ГалоўнаяБiблiятэкарамКаардынацыйны план работы бібліятэкКаардынацыйны план работы бібліятэк на 2012 год

Каардынацыйны план работы бібліятэк на 2012 год

Назва работы
Выканаўца
Тэрмін
Вынік
1
2
3
4
1. НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ
Бібліятэчная справа на Беларусі. Дакументы і матэрыялы. 1991–2005 гг.
НББ
2009–2012 гг.
Навуковая справаздача
Статыстычныя паказчыкі дзейнасці бібліятэк
НББ
2009–2012 гг.
Навуковая справаздача
Інфармацыйныя паводзіны карыстальнікаў бібліятэк Беларусі
НББ
2011–2012 гг.
Навуковая справаздача
Беларускія кірылічныя выданні ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі
НББ
2011–2012 гг.
Навуковая справаздача
Кніга і мова ў культуры і адукацыі: гісторыка-тэарэтычны аспект
ФБ БДУ
2012–2014 гг.
Навуковая справаздача
Даследаванне складу і зместу калекцый рэдкіх кніг і рукапісаў
ЦНБ НАН Беларусі
І–IV кв.
Навуковая справаздача
Комплекснае даследаванне ў кантэксце гісторыка-культурнага ўзаемадзеяння: Кніжная культура Беларусі і Расіі
ЦНБ НАН Беларусі
І кв.
Навуковая справаздача
Распрацоўка сістэмы бібліяметрычных індыкатараў для ацэнкі ўкладу розных фондаў у сумесныя навуковыя даследаванні Расіі і Беларусі
ЦНБ НАН Беларусі
І кв.
Навуковая справаздача
Электронна-інфармацыйныя рэсурсы, прапануемыя ФБ БДУ: вывучэнне задавальнення карыстальнікаў якасцю і ўмовамі доступу да іх
ФБ БДУ
І кв.
Навуковая справаздача
Патрэбнасць настаўнікаў агульнаадукацыйных школ г. Віцебска ў інфармацыйна-бібліяграфічным абслугоўванні
Віцебская АБ
І кв.
Навуковая справаздача
Ля вытокаў Русі: пытанні пачатку рускай гісторыі ў выданнях кніжнай калекцыі князёў Паскевічаў на рускай мове
Гомельская АБ
І кв.
Навуковая справаздача
Гісторыя Гомеля: даследаванні фондаў факсімільных і рэпрынтных выданняў
Гомельская АБ
І кв.
Навуковая справаздача
Гомельская абласная ўніверсальная бібліятэка імя У.І. Леніна ў архіўных дакументах (40–50-я гады)
Гомельская АБ
І–IІ кв.
Навуковая справаздача
Паўната камплектавання бібліятэчнага фонду рэгіянальнымі выданнямі
Гомельская АБ
І–IІ кв.
Навуковая справаздача
Перыядычныя выданні ў сучасным жыцці
Гродзенская АБ
І–ІІІ кв.
Навуковая справаздача
Дзейнасць бібліятэк Гомельскай вобласці ў 60-я гады XX стагоддзя
Гомельская АБ
IІ–III кв.
Навуковая справаздача
Даследаванне па вывучэнні кадравага складу публічных бібліятэк Брэсцкай вобласці
Брэсцкая АБ
IІ–ІV кв.
Навуковая справаздача
Руская паэзія: даследаванне фондаў факсімільных і рэпрынтных выданняў
Гомельская АБ
IV кв.
Навуковая справаздача
2. НАВУКОВА-АРГАНІЗАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ БІБЛІЯТЭЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
2. 1. Планы, справаздачы, статыстычныя табліцы
Каардынацыйны план навукова-метадычнай і даследчай дзейнасці бібліятэк – метадычных цэнтраў Рэспублікі Беларусь на 2012 г.
НББ
І кв.
План
Зводны план работы бібліятэк ВНУ Рэспублікі Беларусь на 2012 г.
ФБ БДУ
І кв.
План
Справаздача аб рабоце бібліятэк НДУ НАН Беларусі за 2011 г.
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі
І кв.
Справаздача
Справаздача аб рабоце бібліятэк ВНУ Рэспублікі Беларусь за 2011 г.
ФБ БДУ
І кв.
Справаздача
Справаздача аб стане інфармацыйнага забеспячэння навукі і адукацыі ў АПК Беларусі
БелСГБ імя І.А. Лупіновіча
І кв.
