэхнічных бібліятэк. Ч. 2.

РНТБ

II кв.

Палажэнне

Палажэнне аб калекцыі дарэвалюцыйнай, даваеннай і ваеннай літаратуры ў РНТБ

РНТБ

I кв.

Палажэнне

Палажэнне аб дэпазітарным фондзе РНТБ

РНТБ

III кв.

Палажэнне

2.2.4. Праграмныя дакументы
рэспубліканскі ўзровень
Комплексная праграма навуковых даследаванняў па бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь на 2011–2015 гг.
 
НББ
I–IV кв.
Праграма
Праграма міжгаліновай НІР “Бібліятэкі і кніжная культура Беларусі XI–XXI стст.”
НББ
I–IV кв.
Праграма
Праграма інфармацыйна-тэхналагічнага развіцця бібліятэк Беларусі на перыяд да 2015 г.
НББ
I–IV кв.
Праграма
Праграма развіцця рэтраспектыўнай і бягучай бібліяграфіі Беларусі
НББ
I–IV кв.
Праграма
 
Праграма фарміравання Нацыянальнай элекроннай бібліятэкі
НББ
I–IV кв.
Праграма
2.2.5. Нормы
Нормы на асноўныя бібліятэчна-бібліяграфічныя працэсы, якія выконваюцца на ПЭВМ
ЦНБ НАН
Беларусі
І–ІV кв.
Нормы
Нормаабгрунтаванні платных бібліятэчна-інфармацыйных паслуг, якія аказвае ФБ БДУ
ФБ БДУ
III кв.
Нормы
2.3. Стандарты
Нацыянальны стандарт па бібліятэчнай статыстыцы СТБ 7.20-2000. Бібліятэчная статыстыка. Асноўныя палажэнні
НББ
2009–2010 гг.
Стандарты
2.4. Концепции
Канцэпцыя развіцця бібліятэкі універсітэта на 2009–2012 гг.
Б-ка БРУ
I кв.
Канцэпцыя
Канцэпцыя развіцця інфармацыйнай базы бібліятэкі БДУКіМ на 2009–2015 гг.
Б-ка БДУКІМ
I кв.
Канцэпцыя
Канцэпцыя развіцця навуковай бібліятэкі БНТУ на 2010–2015 гг.
НБ БНТУ
IV кв.
Канцэпцыя
 
     
3. БІБЛІЯТЭЧНА-ІНФАРМАЦЫЙНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, АБМЕН ВОПЫТАМ
3.1. Павышэнне кваліфікацыі
3.1.1. Міжнародныя навукова-практычныя канферэнцыі і семінары
Акадэмічная бібліятэка ў лічбаваю эпоху: інфармацыйная і навуковая дзейнасць
ЦНБ НАН
Беларусі
II кв.
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
Электронныя бібліятэкі ў ліквідацыі інфармацыйнай няроўнасці
МК РБ, НББ,
РБА, НП БАЕ
ІІІ кв.
Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні
Менеджмент бібліятэк вышэйшых навучальных устаноў
НБ ПДУ
IV кв.
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
3.1.2. Рэспубліканскія навукова-практычныя канферэнцыі і семінары
Рэспубліканскі семінар па пытаннях абслугоўвання карыстальнікаў з парушэннямі зроку
МК РБ, МІ РБ,
Міністэрства працы і сацыяльнай аховы РБ, НББ
I кв.
Рэспубліканскі
семінар
Бібліятэка універсітэта: класічая і электронная
Б-ка БДЭУ
II кв.
Навукова-практычная канферэнцыя
Электронныя інфармацыйныя рэсурсы: доступ праз віртуальныя чытальныя залы
НББ
I кв.
Рэспубліканскі
семінар
Рэспубліканскі семінар па пытаннях абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк прававой інфармацыяй, прымеркаваны да
10-годдзя стварэння на базах бібліятэк ПЦПІ

МК РБ, МІ РБ,
НББ

I кв.

