ГалоўнаяБiблiятэкарамКаардынацыйны план работы бібліятэкКаардынацыйны план работы бібліятэк на 2014 год

Каардынацыйны план работы бібліятэк на 2014 год

Назва работы
Выканаўца
Тэрміны выканання
Вынік
1
2
3
4
1. НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ
Бібліятэчная справа ў Беларусі ў дакументах і матэрыялах. 1917–1940 гг. (2013–2015 гг.)
НББ
I–IV квартал
Навуковая справаздача
Эфектыўнасць дзейнасці бібліятэк па стварэнні і выкарыстанні электронных інфармацыйных рэсурсаў: метады ацэнкі (2014–2015 гг.)
НББ
I–IV квартал
Навуковая справаздача
Стан інфарматызацыі бібліятэк Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе (2014–2015 гг.)
НББ
I–IV квартал
Навуковая справаздача
Дзейнасць спецыялістаў і кіраўнікоў публічных бібліятэк у кантэксце новых патрабаванняў да комплексу прафесійных кампетэнцый
НББ
 
I–IV квартал
Навуковая справаздача
Бібліятэка Яўхiма Фёдаравiча Карскага: прыватная калекцыя беларускага і рускага вучонага-славіста ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (2013–2015 гг.)
НББ
I–IV квартал
Навуковая справаздача
Бібліятэка Нясвіжскай ардынацыі Радзівілаў у фондах ЦНБ НАН Беларусі: вывучэнне складу і навуковае апісанне дакументаў
ЦНБ імя
Я. Коласа
НАН Беларусі
I–IV квартал
Навуковая справаздача
Даследаванне складу і зместу калекцый рэдкіх кніг і рукапісаў. Артыкулы
ЦНБ імя
Я. Коласа
НАН Беларусі
I–IV квартал
Навуковая справаздача
Даследаванне публікацыйнай дзейнасці ўстаноў Аддзялення аграрных навук Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і інтэграцыі звестак пра навуковыя публікацыі ў сусветныя інфармацыйныя сістэмы на прыкладзе РУП “Навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па жывёлагадоўлі” (2013–2015 гг.)
БелСГБ
I–IV квартал
Навуковая справаздача
Выяўленне і вывучэнне правененцый у фондзе рэдкіх і каштоўных выданняў
НБ БНТУ
I–IV квартал
Навуковая справаздача
Эфектыўнасць функцыянавання аб’яднанай бібліятэкі ў сельскай мясцовасці (2013–2014 гг.)
НББ
I квартал
Навуковая справаздача
Пушкінская эпоха: аўтары і кнігі (даследаванне калекцый аддзела рэдкай кнігі)
Гомельская АБ
люты –
красавік
Навуковая справаздача
Маніторынг задаволенасці чытачоў якасцю абслугоўвання і ўмовамі работы агульнай чытальнай залы
Гомельская АБ
люты –
красавік
Навуковая справаздача
Аналіз вывучэння інтэнсіўнасці попыту на газеты часопісы па грамадска-палітычных навуках за 2012–2013 гг.
Гомельская АБ
III квартал
Навуковая справаздача
Дзейнасць бібліятэк Гомельшчыны ў 80-я гады XX стагоддзя
Гомельская АБ
III–IV квартал
Навуковая справаздача
Маніторынг выкарыстання электронных рэсурсаў у інфармацыйным абслугоўванні карыстальнікаў Інтэрнэту
Гомельская АБ
IV квартал
Навуковая справаздача
2. НАВУКОВА-АРГАНІЗАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ БІБЛІЯТЭЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
2.1. Планы, справаздачы, статыстычныя табліцы
Каардынацыйны план навукова-метадычнай і даследчай дзейнасці бібліятэк – метадычных цэнтраў Рэспублікі Беларусь на 2014 г.
НББ
I квартал
План
Каардынацыйны план навукова-метадычнай і даследчай работы сеткі бібліятэк УВА Рэспублікі Беларусь на 2014 г.
ФБ БДУ
I квартал
План
Зводны план работы сеткі бібліятэк УВА Рэспублікі Беларусь на 2014 г.
ФБ БДУ
I квартал
План
Зводны каардынацыйны план навукова-метадычнай работы Брэсцкай абласной бібліятэкі і цэнтралізаваных бібліятэчных сістэм вобласці на 2014 г.
Брэсцкая АБ
люты
План
Аналітычная справаздача аб рабоце бібліятэк пры дзяржаўнай навуковай установе "Нацыянальная акадэмія навук Беларусі" за 2013 г.
ЦНБ імя
Я. Коласа
НАН Беларусі
I квартал
Справаздача
Зводная статыстычная справаздача аб рабоце медыцынскіх і бальнічных бібліятэк Рэспублікі Беларусь за 2013 г.
РНМБ
люты
Справаздача
Справаздача аб рабоце РНТБ і абласных філіялаў за 2013 г.
РНТБ
I квартал
Справаздача
Зводная справаздача аб навукова-метадычнай і даследчай рабоце сеткі бібліятэк УВА Рэспублікі Беларусь за 2013 г.
ФБ БДУ
I квартал
Справаздача
Зводная справаздача аб рабоце сеткі бібліятэк устаноў аховы здароўя г. Гомеля і Гомельскай вобласці за 2013 г.
ГДМУ
I квартал
Справаздача
Аналітычны агляд дзейнасці бібліятэк УВА Рэспублікі Беларусь за 2013 г.
ФБ БДУ
I квартал
Аналітычны агляд
Аналіз дзейнасці бібліятэк Брэсцкай вобласці за 2013 г.
Брэсцкая АБ
люты
Аналітычны агляд
Аналітычныя матэрыялы па выніках работы бібліятэк Гродзенскай вобласці 2013 г.
Гродзенская АБ
I квартал
Аналітычны агляд
Публічныя бібліятэкі сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь у 2013 г.
НББ
I квартал
Статыстычная табліца
Дзіцячыя бібліятэкі Беларусі ў 2013 г.
НББ
I квартал
Статыстычная табліца
Справаздача аб стане інфармацыйнага забеспячэння навукі і адукацыі ў аграпрамысловым комплексе Беларусі ў 2013 г.
БелСГБ
I квартал
Статыстычная табліца
Зводная табліца паказчыкаў дзейнасці сеткі бібліятэк УВА Рэспублікі Беларусь за 2013 г.
ФБ БДУ
I квартал
Статыстычная табліца
Табліца статыстычных паказчыкаў дзейнасці бібліятэк устаноў аховы здароўя Гродзенскай вобласці за 2013 г.