Справаздача
Справаздача аб рабоце РНТБ і абласных філіялаў за 2011 г.
РНТБ
І кв.
Справаздача
Статыстычныя паказчыкі работы медыцынскіх бібліятэк Рэспублікі Беларусь за 2011 г.
РНМБ
І кв.
Статыстычная табліца
Зводная табліца статыстычных паказчыкаў дзейнасці бібліятэк ВНУ Рэспублікі Беларусь за 2011 г.
ФБ БДУ
І кв.
Статыстычная табліца
Публічныя бібліятэкі сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь у 2011 г.
HББ
II кв.
Статыстычная табліца
Дзіцячыя бібліятэкі Беларусі ў 2011 г.
HББ
II кв.
Статыстычная табліца
2.2. Нарматыўная, вытворча-практычная дакументацыя
2.2.1. Інструкцыі
лакальны ўзровень
Службовыя інструкцыі супрацоўнікаў ЦНБ НАН Беларусі
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі
I–IV кв.
Інструкцыя
Тэхналагічная інструкцыя па рабоце з адмовамі на дакументы ў ФБ БДУ
ФБ БДУ
I–IV кв.
Інструкцыя
Тэхналагічная інструкцыя па арганізацыі гуманітарна-асветніцкіх мерапрыемстваў у ФБ БДУ
ФБ БДУ
I–IV кв.
Інструкцыя
Дапаможнік карыстальніка ЭК ФБ БДУ (МАРК-SQL)
ФБ БДУ
I кв.
Інструкцыя
Інструкцыя па ўліку фондаў у РНТБ
РНТБ
IV кв.
Інструкцыя
2.2.2. Палажэнні і праграмы
лакальны ўзровень
Палажэнні аб аддзелах і сектарах ЦНБ НАН Беларусі
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі
І–ІV кв.
Палажэнне
Палажэнне аб захаванні фонду ФБ БДУ
ФБ БДУ
І–ІV кв.
Палажэнне
Палажэнне аб платных паслугах ў РНТБ
РНТБ
I кв.
Палажэнне
Палажэнне аб групе па развіцці платных паслуг у РНТБ
РНТБ
I кв.
Палажэнне
Палажэнне аб абласным конкурсе маладых бібліятэкараў
Віцебская АБ
I кв.
Палажэнне
Палажэнне аб web-сайце Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа НАН Беларусі
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі
III–IV кв.
Палажэнне
2.2.3. Нормы, правілы
лакальны ўзровень
Нормы на асноўныя бібліятэчна-бібліяграфічныя працэсы, якія выконваюцца на ПЭВМ
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі
І–ІV кв.
Нормы
Правілы карыстання Цэнтральнай навуковай бібліятэкай НАН Беларусі
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі
III кв.
Правілы
3. БІБЛІЯТЭЧНА-ІНФАРМАЦЫЙНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, АБМЕН ВОПЫТАМ
3.1. Павышэнне кваліфікацыі
3.1.1. Міжнародныя навукова-практычныя канферэнцыі і семінары
Камунікацыя ў сацыяльна-гуманітарных ведах, эканоміцы, адукацыі
ФБ БДУ
I кв.
III Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
Інфармацыйнае забеспячэнне інавацыйнага развіцця прыгранічных тэрыторый
РНТБ
II кв.
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя Году кнігі
Б-ка БДУКіМ
II кв.
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
Гродна ў этнакультурнай і этнаканфесійнай прасторы Вялікага Княства Літоўскага: да 620-годдзя надання Гродна статусу другой сталіцы ВКЛ
Гродзенская АБ, ГрДУ імя Я. Купалы
II кв.
Міжнародная навуковая канферэнцыя
Вяртанне нацыянальнай спадчыны ў культурную прастору Беларусі
Гродзенская АБ, ГрДУ імя Я. Купалы
II кв.
Міжнародны круглы стол
Бібліятэка як цэнтр прапаганды чытання: сацыяльная значнасць, эфектыўнасць, новыя падыходы. Да 130-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа
Гомельская АБ
II кв.
Міждзяржаўны круглы стол
І Шчорсаўскія чытанні, прысвечаныя гісторыі буйных кнігазбораў на Гродзеншчыне
Гродзенская АБ, ГрДУ імя Я. Купалы
II кв.