Рэспубліканскі
семінар
Рэдкая кніга: крытэрыі ідэнтыфікацыі
НББ
I кв.
Рэспубліканскі
семінар
Рэспубліканскі семінар па рэалізацыі канцэпцыі адкрытых архіваў бібліятэкамі ВНУ
ФБ БДУ
I кв.
Рэспубліканскі
семінар
Сучасныя тэхналогіі бібліятэчнай справы
РІВШ БДУ, ФБ БДУ
I кв.
Курсы
Актуальныя праблемы бесперапыннай бібліятэчнай адукацыі
Б-ка БДУКІМ
I кв.
Зімняя школа
Інтэрнэт-тэхналогіі ў бібліятэках НББ II кв. Рэспубліканскі семінар
Рэспубліканскі семінар для работнікаў рэгіянальных служб МБА і ДД НББ II кв. Рэспубліканскі семінар
Актуальныя пытанні інтэлектуальнай уласнасці РНТБ II кв. Рэспубліканскі семінар
Мастацтва рэзультатыўнага кіравання сучаснай бібліятэкай Б-ка БДУКіМ II кв. Школа дырэктара
Рэспубліканскі семінар па крытэрыях і індыкатарах эфектыўнасці дзейнасці бібліятэк ВНУ ФБ БДУ II–III кв. Рэспубліканскі семінар
Напрамкі і формы карпаратыўнага ўзаемадзеяння бібліятэк рэспублікі НББ III кв. Рэспубліканскі семінар
Рэспубліканскі семінар па пытаннях захаванасці і рэстаўрацыі бібліятэчных дакументаў НББ III кв. Рэспубліканскі семінар
Выкарыстанне фармату BELMARC у апісанні старадрукаваных і рэдкіх выданняў НББ III кв. Рэспубліканскі семінар
Рэспубліканскі семінар па доступе да знешніх інфармацыйных рэсурсаў і іх выкарыстанні ФБ БДУ III–IV кв. Рэспубліканскі семінар
Курсы для інфармацыйных работнікаў сістэмы АПК БелСГБ IV кв. Курсы
Актуальныя аспекты метадычнай работы ў бібліятэцы ВНУ на сучасным этапе ФБ БДУ IV кв. Школа метадыста
       
3.1.3. Абласныя навукова-практычныя канферэнцыі, кнігазнаўчыя чытанні,
семінары, круглыя сталы, школы, курсы
Бібліятэчная справа ў вобласці: вынікі, праблемы, перспектывы развіцця
Віцебская АБ
I кв.
Абласны семінар
Публічныя бібліятэкі Гомельшчыны: агульныя праблемы, рэгіянальны вопыт, перспектывы развіцця
Гомельская АБ
I кв.
Абласны семінар
РНТБ і АНТБ у дапамогу інфармацыйнаму забеспячэнню спецыялістаў навукова-тэхнічнай сферы рэгіёна
РНТБ
II кв.
Абласны семінар
Дзіцячае чытанне ў кантэксце развіцця інфармацыйнага грамадства
Брэсцкая АБ
II кв.
Абласны семінар
Месца і роля бібліятэкі ў сістэме інфармацыйнага абслугоўвання
Віцебская АБ
II кв.
Абласны семінар
Краязнаўства ў бібліятэках Гомельшчыны: традыцыйныя каштоўнасці і новыя тэндэнцыі
Гомельская АБ
II кв.
Абласны семінар
Публічныя цэнтры прававой інфармацыі як шлях забеспячэння доступу грамадзян да правых рэсурсаў дзяржавы
Гродзенская АБ
II кв.
Абласны семінар
Выкарыстанне сучасных тэхналогій у сістэме бібліятэчнага абслугоўвання: магчымасці і перспектывы
Гродзенская АБ
II кв.
Абласны семінар
Роля і месца бібліятэк аграгарадкоў у выкананні дзяржаўных праграм па сацыяльна-культурным абслугоўванні насельніцтва
Магілёўская АБ
II кв.
Школа дырэктара
Роля бібліятэк у фарміраванні інфармацыйнай прасторы рэгіёна
Мінская АБ
II кв.
Абласны семінар
Абслугоўванне чытачоў: рэгіянальныя асаблівасці, праблемы і перспектывы
 
Мінская АБ
II кв.
Абласны семінар
Месца і роля дзіцячай бібліятэкі ў сацыякультурнай сферы рэгіёна
Мінская АБ
II кв.
Абласны семінар
IV Гарадзенскія чытанні, прысвечаныя 240-годдзю Гродзенскага тэатра Тызенгаўза
Гродзенская АБ
III кв.
Навукова-практычная канферэнцыя
Асаблівасці кіравання сучаснай бібліятэкай: праблемы і шляхі іх вырашэння
Гродзенская АБ
III кв.
Абласны семінар
Інфармацыйныя магчымасці бібліятэкі аграгарадка ў рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы адраджэння і развіцця сяла на 2005–2010 гг.
Магілёўская АБ
III кв.