ГрДМУ
I квартал
Статыстычная табліца
2.2. Нарматыўная, вытворча-практычная дакументацыя
2.2.1. Кодэксы, законы, стандарты
Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры
МК Рэспублікі Беларусь
I–IV квартал
Кодэкс
Кодэкс прафесійнай этыкі бібліятэкара Беларусі
ББА
I–IV квартал
Кодэкс
Закон Рэспублікі Беларусь "Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь»"
МК Рэспублікі Беларусь
I–IV квартал
Закон
Стандарт Беларусі 7.20-2000 "Бібліятэчная статыстыка. Асноўныя палажэнні"
МК Рэспублікі Беларусь, НББ, міжведамасная рабочая група
I–IV квартал
Стандарт
Стандарт Беларусі 7.0-2004 "Інфармацыйна-бібліятэчная дзейнасць, бібліяграфія. Тэрміны і азначэнні"
ЦНБ імя
Я. Коласа
НАН Беларусі
I–IV квартал
Стандарт
2.2.2. Інструкцыі, палажэнні
лакальны ўзровень
Палажэнне аб рэзервным фондзе бібліятэкі
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь
I–III квартал
Палажэнне
Палажэнні аб камітэтах ББА
ББА
I–IV квартал
Палажэнне
Палажэнне аб метадычным цэнтры бібліятэк устаноў вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па Гомельскай вобласці
Бібліятэка Б-РУ
I квартал
Палажэнне
Палажэнне аб абменным фондзе
Бібліятэка
БелДАМ
I квартал
Палажэнне
Палажэнне аб электронным каталогу
Бібліятэка БДПУ
I квартал
Палажэнне
Палажэнне аб электроннай чытальнай зале
Бібліятэкі ВДТУ,
МДУП
I, III квартал
Палажэнне
Палажэнне аб іntranet-сайце бібліятэкі
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь
II квартал
Палажэнне
Палажэнне аб БД "Працы выкладчыкаў акадэміі"
Бібліятэка ВДАВМ
II квартал
Палажэнне
Палажэнне аб электронных рэсурсах
НБ БДУФК
II квартал
Палажэнне
Палажэнне аб фондзе рэдкіх кніг і каштоўных выданняў
Бібліятэкі ВДАВМ, ВДМУ, БелДАМ
II, III квартал
Палажэнне
Палажэнне аб віртуальнай даведачнай службе
Бібліятэкі НБ ВДУ, МДУП, ГрДАУ
II, III квартал
Палажэнне
Палажэнне аб інстытуцыянальным рэпазіторыі
НБ ВДУ, БГСГА, бібліятэка БДЭУ
III квартал
Палажэнне
Палажэнне аб электроннай дастаўцы дакументаў
Бібліятэка МДУ
III квартал
Палажэнне
Палажэнне аб аўтарскім фондзе беларускіх кампазітараў
Бібліятэка
БелДАМ
IV квартал
Палажэнне
Дакументы, якія рэгламентуюць аказанне платных паслуг у Цэнтральнай навуковай бібліятэцы НАН Беларусі
ЦНБ імя
Я. Коласа
НАН Беларусі
I–IV квартал
Пакет дакументаў
Тэхналагічныя інструкцыі на выкананне работ у АБІС
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь
I–IV квартал
Інструкцыі
Тэхналагічная інструкцыя па вядзенні базы даных "Карыстальнікі" ў Фундаментальнай бібліятэцы БДУ
ФБ БДУ
I квартал
Інструкцыя
Тэхналагічная інструкцыя па рабоце з заказамі на дакументы, якія набываюцца
НБ БНТУ
I квартал
Інструкцыя
Інструкцыя для аўтараў па прадастаўленні артыкула ў Расійскі індэкс навуковага цытавання
Бібліятэка
ВДАВМ
I квартал
Інструкцыя
Інструкцыя аб парадку вывучэння запатрабаванасці вучэбнай, вучэбна-метадычнай, навуковай літаратуры і іншых дакументаў з фонду навуковай бібліятэкі ГрДУ імя Я. Купалы
НБ ГрДУ
I квартал
Інструкцыя
Інструкцыя па вызначэнні кошту выданняў, якія паступілі ў бібліятэку без указання кошту
Бібліятэка ГрДМУ
I квартал
Інструкцыя
Інструкцыя па вызначэнні кошту выданняў, згубленых карыстальнікамі
Бібліятэка ГрДМУ
I квартал
Інструкцыя
Інструкцыя па вядзенні выбіральнага распаўсюджвання інфармацыі і дыферэнцыраванага абслугоўвання кіраўніцтва
Бібліятэка МДУП
I квартал
Інструкцыя
Тэхналагічная інструкцыя "Увод метаданых у ЭБ"
Бібліятэка
ПалесДУ
I квартал
Інструкцыя
Тэхналагічная інструкцыя "Перавод студэнтаў на другі семестр у АРМе «Кнігазабяспечанасць»"
Бібліятэка
ПалесДУ
I квартал
Інструкцыя
Тэхналагічная інструкцыя «Стварэнне запісу ў БД «Працы супрацоўнікаў»"
Бібліятэка
ПалесДУ
I квартал
Інструкцыя
Інструкцыя аб парадку ўліку статыстычных паказчыкаў работы падраздзяленняў бібліятэкі
Бібліятэка БДУКіМ
II квартал
Інструкцыя
Інструкцыя па захаванасці і выкарыстанні фондаў бібліятэкі
Бібліятэка Б-РУ
II квартал
Інструкцыя
Інструкцыя па ўліку электронных дакументаў
Бібліятэка ГДМУ
II квартал
Інструкцыя
Спецыфічныя патрабаванні да запаўнення палёў у БД "Працы БДУКіМ" пры апісанні дэпанаваных рукапісаў
Бібліятэка БДУКіМ
II квартал
Інструкцыя
Тэхналагічная інструкцыя па рабоце з тэхнічнымі нарматыўнымі прававымі актамі
Бібліятэка БДУІР
II квартал
Інструкцыя
Інструкцыя аб парадку размяшчэння электронных інфармацыйных рэсурсаў у Электроннай бібліятэцы ГрДУ імя Я. Купалы
НБ ГрДУ
II квартал
Інструкцыя
Інструкцыя па ліквідацыі чытацкай запазычанасці
НБ ГрДУ
II квартал
Інструкцыя
Інструкцыя па рабоце з БД "Поўныя тэксты вучэбна-метадычных дапаможнікаў ГрДМУ"
Бібліятэка ГрДМУ
III квартал
Інструкцыя
Інструкцыя па пошуку інфармацыі ў электронным каталогу
Бібліятэка ГДТУ
IV квартал
Інструкцыя
2.2.3. Нормы, правілы
Перапрацоўка часовых норм на асноўныя вытворчыя працэсы (з улікам выканання работы на ПЭВМ і ўкаранення RFID-тэхналогій)
ЦНБ імя
Я. Коласа
НАН Беларусі
I–IV квартал
Нормы
Правілы карыстання Брэсцкай абласной навукова-тэхнічнай бібліятэкай
РНТБ