І Шчорсаўскія чытанні
Нацыянальная бібліятэка як феномен культуры
НББ
III кв.
Міжнародны кангрэс
VIII Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні
НББ
III кв.
VIII Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні
Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання
Брэсцкі аблвыканкам, упраўленне культуры Брэсцкага аблвыканкама, Брэсцкая АБ
IIІ кв.
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
VII Гарадзенскія чытанні: да 150-годдзя з пачатку выдання газеты “Мужыцкая праўда”
Гродзенская АБ
III кв.
VII Гарадзенскія чытанні
Бібліятэка ў грамадстве: гісторыя, рэальнасць і перспектывы развіцця
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі
IV кв.
IV Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
Нацыянальны гонар Беларусі: да 130-годдзя з дня нараджэння народных паэтаў Я. Купалы і Я. Коласа
Гродзенская АБ
IV кв.
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
3.1.2. Рэспубліканскія навукова-практычныя канферэнцыі і семінары
Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні
Б-ка ГрДУ
I кв.
Рэспубліканская навуковая канферэнцыя
Асновы інфармацыйнай культуры
ФБ БДУ
I–II кв.
Рэспубліканскі семінар
Інфармацыйная падтрымка інавацыйнай дзейнасці: стратэгія і метады трансфармавання ў грамадстве
РНТБ
II кв.
Рэспубліканская навуковая канферэнцыя
Краязнаўчая дзейнасць бібліятэк Беларусі
НББ
II кв.
Рэспубліканскі навукова-практычны семінар
Электронныя інфармацыйныя рэсурсы віртуальнай чытальнай залы
НББ
II кв.
Рэспубліканскі семінар
Рэдкая кніга ў бібліятэцы вышэйшай навучальнай установы: праблемы захаванасці, вывучэння і выкарыстання
ФБ БДУ
II кв.
Рэспубліканскі семінар
Актуальныя праблемы працы з кніжнымі помнікамі
НББ
IIІ кв.
Рэспубліканскі семінар
Дзейнасць віртуальнай чытальнай залы: вынікі і планы на будучыню
НББ
IV кв.
Рэспубліканскі семінар
Інфармацыйнае забеспячэнне тэхналагічных інавацый
НББ
IV кв.
Рэспубліканскі семінар
Інфармацыйныя рэсурсы для падтрымкі інавацыйнай дзейнасці
НББ
IV кв.
Рэспубліканскі семінар
Актуальныя аспекты метадычнай работы ў бібліятэцы вышэйшай навучальнай установы на сучасным этапе
ФБ БДУ
IV кв.
Рэспубліканская школа
3.1.3. Абласныя, раённыя навукова-практычныя канферэнцыі, семінары, круглыя сталы, школы
Папулярызацыя творчасці беларускіх пісьменнікаў-юбіляраў
Жабінкаўская ЦРБ, Брэсцкая вобласць
I кв.
Раённы семінар
Публічныя бібліятэкі ў сацыякультурным асяроддзі рэгіёна
Віцебская АБ
I кв.
Абласны семінар
Сучасная беларуская літаратура: формы і метады папулярызацыі
Глыбоцкая ЦРБ, Віцебская вобласць
I кв.
Раённы семінар
Папулярызацыя літаратуры беларускіх класікаў
Шумілінская ЦРБ, Віцебская вобласць
I кв.
Раённы семінар
Сучасная бібліятэка: тэндэнцыі развіцця і ўдасканаленне дзейнасці
Гомельская АБ
I кв.
Абласны семінар
Бібліятэкі Магілёўшчыны ў інфармацыйна-культурным асяроддзі рэгіёна: стан, інавацыі, шляхі развіцця
Магілёўская АБ
I кв.
Школа дырэктара
Школа спецыяліста для кіраўнікоў бібліятэк і структурных падраздзяленняў
Гомельская АБ
I кв.
Школа спецыяліста
Бібліятэка ўніверсітэта: класічная і электронная
Б-ка БДЭУ
II кв.
Абласная навукова-практычная канферэнцыя
РНТБ і АНТБ у дапамогу інфармацыйнаму забеспячэнню спецыялістаў навукова-тэхнічнай сферы рэгіёна
АНТБ
II кв.
Абласны семінар
Стварэнне баз даных уласнай генерацыі: праблемы і шляхі вырашэння
Б-ка ГрДУ
II кв.