Семінар-практыкум

Актуальныя праблемы камплектавання бібліятэчна-інфармацыйнымі рэсурсамі фондаў публічных бібліятэк
Мінская АБ
III кв.
Абласны семінар
Метадычная служба цэнтральнай бібліятэкі: пошукі і набыткі
Мінская АБ
III кв.
Школа метадыста
Публічныя цэнтры прававой інфармацыі: новыя магчымасці абслугоўвання
Брэсцкая АБ
IV кв.
Абласны семінар
Бібліятэка ў арганізацыі вольнага часу насельніцтва: традыцыйныя і інавацыйныя формы абслугоўвання чытачоў
Віцебская АБ
IV кв.
Абласны семінар
Сельская бібліятэка ў сучасных умовах сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна
Гомельская АБ
IV кв.
Абласны семінар
Бібліятэкі Магілёўшчыны ў інфармацыйнай і культурнай прасторы: стан, інавацыі, шляхі развіцця
Магілёўская АБ
IV кв.
Школа дырэктара
Метадычная і маркетынгавая дзейнасць, як умова ўстойлівага фарміравання станоўчага іміджу бібліятэкі
Магілёўская АБ
IV кв.
Семінар-практыкум
Укараненне фарматаў BELMARC у практыку работы бібліятэк
Магілёўская АБ
IV кв.
Семінар-практыкум
Гісторыя бібліятэк Міншчыны: публічныя бібліятэкі Капыльскага раёна – мінулае і шляхі наступнага развіцця
Мінская АБ
IV кв.
Школа дырэктара
3.1.4. Конкурсы
Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры: рэспубліканскі конкурс 2008 г.
 
МК РБ, НББ
I–II кв.
Рэспубліканскі конкурс
Рэспубліканскі конкурс навуковых прац па бібліятэказнаўстве, бібліяграфазнаўстве і кнігазнаўстве
МК, ББА, НББ
2008–2009 гг.
Рэспубліканскі конкурс
Цэнтральная бібліятэка як метадычны цэнтр рэгіёна
Брэсцкая АБ
I–IV кв.
Абласны конкурс
Пошук. Арыгінальнасць. Майстэрства
Мінская АБ
I–IV кв.
Абласны конкурс
Бібліятэка, неабходная грамадству: XV абласны агляд-конкурс
Гомельская АБ
I–I кв.
Абласны агляд-конкурс
Інавацыі ў рабоце бібліятэк
Віцебская АБ
IV кв.
Абласны конкурс
3.2. Матэрыялы з вопыту работы
Моладзь і падлеткі Хоцімшчыны ў XXI стагоддзі: з вопыту работы па рэалізацыі бібліятэчнага праекта Хоцімскай цэнтральнай бібліятэкі
Магілёўская АБ
IІ кв.
Даведка
Кніжная сцяжынка лета: з вопыту арганізацыі летняга чытання дзяцей установы культуры “ЦБС г. Бабруйска”
Магілёўская АБ
III кв.
Даведка

СПІС СКАРАЧЭННЯЎ

АБІС – аўтаматызаваная  бібліятэчна-інфармацыйная  сістэма
АБ – абласная бібліятэка
АНТБ – абласная навукова-тэхнічная бібліятэка
АПК – аграпрамысловы комплекс
ББА – Беларуская бібліятэчная асацыяцыя
БД – база даных
БДАТУ – Беларускі дзяржаўны аграрна-тэхнічны універсітэт
БДПУ – Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М. Танка
БДСГА – Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія
БДУКіМ – Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтва
БДЭУ – Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт
БелСГБ – Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Лупіновіча
БРУ – Беларуска-Расійскі універсітэт
ВДАВМ – Віцебская дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны
ВДМУ – Віцебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт
ВНУ – вышэйшая навучальная ўстанова
МБА і ДД – міжбібліятэчны абанемент і дастаўка дакументаў
МДУХ – Магілёўскі дзяржаўны універсітэт харчавання
МІ РБ – Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь
МКА – міжнародны кнігаабмен
МК РБ – Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
НББ – Нацыянальная бібліятэка Беларусі
НБ БНТУ – навуковая бібліятэка Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта
НБ ВДУ – навуковая бібліятэка Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П. Машэрава
НБ ПДУ – навуковая бібліятэка Полацкага дзяржаўнага універсітэта
НДР – навукова-даследчая работа
НДУ НАН Беларусі – навукова-даследчая ўстанова Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
НП БАЕ – некамерцыйнае партнёрства "Бібліятэчная асамблея Еўразіі"
ПЦПІ – Публічны цэнтр прававой інфармацыі
ПЭВМ – персанальная электронна-вылічальная машына
РБА – Расійская бібліятэчная асацыяцыя
РІВШ БДУ – Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы Беларускага дзяржаўнага універсітэта
РНМБ – Рэспубліканская навукова-медыцынская бібліятэка
РНТБ – Рэспубліканская навукова-тэхнічная бібліятэка
ФБ БДУ – Фундаментальная бібліятэка Беларускага дзяржаўнага універсітэта
ЦНБ НАН Беларусі – Цэнтральная навуковая бібліятэка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
ЭДД – электронная дастаўка дакументаў

Бібліятэкарам