I квартал
Правілы
Правілы карыстання Гомельскай абласной навукова-тэхнічнай бібліятэкай
РНТБ
I квартал
Правілы
Правілы карыстання Гродзенскай абласной навукова-тэхнічнай бібліятэкай
РНТБ
I квартал
Правілы
2.2.4. Адукацыйныя праграмы
Праграма курсаў павышэння кваліфікацыі для бібліятэкараў і інфармацыйных работнікаў аграпрамысловага комплексу "Новыя інфармацыйныя тэхналогіі ў бібліятэчнай дзейнасці"
БелСГБ
I квартал
Адукацыйная праграма
Адукацыйная праграма курсаў павышэння кваліфікацыі для бібліятэкараў на базе Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі эканамічных кадраў БДЭУ
БГЭУ
IV квартал
Адукацыйная праграма
Навучальны курс "Асновы інфармацыйнай культуры для студэнтаў 1 курсаў"
БДАТУ
IV квартал
Навучальны курс
2.2.5. Метадычныя рэкамендацыі
Метадычныя рэкамендацыі па абслугоўванні ў рэжыме выбіральнага распаўсюджвання інфармацыі карыстальнікаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
ЦНБ імя
Я. Коласа
НАН Беларусі
I–IV квартал
Метадычныя рэкамендацыі
Метадычныя рэкамендацыі па каталагізацыі серыяльных выданняў у фармаце Belmarc
ЦНБ імя
Я. Коласа
НАН Беларусі
I–IV квартал
Метадычныя рэкамендацыі
Рэсурсы, якія ўключаюцца ў спіс аб намерах пераводу ў лічбавую форму
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь
I квартал
Метадычныя рэкамендацыі
Метадычныя рэкамендацыі па распрацоўцы і стварэнні віртуальнай выстаўкі новых паступленняў
Бібліятэкі ВДАВМ, БГГХА
I квартал
Метадычныя рэкамендацыі
Метадычныя рэкамендацыі па складанні і афармленні інфармацыйнай часткі вучэбных (рабочых) праграм
Бібліятэка МДПУ
I квартал
Метадычныя рэкамендацыі
Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні бібліяграфічнага запісу ў АІБС "Marc-SQL" 1.11
НБ БДУФК
I квартал
Метадычныя рэкамендацыі
Тэхналогія стварэння бібліяграфічных дапаможнікаў
Магілёўская АБ
сакавік
Метадычныя рэкамендацыі
Дапаможнік па карыстанні БД "Экалогія і прыродакарыстанне Беларусі"
ЦНБ імя
Я. Коласа
НАН Беларусі
I, II квартал
Метадычныя рэкамендацыі
Распрацоўка лакальнага рубрыкатара "74. Педагогіка вышэйшай школы" на аснове новых табліц ББК. Вып. 5.
Бібліятэка МДЛУ
I, II квартал
Метадычныя рэкамендацыі
Складанне табліц адпаведнасці ББК (раздзел 81. Мовазнаўства)
Бібліятэка МДЛУ
I, II квартал
Метадычныя рэкамендацыі
Парадак узаемадзеяння супрацоўнікаў бібліятэкі ў працэсе напаўнення тэматычных раздзелаў сайта бібліятэкі і intranet-сайта
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь
II квартал
Метадычныя рэкамендацыі
Метадычныя рэкамендацыі па складанні, групіроўцы і апісанні "Спісаў вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў, якія рэкамедуюцца па асноўных дысцыплінах, што выкладаюцца на кафедрах універсітэта"
Бібліятэка ГоДМУ
II квартал
Метадычныя рэкамендацыі
Метадычныя рэкамендацыі па штрыхкадзіраванні дакументаў з фонду навуковай бібліятэкі ГрДУ імя Я. Купалы
НБ ГрДУ
II квартал
Метадычныя рэкамендацыі
База даных "Краязнаўства": метадычныя рэкамендацыі бібліятэкам вобласці па фарміраванні і папаўненні
Магілёўская АБ
красавік
Метадычныя рэкамендацыі
Метадычныя матэрыялы ў дапамогу арганізацыі работы па патрыятычным выхаванні "Памяць сэрца" (прысвечаныя 70-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў)
Бібліятэка МДУП
III квартал
Метадычныя рэкамендацыі
Метадычныя рэкамендацыі па каталагізацыі манаграфічных выданняў у фармаце BelMARC
ЦНБ імя
Я. Коласа
НАН Беларусі
III, IV квартал
Метадычныя рэкамендацыі
Каляндар знамянальных i памятных дат на 2015 г.
Магілёўская АБ
кастрычнік
Метадычныя рэкамендацыі
Метадычныя рэкамендацыі бібліятэкам вобласці па прафілактыцы шкодных звычак у падлеткаў і моладзі "Моладзь – за здаровы лад жыцця"
Магілёўская АБ
кастрычнік
Метадычныя рэкамендацыі
Метадычныя парады ў дапамогу святкавання 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне "У летапіс Перамогі: вызваленне Магілёўшчыны"
Магілёўская АБ
лістапад
Метадычныя рэкамендацыі
3. БІБЛІЯТЭЧНА-ІНФАРМАЦЫЙНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, АБМЕН ВОПЫТАМ
3.1. Павышэнне кваліфікацыі
3.1.1. Міжнародныя навукова-практычныя канферэнцыі і семінары
Новыя тэхналогіі ў дзейнасці бібліятэк
РНТБ
сакавік
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
Кніжная культура Беларусі XVI – сярэдзіны XVIІ ст.: да 440-годдзя выдавецкай дзейнасці Мамонічаў
НББ
17–18 красавіка
Х Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні
Сучасныя праблемы кніжнай культуры: асноўныя тэндэнцыі і перспектывы развіцця
ЦНБ імя
Я. Коласа
НАН Беларусі
2–3 мая
Міжнародны навуковы семінар
ХХ Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні "Хрысціянства ў еўрапейскай і сусветнай гісторыі"
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі Экзархат Рускай Праваслаўнай царквы, Інстытут тэалогіі імя Святых Мяфодзія і Кірыла Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Міжнароднае грамадскае аб’яднанне "Хрысціянскі адукацыйны цэнтр імя Святых Мяфодзія і Кірыла"
22–23 мая
Міжнародныя чытанні,
Навукова-практычная канферэнцыя
 