Абласны семінар
Бібліятэка вышэйшай навучальнай установы XXI стагоддзя: перспектывы развіцця
Б-ка БРУ
II кв.
Абласны круглы стол
Бібліятэка аграгарадка:пошук уласнага аблічча
Брэсцкая АБ
II кв.
Абласны месячнік
Прыцягненне да кнігі і чытання: новы ракурс традыцыйнай дзейнасці бібліятэк
Пружанская ЦРБ, Брэсцкая вобласць
II кв.
Раённы семінар
Статус і развіццё публічных цэнтраў прававой інфармацыі ў сучасных умовах інфарматызацыі грамадства
Віцебская АБ
II кв.
Абласны семінар
Роля бібліятэкі як сучаснага інфармацыйнага цэнтра ў прапагандзе беларускай літаратуры
Браслаўская ЦРБ, Віцебская вобласць
II кв.
Раённы семінар
Сучасная беларуская літаратура: імёны, асобы, перспектывы, будучыня
Чашніцкая ЦРБ, Віцебкая вобласць
II кв.
Раённы семінар
Бібліятэка для дзяцей: прывабная, карысная, неабходная
Гомельская АБ
II кв.
Абласны семінар
Мадэліраванне бібліятэчнай дзейнасці: укараненне новых форм і метадаў абслугоўвання
Гродзенская АБ
II кв.
Абласны семінар
Сучасная бібліятэка: новы ўзровень і новая якасць абслугоўвання
Гродзенская АБ
II кв.
Абласны семінар
Роля дзіцячай бібліятэкі ў духоўным, інтэлектуальным і творчым развіцці асобы
Магілёўская АБ
II кв.
Абласны семінар
Работа бібліятэк па захаванні і распаўсюджванні традыцыйных метадаў папулярызацыі чытання і кнігі
Хоцімская ЦРБ, Магілёўская вобласць
II кв.
Раённы семінар
Арганізацыя інфармацыйнай прасторы ў бібліятэцы
Мінская АБ
II кв.
Абласны семінар
Дзіцячае чытанне ў кантэксце развіцця інфармацыйнага грамадства
Мінская АБ
II кв.
Абласны семінар
Прыярытэтныя напрамкі дзейнасці гарпасялковай бібліятэкі
Мінская АБ
II кв.
Абласны семінар
Новыя інфармацыйныя тэхналогіі – новы ўзровень узаемадзеяння
Мінская АБ
II кв.
Школа дырэктара
Тэндэнцыі развіцця аддзела бібліятэчнага маркетынгу
Мінская АБ
II кв.
Школа метадыста
Абласны бібліятэчны месячнік міласэрнасці
Брэсцкая АБ
IIІ кв.
Абласны бібліятэчны месячнік міласэрнасці
Бібліятэка ў новым тысячагоддзі
Брэсцкая АБ
IIІ кв.
Абласны рэкламны тыдзень
Беларуская кніга ў прасторы бібліятэкі
Лёзненская ЦРБ, Віцебская вобласць
IIІ кв.
Раённы семінар
Сістэма метадычнага забеспячэння бібліятэк: сучасны стан
Гомельская АБ
IIІ кв.
Абласны семінар
Прыярытэты метадычнай і маркетынгавай дзейнасці бібліятэк у сучасных умовах
Магілёўская АБ
IIІ кв.
Абласны семінар
Гісторыя бібліятэк Міншчыны: публічныя бібліятэкі Уздзенскага раёна – мінулае і шляхі далейшага развіцця
Мінская АБ
IIІ кв.
Школа дырэктара
Праблемы і перспектывы бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці ў інавацыйным кантэксце
АНТБ
IV кв
Абласны семінар
Вэб-сайт як інфармацыйны рэсурс бібліятэкі. Праблемы стварэння і падтрымкі
Брэсцкая АБ
IV кв.
Абласны семінар-практыкум
«Маіх радкоў няма без Беларусі»
Брэсцкая АБ
IV кв.
Абласны месячнік па папулярызацыі беларускай мастацкай літаратуры
Інфармацыйныя і камунікатыўныя тэхналогіі ў бібліятэчным абслугоўванні: вопыт, праблемы, перспектывы
Віцебская АБ
IV кв.
Абласны семінар
Спадчына Я. Купалы і Я. Коласа ў прасторы бібліятэкі
Гарадоцкая ЦРБ, Віцебская вобласць
IV кв.
Раённы семінар
Удасканаленне арганізацыі метадычнай дзейнасці публічных бібліятэк
Гродзенская АБ
IV кв.
Абласны семінар
Сучасная літаратура: кніжны паток і задачы па фарміраванні чытацкага інтарэсу
Гомельская ЦРБ, Гомельская вобласць
IV кв.
Раённы семінар
Арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання карыстальнікаў з парушэннямі зроку
Мінская АБ
IV кв.
Абласны семінар
Бібліятэчныя кадры: статус, выкарыстанне, навучанне
Брэсцкая АБ
IV кв.
Абласны круглы стол
3.1.4. Конкурсы, праекты
Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры
МК РБ, НББ
I–II кв.
Рэспубліканскі конкурс
Конкурс на лепшы электронны рэсурс, прысвечаны пісьменнікам-юбілярам 2012–2013 гг.
Гомельская АБ
I–II кв.
Бібліятэчны конкурс
Кніжныя помнікі Брэсцкай вобласці
Брэсцкая АБ
I–IV кв.
Абласны праект
Песняры зямлі беларускай
Докшыцкая ЦРБ, Віцебская вобласць
I–IV кв.

Раённы агляд-конкурс на лепшую работу па прапагандзе творчасці Я. Коласа і Я. Купалы

Бібліятэка, неабходная грамадству
Гомельская АБ
I–IV кв.
Абласны агляд-конкурс дзейнасці дзіцячых бібліятэк
І не згаснуць ніколі ў свеце іх словы: да 130-годдзя з дня нараджэння Я. Коласа і Я. Купалы
Рагачоўская ЦРБ, Гомельская вобласць
I–IV кв.
Раённы агляд-конкурс
Чытаем беларускую кнігу
Гродзенская АБ
I–IV кв.
Абласны конкурс
Песнярам роднай зямлі…
Гродзенская АБ
I–IV кв.
Літаратурны конкурс сярод дзяцей і моладзі Гродзенскай вобласці на лепшы твор, прысвечаны Я. Купалу і Я. Коласу
Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі
Брэсцкая АБ
I кв.
Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі
Роднаму слову гучаць!
Браслаўская ЦРБ, Віцебская вобласць
I кв.
Раённы конкурс на лепшую пастаноўку работы бібліятэк па папулярызацыі творчасці беларускіх пісьменнікаў
Адкрый для сябе кнігу
Гродзенская АБ
I кв.
Праект
Нам кніга свята падарыла
Гродзенская АБ
I кв.
Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі
Паэты Радзімы – Купала і Колас
Іванаўская ЦРБ, Брэсцкая вобласць
II–III кв.
Раённы конкурс
Лесвіца поспеху
Брэсцкая АБ
II–IV кв.
Абласны конкурс маладзёжных праектаў па бібліятэчнай справе
Конкурс аўтарскай кніжнай выстаўкі
Гомельская АБ
II–IV кв.
Бібліятэчны конкурс
Родная мова – бясцэнная спадчына
Магілёўская АБ
II–IV кв.
Абласны агляд-конкурс
Слова Купалы да творчасці кліча…
ФБ БДУ
II кв.
Конкурс літаратурных эсэ і вершаў сярод маладых філолагаў
Свята паэзіі
Гродзенская АБ
II кв.
IX Рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур
Абласны конкурс на лепшы вэб-сайт публічных бібліятэк Міншчыны
Мінская АБ
II кв.
Абласны конкурс
Нас слова Купалы да творчасці кліча
Мінская АБ
II кв.
VIII Абласны злёт маладых паэтаў Міншчыны
Надзеі будучыні
Віцебская АБ
III кв.
Абласны конкурс маладых супрацоўнікаў да Году кнігі
У іх паэзіі – голас народа: да 130-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа
Веткаўская ЦРБ, Гомельская вобласць
III кв.
Паэтычны конкурс
4. ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ
Друкаваныя выданні
Новыя кнігі: па старонках беларускага друку. № 1–12.
НББ
штомесячна
Бібліятэчны свет
НББ
раз у два месяцы
Дзяржава і права: бібліяграфічны паказальнік
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь
штомесячна
Літаратура па пытаннях мясцовага кіравання і самакіравання: бібліяграфічны паказальнік
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь
штомесячна
Новые медицинские книги
РНМБ
штомесячна
Культурнае жыццё Гомельшчыны: хроніка падзей. Вып. 1–12.