 
 
Навукова-практычная канферэнцыя "Духоўнае адраджэнне грамадства і праваслаўная кніга"
Бібліятэка як цэнтр рэгіянальнага краязнаўства
 
Брэсцкая АБ, Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Брэсцкага аблвыканкама
верасень
Міжнародны семінар дырэктараў бібліятэк і бібліёграфаў
Бібліятэка як феномен культуры
НББ
кастрычнік
Міжнародны кангрэс
Бібліятэка і грамадства: гісторыя, рэальнасць, перспектывы ўзаемадзеяння
ББА
лістапад
VI Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых вучоных і спецыялістаў
Бібліятэкі і інфармацыйнае грамадства
ББА,
ЦНБ імя
Я. Коласа
НАН Беларусі,
БДУКіМ
30–31 октября
VI Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых вучоных і спецыялістаў
Бібліятэкі ў інфармацыйным грамадстве: захаванне традыцый і развіццё новых тэхналогій
БелСГБ
снежань
Міжнародная навуковая канферэнцыя
3.1.2 Рэспубліканскія навукова-практычныя канферэнцыі, семінары, круглыя сталы
Вынікі дзейнасці СКК у 2014 г., планы на 2015 г.
НББ
І–IV квартал
Семінар
Выкарыстанне перыядычных выданняў адкрытага доступу для інфармацыйнага забеспячэння інавацыйнай дзейнасці
НББ
І–IV квартал
Семінар
Інтэграцыя электронных інфармацыйных рэсурсаў для падтрымкі інавацыйнай дзейнасці
НББ
І–IV квартал
Семінар
Ажыццяўленне аўтарытэтнага кантролю пры фарміраванні запісаў у рамках СКК (для членаў СКК)
НББ
І–IV квартал
Семінар-трэнінг
Фарміраванне аналітычных запісаў у фармаце BelMarc (для членаў кансорцыума LibКард)
НББ
І–IV квартал
Семінар-трэнінг
Фарміраванне бібліяграфічных запісаў у фармаце BelMarc (для супрацоўнікаў абласных бібліятэк)
НББ
І–IV квартал
Семінар-трэнінг
Выкарыстанне аўтарытэтных запісаў (для ўдзельнікаў кансорцыума LibКард)
НББ
І–IV квартал
Семінар-трэнінг
Выкарыстанне аўтарытэтных запісаў (для супрацоўнікаў абласных бібліятэк)
НББ
І–IV квартал
Семінар-трэнінг
Стварэнне БЗ і АЗ у фарматах BelMarc, у тым ліку са змяненнямі ў працэсе каталагізацыі, звязанымі з 2-й рэдакцыяй фарматаў BelMarc /B і BelMarc /A (для супрацоўнікаў бібліятэк Рэспублікі Беларусь)
НББ
І–IV квартал
Навучальны семінар
Электронныя інфармацыйныя рэсурсы для навукі і адукацыі
НББ
І–IV квартал
Семінар-прэзентацыя
Рэспубліканскі зводны электронны каталог: з вопыту стварэння тыпавога ўзору і яго ўкаранення ў Гомельскай абласной бібліятэцы
НББ,
Гомельская АБ
І–IV квартал
Вэбінар
Аўтаматызацыя бібліятэк устаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь: стан і перспектывы
ФБ БДУ
I квартал
Семінар
Кніжныя пераплёты: атрыбуцыя, класіфікацыя, апісанне
ББА, Бібліятэка БДУКіМ
сакавік
Семінар
Сэнсавая апрацоўка і выкарыстанне аўтарытэтных загалоўкаў пры складанні аналітычных запісаў для ўдзельнікаў кансорцыума LibКард
ББА,
Бібліятэка Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
сакавік
Семінар-трэнінг
Кніга ў музейнай прасторы
НББ
ІІ квартал
Круглы стол
Развіццё бібліятэчнай справы на Гродзеншчыне: манастырскія і царкоўныя кніжныя зборы
Гродзенская АБ, аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Навагрудскага райвыканкама
II квартал
ІІ Шчорсаўскія чатанні
ІХ Гарадзенскія навуковыя чытанні да 90-годдзя з дня нараджэння В. Быкава
Гродзенская АБ
II квартал
ІХ Гарадзенскія навуковыя чытанні
Школа медыя- і інфармацыйнай культуры
ФБ БДУ, ББА
II квартал
Школа
Навучальны семінар для спецыялістаў бібліятэк аграрна-тэхнічных каледжаў
Бібліятэка БДАТУ
II квартал
Навучальны семінар
Навукаметрыя як сродак ацэнкі выніковасці работы вучонага і навуковага калектыву
ФБ БДУ
красавік
Семінар
Бібліятэчныя фонды – сучасныя праблемы фарміравання і патрабаванні грамадства да іх якаснага развіцця
НББ, ББА
красавік
Семінар
Вядзенне карпаратыўных інфармацыйных рэсурсаў "Беларусь у сусветным друку" (Нацыянальная кніжная палата Беларусі) і "Чарнобыль" (НББ) (бібліятэкі-ўдзельніцы, размеркаванне выданняў, патрабаванні да складання БЗ)
ББА, РНТБ
красавік
Метадычны семінар
Школа спецыяліста для кіраўнікоў бібліятэк і структурных падраздзяленняў
ББА,
Гомельская АБ
красавік
Школа спецыяліста
НББ
23 красавіка
Навучальны семінар
Рэспубліканскі семінар па інтэлектуальнай уласнасці
РНТБ
26 красавіка
Рэспубліканскі семінар
Эфектыўнае кіраванне – паспяховая бібліятэка
ББА
верасень
Школа дырэктараў
Кніга як прадмет нематэрыяльнай культуры
НББ
ІV квартал
Круглы стол
Актуальныя аспекты метадычнай работы ў бібліятэцы ВНУ на сучасным этапе (да 40-годдзя метадычнага і каардынацыйнага цэнтра сеткі бібліятэк устаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь)
ФБ БДУ
IV квартал
Школа метадыста
Сацыяльная і прававая ахова бібліятэчных работнікаў
ББА
кастрычнік
Круглы стол
Сэнсавая апрацоўка дакументаў у бібліятэках Беларусі
ББА,
НББ
кастрычнік
Круглы стол
Добрыя і кепскія кнігі
ББА
кастрычнік
Чытацка-пісьменніцкі батл
Сучасныя інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі абслугоўвання карыстальнікаў медыцынскіх бібліятэк
РНМБ
кастрычнік
Навукова-практычны семінар
Рэпазіторыі адкрытага доступу ў Беларусі: магчымасці інтэграцыі і сумеснага выкарыстання
ББА
лістапад
Навукова-практычны семінар
3.1.3. Абласныя, раённыя навукова-практычныя канферэнцыі, семінары, круглыя сталы, школы
Сістэма аўтаматызацыі бібліятэк ІРБІС64 і БДУДК
БелСГБ
I–IV квартал
Семінар-трэнінг
Пераход на фармат апісання ALIS-WEB
Гродзенская АБ
I–IV квартал
Практыкумы
Бібліятэкі ў грамадстве, якое мяняецца: стварэнне новай мадэлі дзейнасці бібліятэк
Гомельская АБ
люты
Абласны семінар
Сучасныя тэндэнцыі інавацыйнай дзейнасці публічных бібліятэк Магілёўшчыны
Магілёўская АБ
сакавік
Дзелавая сустрэча дырэктараў бібліятэк
Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі
 
Брэсцкая АБ, публічныя бібліятэкі вобласці
сакавік
Тыдзень кнігі
Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі ў бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці
РНТБ
II квартал
Абласны семінар
Інфармацыйнае забеспячэнне
інавацыйнай дзейнасці: задачы навукова-тэхнічных бібліятэк краіны на сучасным этапе
РНТБ
II квартал
Абласны семінар
Круглы стол для дырэктараў бібліятэк устаноў вышэйшай адукацыі Віцебскай вобласці
НБ ВДУ
II квартал
Круглы стол
Асаблівасці арганізацыі бібліятэчнай дзейнасці ў новых умовах
Гродзенская АБ,
сетка публічных бібліятэк Свіслацкага раёна
II квартал
Абласны семінар
Абласны семінар для супрацоўнікаў ПЦПІ, якія функцыянуюць на базе бібліятэк вобласці
НЦПІ,
Брэсцкая АБ, публічныя бібліятэкі области
красавік
Абласны семінар
Бібліятэка аграгарадка: пошук уласнага вобраза
Цэнтральныя раённыя бібліятэкі сеткі публічных бібліятэк Брэсцкай вобласці
красавік
Абласны месячнік
Маркетынгавая арыентацыя бібліятэчнай дзейнасці
Віцебская АБ
красавік
Семінар
Складнікі поспеху: PR-техналогіі публічнай бібліятэкі
Віцебская АБ
красавік
Круглы стол
Школа спецыяліста для кіраўнікоў бібліятэк, галоўных і вядучых спецыялістаў
Гомельская АБ
24–25 красавіка
Школа спецыяліста
Развіццё і ўдасканаленне інфармацыйна-бібліяграфічных працэсаў у бібліятэцы
Гомельская АБ
май
Дзень прафесійных зносін для бібліятэкараў-бібліёграфаў аддзелаў абслугоўвання раённых бібліятэк
Метадычнае забеспячэнне інавацыйнай дзейнасці бібліятэк: якасць, вопыт, перспектывы
Магілёўская АБ, публічныя бібліятэкі вобласці
май
Семінар для загадчыкаў аддзелаў маркетынгу публічных бібліятэк вобласці
Публічная бібліятэка – сучасны фармат
ББА,
ЦГБ
імя К. Маркса
г. Магілёва
май
Форум бібліятэкараў
Чытаем верш па-беларуску (да 70-годдзя вызвалення Беларусі і г. Брэста ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў)
Брэсцкая АБ, публічныя бібліятэкі области
май – ліпень
Абласная акцыя
Віртуальная рэканструкцыя спадчыны
Ю.І. Крашэўскага
Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Брэсцкага аблвыканкама,
Брэсцкая АБ
чэрвень
Прэзентацыя
Бібліяноч-2014
ББА,
Гомельская АБ, публічныя бібліятэкі Гомельскай вобласці
верасень
Акцыя
Бібліятэкі Случчыны ў інфармацыйнай і культурнай прасторы рэгіёна
Мінская АБ, цэнтральныя раённыя бібліятэкі сеткі публічных бібліятэк Мінскай вобласці
верасень
Семінар дырэктараў
Прыярытэты ў бібліятэчным абслугоўванні насельніцтва Гродзенскай вобласці
Гродзенская АБ,
сетка публічных бібліятэк Ашмянскага раёна
ІV квартал
Абласны семінар
Бібліятэка для пакалення, якое падрастае, – тэрыторыя адкрытых магчымасцей
Гродзенская АБ
ІV квартал
Абласны семінар
Абласныя навуковыя чытанні маладых бібліятэкараў
Віцебская АБ
кастрычнік
Абласныя навуковыя чытанні
Арганізацыйна-метадычнае суправаджэнне дзейнасці публічных бібліятэк
Гомельская АБ
кастрычнік
Абласны семінар
Бібліятэчныя фантазіі ў стылі WEB
ББА,
Магілёўская АБ,
ЦГБ імя К. Маркса г. Магілёва
лістапад
Інтэрнэт-форум
Чытанне дзяцей і падлеткаў – патэнцыял развіцця грамадства
ББА,
ЦГДБ
імя М. Астроўскага г. Мінска
лістапад
Семінар
Абласны месячнік па папулярызацыі нацыянальнай мастацкай літаратуры "Маіх радкоў няма без Беларусі"
Брэсцкая АБ, публічныя бібліятэкі вобласці
лістапад
Абласны месячнік
Прыярытэтныя напрамкі работы публічных бібліятэк Віцебскай вобласці ў 2015 г.: у дапамогу планаванню
Віцебская АБ
лістапад
Анлайнавы семінар
Бібліятэчная статыстыка як фактар кіравання сучаснай бібліятэкай
Віцебская АБ
снежань
Анлайнавы семінар
3.1.4. Конкурсы
Лабараторыя бібліятэчных ідэй Web 2.0
ББА
I–IV квартал
Конкурс бібліятэчных інтэрнэт-праектаў
XX абласны конкурс-агляд на творчую індывідуальнасць "Бібліятэка, неабходная грамадству"
Гомельская АБ
I–IV квартал
Абласны конкурс
Лепшы электронны інфармацыйны рэсурс, створаны публічнымі бібліятэкамі Гродзенскай вобласці
Гродзенская АБ, публічныя бібліятэкі вобласці
I–IV квартал
Абласны конкурс
Бібліятэка – адкрыты свет ідэй
Публічныя бібліятэкі рэспублікі
I–IV квартал
Конкурс маладых бібліятэкараў на лепшы праект па рабоце з моладдзю
Жывая памяць пакаленняў
Магілёўская АБ
люты –
верасень
Абласны конкурс-агляд на лепшую пастаноўку работы бібліятэк па ваенна-патрыятычным выхаванні
Абласны конкурс буктрэйлераў
Віцебская АБ
люты –
кастрычнік
Абласны конкурс
Шукаем ідэолагаў бібліятэчнага крэатыву
ББА
верасень
Акцыя
Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры
МК Рэспублікі Беларусь,
НББ
I–II квартал
Рэспубліканскі конкурс
Установа культуры года
Гродзенская АБ
І квартал
Конкурс
3.1.5. Праграмы
Комплексная мэтавая праграма "Беларусь – Радзіма"
ЦСГПБ г. Мінска
I–IV квартал
Праграма
Комплексная мэтавая праграма "Комплексная экалагічная праграма"
ЦСГПБ г. Мінска
I–IV квартал
Праграма
Комплексная мэтавая праграма "Мы разам, мы патрэбны адзін аднаму"
ЦСГПБ г. Мінска
I–IV квартал
Праграма
Комплексная мэтавая праграма "Свет жанчыны"
ЦСГПБ г. Мінска
I–IV квартал
Праграма
Комплексная мэтавая праграма "Гуманітарная бібліятэка ХХI ст."
ЦСГПБ г. Мінска
I–IV квартал
Праграма
Комплексная мэтавая праграма "Радасць чытання"
ЦСГПБ г. Мінска
I–IV квартал
Праграма
Праграма для дзяцей-інвалідаў "Сцяжынкі ў краіну «Музыка»"
Нотна-музычная бібліятэка ЦСГПБ г. Мінска
I–IV квартал
Праграма
Праграма па прапагандзе здаровага ладу жыцця сярод розных катэгорый чытачоў "Здароўя"
Бібліятэка-філіял № 12 ЦСГПБ
г. Мінска
I–IV квартал
Праграма
Праграма па прапагандзе класічнай літаратуры "Класіка заўсёды сучасная"
Бібліятэка-філіял № 4 ЦСГПБ
г. Мінска
I–IV квартал
Праграма
Экалагічная праграма для вучняў школ, гімназій "Кніга. Прырода. Экалогія"
Бібліятэка-філіял № 2 ЦСГПБ
г. Мінска
I–IV квартал
Праграма
3.1.6. Праекты
Праект "Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь: хроніка штодзённай дзейнасці"
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь
I–IV квартал
База даных
Праект "Канстытуцыйнае права Беларусі"
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь,
НЦПІ
I–IV квартал
База даных
Праект "Дары"
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь
I–IV квартал
База даных
Праект віртуальных музеяў, прысвечаных пісьменнікам-землякам А. Макаёнку, І. Навуменку, І. Шамякіну, Б. Сачанку, І. Мележу
Гомельская АБ
I–IV квартал
База даных
Праект "Збор рэдкіх кніг Брэсцкай вобласці"
 