Гомельская АБ
штомесячна
Культурнае жыццё Мінскай вобласці: хроніка падзей
Мінская АБ
штомесячна
Информационный бюллетень РНТБ
РНТБ
штоквартальна
Белорусская сельскохозяйственная библиотека: новости, хроника, комментарии: бюллетень
БелСГБ імя І.С. Лупіновіча
штоквартальна
Бібліятэчная прастора. Віцебскі рэгіён: інфармацыйна-аналітычны бюлетэнь
Віцебская АБ
штоквартальна
Віцебская вобласць: бібліяграфічны паказальнік
Віцебская АБ
штоквартальна
Весткі з бібліятэк Гомельшчыны: жыццё, падзеі, праблемы. Вып. I–IV
Гомельская АБ
штоквартальна
З жыцця бібліятэк вобласці. Інфармацыйны бюлетэнь. Вып. 74–77.
Гродзенская АБ
штоквартальна
Новая літаратура аб Гродзенскай вобласці: бібліяграфічны паказальнік
Гродзенская АБ
штоквартальна
Новыя паступленні ў фонд ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага” за … квартал: бібліяграфічны бюлетэнь
Гродзенская АБ
штоквартальна
Літаратура аб Мінскай вобласці: бібліяграфічны паказальнік
Мінская АБ
штоквартальна
Мінск старадаўні = Minsk in the past: камплект паштовак
НББ
I кв.
Аналіз дзейнасці бібліятэк Брэсцкай вобласці за 2011 г.
Брэсцкая АБ
I кв.
Аналіз работы бібліятэк Брэсцкай вобласці з дзіцячым чытачом за 2011 г.
Брэсцкая АБ
I кв.
Публичные библиотеки Гомельщины в 2011 году. Обзор деятельности
Гомельская АБ
I кв.
Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И. Ленина в 2011 году
Гомельская АБ
I кв.
Бібліятэкі Гродзеншчыны. Аналіз дзейнасці публічных бібліятэк за 2011 год
Гродзенская АБ
I кв.
Публичные библиотеки Могилевщины в 2011 году
Магілёўская АБ
I кв.
Вандроўкі з Апошнім Жураўлём: метадычныя парады да 65-годдзя з дня нараджэння Алеся Жука
Мінская АБ
I кв.
Бібліятэкі Міншчыны ў 2011 годзе: агляд дзейнасці
Мінская АБ
I кв.
Учреждения культуры и новые информационные технологии: библиографический указатель
Мінская АБ
I кв.
Организация работы в научно-технических библиотеках, библиотечно-информационных службах предприятий и организаций;
вып. 3 “Каталогизация документов”;
вып. 4 “Библиотечно-библиографическое обслуживание в НТБ”
РНТБ
I, IV кв.
Оформление библиографического списка диссертаций: методические рекомендации
НББ
II кв.
Бібліяпанарама – 16: інфармацыйна-аналітычнае выданне
Брэсцкая АБ
II кв.
Лепшыя сцэнарыі масавых мерапрыемстваў публічных бібліятэк Віцебскай вобласці. 2011 год
Віцебская АБ
IIкв.
Давид Симонович: к 80-летию со дня рождения: библиографический указатель
Віцебская АБ
II кв.
Магілёўшчына: з гісторыі краю і лёсу людзей: метадычныя рэкамендацыі бібліятэкам вобласці па арганізацыі работы па фарміраванні ў насельніцтва нацыянальнай самасвядомасці
Магілёўская АБ
IIкв.
Веснік бібліятэк: інфармацыйна-аналітычны бюлетэнь
Магілёўская АБ
ІI, IV кв.
Бібліятэчны веснік: інфармацыйна-аналітычны зборнік
Мінская АБ
II, IV кв.
Библиотеки Беларуси в цифрах и фактах (1991–2011 гг.)
НББ
III кв.
Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 14
НББ
III кв
Материалы VIII Международных книго-ведческих чтений
НББ
III кв
Детские писатели – лауреаты премии Г.Х. Андерсена: библиографический указатель
Брэсцкая АБ
III кв.
Інфармацыйны бюлетэнь новых кніг і метадычных матэрыялаў з фонду аддзела бібліятэказнаўства УК “Абласная бібліятэка імя М. Горкага”
Брэсцкая АБ
III кв.