Брэсцкая АБ, публічныя бібліятэкі вобласці
I–IV квартал
База даных
Дзяржаўныя, палітычныя і грамадскія дзеячы Беларусі (да 100-годдзя К.Т. Мазурава)
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь
II квартал
База даных
Біблія праект для пажылых людзей "Рамантыкі залатой пары"
Бібліятэка-філіял № 11 ЦСГПБ
г. Мінска
I–IV квартал
Праект
Адукацыйны праект для вучняў школ "Школа інфармацыйнай культуры"
Бібліятэка-філіял № 10 ЦСГПБ
г. Мінска
I–IV квартал
Праект
Праект па маральна-этычным выхаванні моладзі "Будуем храм сваёй душы"
Бібліятэка-філіял № 19 ЦСГПБ
г. Мінска, бібліятэка прыхода храма ў імя Святой Праведнай княгіні Сафіі Слуцкай,
УА "Мінскі дзяржаўны каледж электронікі"
I–IV квартал
Праект
Праект эстэтычнага напрамку "Выхаванне мастацтвам: культурна-эстэтычнае фарміраванне асобы"
Бібліятэка-філіял № 18 ЦСГПБ
г. Мінска
I–IV квартал
Праект
Літаратурна-мастацкі праект для розных катэгорый чытачоў "Паэтычны тэатр «Арт. С»"
Бібліятэка-філіял № 15 ЦСГПБ
г. Мінска
I–IV квартал
Праект
Інфармацыйна-асветніцкі праект для моладзі "Моладзь у лабірынце часу" (прапаганда здаровага ладу жыцця)
Бібліятэка-філіял № 14 ЦСГПБ
г. Мінска
I–IV квартал
Праект
Праект па маральна-патрыятычным выхаванні вучняў сярэдніх школ і моладзі "Спадчына – падмурак будучыні"
Бібліятэка-філіял № 14 ЦСГПБ
г. Мінска
I–IV квартал
Праект
4. ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ
Друкаваныя выданні
Новыя кнігі: па старонках беларускага друку: бібліяграфічны паказальнік
НББ
штомесячна
 
Культурнае жыццё Віцебскай вобласці: інфармацыйнае паведамленне
Віцебская АБ
штомесячна
 
Літаратура аб Мінскай вобласці: бібліяграфічны паказальнік
Мінская АБ
штомесячна
 
Новыя паступленні даведачных, метадычных, бібліяграфічных выданняў у абласную бібліятэку: бібліяграфічная інфармацыя
Мінская АБ
штомесячна
 
Новые медицинские издания: библиографический указатель
РНМБ
6 выпускаў на год
 
Бібліятэчны свет: часопіс
НББ
1 раз у 2 месяцы
 
Бібліятэчная прастора. Віцебскі рэгіён: інфармацыйна-аналітычны бюлетэнь
Віцебская АБ
штоквартальна
 
З жыцця бібліятэк вобласці. Новыя формы: інфармацыйны бюлетэнь. Вып. 82–85.
Гродзенская АБ
штоквартальна
 
Новыя паступленні ў фонд ДУК «Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага» за … квартал: бібліяграфічны бюлетэнь
Гродзенская АБ
штоквартальна
 
Новая літаратура аб Гродзенскай вобласці: бібліяграфічны паказальнік
Гродзенская АБ
штоквартальна
 
Библиофакт: информационный бюллетень
ЦСГПБ г. Мінска
штоквартальна
 
Горад Мінск: гісторыя і сучаснасць: бюлетэнь
ЦСГПБ г. Мінска
штоквартальна
 
За здаровы лад жыцця: дайджэст
ЦСГПБ г. Мінска
штоквартальна
 
Экос-информ: дайджест-бюллетень
ЦСГПБ г. Мінска
штоквартальна
 
Культурна-асветніцкая дзейнасць ЦСДПБ г. Мінска: аналітычны агляд
ЦСГПБ г. Мінска
штоквартальна
 
Новыя кнігі і часопісы Беларусі, якія паступілі ў бібліятэкі ўстановы: бюлетэнь
ЦСГПБ г. Мінска
штоквартальна
 
Александр Александрович Соловьев: библиографический указатель
Віцебская АБ
I–IV квартал
 
Весткі з бібліятэк Гомельшчыны: жыццё, падзеі, праблемы. Вып. I–IV
Гомельская АБ
I–IV квартал
 
Бібліяграфічная інфармацыя па культуры і мастацтву Гомельшчыны
Гомельская АБ
I–IV квартал
 
Культурнае жыццё Гомельшчыны. Хроніка падзей. Вып. 1–12
Гомельская АБ
I–IV квартал
 
Гомельшчына ў друку: літаратура аб Гомелі і вобласці за 2013 г.
Гомельская АБ
І–ІІ квартал
 
Помнікі Гродна (на беларускай, рускай і польскай мовах): буклет
Гродзенская АБ
І–ІІ квартал
 
Бібліятэкі Гродзеншчыны. Аналіз дзейнасці публічных бібліятэк за 2013 г.
Гродзенская АБ
І квартал
 
Каардынацыйны план навукова-метадычнай і даследчай работы публічных бібліятэк Гродзенскай вобласці на 2014 г.
Гродзенская АБ
І квартал
 
Пазастацыянарныя формы абслугоўвання насельніцтва. З вопыту работы Бераставіцкай і Навагрудскай ЦБС
Гродзенская АБ
І квартал
 
У дапамогу метадысту. Вып. 13.
Гродзенская АБ
І квартал
 
Чалавек. Асоба. Творца (прысвечаны 50-годдзю пісьменніка А.М. Федарэнкі): бібліяграфічны паказальнік
Магілёўская АБ
І квартал
 
Алесь Карлюкевіч: бібліяграфічны паказальнік
Брэсцкая АБ
І квартал
 
Дзяцінства светлая пара = Детства светлая пора = Happy Childhood: камплект паштовак. Вып. 1
НББ
студзень
 
Пясняр свайго часу (прысвечаны 100-годдзю народнага паэта Беларусі А.А. Куляшова): бібліяграфічны паказальнік
Магілёўская АБ
студзень
 
Веснік бібліятэк у 2 вып.: інфармацыйна-аналітычны бюлетэнь. Вып. 1, 2
Магілёўская АБ
студзень, ліпень
 
Брэсцкая Біблія – унікальны помнік культуры ХVI ст.: да 450-годдзя выдання: матэрыялы міжнароднага круглага стала
Брэсцкая АБ
студзень –
кастрычнік
 
Буквіцы славянскіх рукапісаў: камплект паштовак
НББ
люты
 
Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина в 2013 г. Обзор деятельности
Гомельская АБ
люты
 
Публичные библиотеки Гомельщины в 2013 гг. Обзор деятельности
Гомельская АБ
люты
 
Библиографическое описание книжных изданий: практическое пособие
НББ
сакавік
 
Методические рекомендации по формированию библиографических записей на альбомы и атласы
НББ
сакавік
 
В служении – честь (к 260-летию со дня рождения русского библиофила и мецената графа Н.П. Румянцева): буклет
Гомельская АБ
сакавік
 
Публічныя бібліятэкі Магілёўшчыны ў 2013 г.: агляд дзейнасці
Магілёўская АБ
сакавік
 
Информационный бюллетень РНТБ
РНТБ
II–IV квартал
 
Организация работы в научно-технических библиотеках, библиотечно-информационных службах предприятий и организаций
Вып. 5 "Сохранность библиотечных фондов в НТБ";
Вып. 6 "Библиотечное оборудование"
РНТБ
II–IV квартал
 
Зборнік матэрыялаў Першых Шчорсаўскіх чытанняў
Гродзенская АБ
II квартал
 
Летапіс вялікага подзвігу: зборнік успамінаў ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны.
Гродзенская АБ
II квартал
 
Рознакаляровыя старонкі лета: метадычныя рэкамендацыі па рабоце з дзецьмі ў летні час
Гродзенская АБ
II квартал
 