Каляндар знамянальных і памятных дат на 2013 год
Брэсцкая АБ
ІІІ кв.
Детское чтение: новое мышление и перспективы: информационно-аналитический обзор
Віцебская АБ
ІІІ кв.
Старонкі гісторыі Гомельшчыны. Каляндар дат і падзей на 2013 год
Гомельская АБ
III кв.
Краязнаўчы каляндар на 2013 год
Гродзенская АБ
III кв.
Новыя імёны – цікавыя кнігі: агляд выданняў
Гродзенская АБ
III кв.
Разам думаць пра будучыню: з вопыту работы юнацкага філіяла ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага” па духоўна-маральным выхаванні падрастаючага пакалення
Гродзенская АБ
III кв.
У свеце перыёдыкі: анатаваны каталог перыядычных выданняў
Гродзенская АБ
III кв.
Пушкиниана “Сказочное Лукоморье”: библиографический указатель
Мінская АБ
III кв.
Бібліятэчны веснік: зборнік артыкулаў. Вып. 4
НББ
IV кв.
Героям войны 1812 года: библиографический указатель
Віцебская АБ
IV кв.
Міжнародны фестываль харэаграфічнага мастацтва “Сожскі карагод”: бібліяграфічны паказальнік
Гомельская АБ
IV кв.
Гомельшчына ў друку: літаратура аб Гомелі і вобласці за 2011 год
Гомельская АБ
IV кв.
Заўсёды ў пошуку: краязнаўчая дзейнасць публічных бібліятэк Слуцкага раёна
Мінская АБ
IV кв.
Электронныя выданні
Беларуская і руская літаратура. У дапамогу навучэнцам
НББ
I кв.
Памятные книжки белорусских губерний
НББ
I кв.
Живые “Мертвые души”: история и современность. Из серии “Бессмертная классика”
Гомельская АБ
I кв.
Приглашаем на Книжкины именины: методические рекомендации
Мінская АБ
I кв.
Золотое имя в истории. Сборник историко-документальных очерков о знаменитых людях Гомельщины
Гомельская АБ
I кв.
Учимся вместе. Учебно-методические материалы для слушателей областных курсов повышения квалификации
Гомельская АБ
II кв.
Энциклопедия Буратино
Гомельская АБ
II кв.
Кніжныя помнікі: выяўленне, апісанне, захоўванне, выкарыстанне: мета­дычныя матэрыялы
НББ
III кв.
Новогодний круиз с Дедом Морозом. Опыт работы с младшими школьниками
Гомельская АБ
III кв.
Беларускія пісьменнікі-юбіляры
Гомельская ОБ
III кв.
Музычны фальклор Беларусі. Інструментальная музыка (з фанатэкі аддзела літаратуры па мастацтве)
Гомельская АБ
III кв.
Научные труды и методические материалы преподавателей УО МГПУ им. И.П. Шамякина: виртуальный персональный указатель
Б-ка МГПУ
IV кв.
По букве закона: о нормативах действующих в библиотечной сфере: сборник материалов
Гомельская АБ
IV кв.
Славутыя імёны Бацькаўшчыны: зборнік прэзентацый
Гомельская ОБ
IV кв.

СПІС СКАРАЧЭННЯЎ

АБ – абласная бібліятэка
АНТБ – абласныя навукова-тэхнічныя бібліятэкі
БДУКіМ – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва
БДЭУ – Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт
БелСГБ – Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Лупіновіча
БРУ – Беларуска-Расійскі ўніверсітэт
ВЧЗ – віртуальная чытальная зала
ГоДМУ – Гомельскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт
ГрДУ – Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы
МДПУ – Магілёўскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт
МДУ – Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова
МК РБ – Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
НББ – Нацыянальная бібліятэка Беларусі
НБ ПДУ – навуковая бібліятэка Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта
НДУ “НАН Беларусі” – навукова-даследчая ўстанова “Нацыянальная акадэмія навук Беларусі”
РНМБ – Рэспубліканская навукова-медыцынская бібліятэка
РНТБ – Рэспубліканская навукова-тэхнічная бібліятэка
ФБ БДУ – Фундаментальная бібліятэка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі – Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
ЦРБ – цэнтральная раённая бібліятэка

Бібліятэкарам