Гісторыя Цэнтральнай бібліятэкі імя Янкі Купалы (да 65-годдзя)
ЦСГПБ г. Мінска
II квартал
 
Неўміручасць подзвігу (да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў): бібліяграфічны паказальнік
ЦСГПБ г. Мінска
II квартал
 
Матэрыялы Х Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў «Кніжная культура Беларусі XVI – сярэдзіны XVIІст.: да 440-годдзя выдавецкай дзейнасці Мамонічаў»
НББ
красавік
 
Інфармацыйны бюлетэнь новых кніг і метадычных матэрыялаў з фонду аддзела бібліятэказнаўства УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага»
Брэсцкая АБ
май, лістапад
 
Нормирование технологических процессов в библиотеке: каталогизация документов: методические рекомендации
НББ
май
 
Библиотеки и социальные медиа: методические рекомендации
Гомельская АБ
май
 
Дадатковыя выпускі да дайджэста «За здаровы лад жыцця: да Сусветнага дня адмовы ад курэння»
ЦСГПБ г. Мінска
май
 
 
Дадатковыя выпускі да дайджэста-бюлетэня «Экос-информ»: да Міжнароднага дня жывёл (ў межах Плана мерапрыемстваў па правядзенні ў Рэспубліцы Беларусь у 2011–2020 гг. дзесяцігоддзя біялагічнай разнастайнасці)
ЦСГПБ г. Мінска
май
 
 
Библиотека, необходимая обществу: из опыта проведения областного смотра-конкурса
Гомельская АБ
чэрвень
 
Методический и координационный центр сети библиотек учреждений высшего образования Республики Беларусь (1974-2014 гг.): сборник
ФБ БДУ
ІІІ квартал
 
Писатели – лауреаты литературной премии «Русский Букер» по итогам премирования 2011 г.
Брэсцкая АБ
ІІІ квартал
 
Краязнаўчы каляндар на 2015 г.
Гродзенская АБ
ІІІ квартал
 
Матэрыялы VII–VIII Гарадзенскіх навуковых чытанняў: зборнік матэрыялаў
Гродзенская АБ
ІІІ квартал
 
Серыя «Нашы славутыя землякі». Станіслаў Жукоўскі: бібліяграфічны паказальнік
Гродзенская АБ
ІІІ квартал
 
У свеце інфармацыі: метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні інфармацыйнай культуры карыстальнікаў
Гродзенская АБ
ІІІ квартал
 
Ініцыялы першых старадрукаў: камплект паштовак
НББ
ліпень
 
Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі: зборнік матэрыялаў. Вып. 17
НББ
верасень
 
Материалы международного конгресса «Библиотека как феномен культуры»
НББ
верасень
 
Сельская библиотека для читателя: методические рекомендации сельскому библиотекарю
Гомельская АБ
верасень
 
Создание мультимедийных продуктов в библиотеке: методические рекомендации
Гомельская АБ
верасень
 
Каляндар знамянальных i памятных дат па Магілёўскай вобласці на 2015 г.
Магілёўская АБ
верасень
 
Дадатковыя выпускі дайджэста-бюлетэня «Экос-информ»: да Міжнароднага дня біялагічнай разнастайнасці (ў межах Плана мерапрыемстваў па правядзенні ў Рэспубліцы Беларусь у 2011–2020 гг. дзесяцігоддзя біялагічнай разнастайнасці)
ЦСГПБ г. Мінска
верасень
 
БГМУ: 90 лет в авангарде медицинской науки и практики: сборник научных материалов. Вып. 4
РНМБ
ІV квартал
 
Достижения медицинской науки Беларуси за 2014 г.: сборник научных материалов
РНМБ
ІV квартал
 
Здоровье и окружающая среда: сборник научных материалов. Вып. 24
РНМБ
ІV квартал
 
Здравоохранение г. Минска в 2013 г.: статистический сборник
РНМБ
ІV квартал
 
Современные перинатальные медицинские технологии в решении проблем демографической безопасности: сборник научных материалов. Вып. 7
РНМБ
ІV квартал
 
Современные проблемы инфекционной патологии человека: сборник научных материалов. Вып. 6
РНМБ
ІV квартал
 
Материалы Международной научной конференции «Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий»
БелСГБ
ІV квартал
 
Каляндар дат і падзей: Старонкі гісторыі Гомельшчыны (на 2015 г.)
Гомельская АБ
IV квартал
 
Шутов Геннадий Фёдорович: каталог выставки
Віцебская АБ
ІV квартал
 
Поколений связующая нить: патриотическое воспитание молодежи как приоритетное направление деятельности учреждений культуры: библиографический указатель
Мінская АБ
ІV квартал
 
Современные технологии в библиотечно-информационном обслуживании пользователей с нарушениями зрения: методические рекомендации
НББ
кастрычнік
 
Каляндар знамянальных і памятных дат: 2015 г.
Брэсцкая АБ
кастрычнік
 
Каляндар знамянальных і памятных дат на 2014 г.
Віцебская АБ
кастрычнік
 
Бібліятэчны веснік: зборнік артыкулаў. Вып. 6
НББ
лістапад
 
Карманный календарь на 2015 г.
Гомельская АБ
лістапад
 
Бібліяпанарама: інфармацыйна-аналітычнае выданне. Вып. 18
Брэсцкая АБ
лістапад
 
Агрогородки: становление, опыт, перспективы: обзор
Гомельская АБ
снежань
 
Пісьменнікі Магілёўшчыны: бібліяграфічны паказальнік
Магілёўская АБ
снежань
 
Дадатковыя выпускі да дайджэста "За здаровы лад жыцця: да Сусветнага дня барацьбы са СНІДам"
ЦСГПБ г. Мінска
снежань
 
Знамянальныя і памятныя даты. 2015 г.: каляндар
ЦСГПБ г. Мінска
снежань
 
Электронныя выданні
Белорусская сельскохозяйственная библиотека: новости, хроника, комментарии: информационный бюллетень
БелСГБ
штоквартальна
 
Літаратура па пытаннях мясцовага кіравання і самакіравання: бібліяграфічны паказальнік
 
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь
I–IV квартал
 
Дзяржава і права: бібліяграфічны паказальнік
 
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь
I–IV квартал
 
Парламенцкая дзейнасць: тэорыя, практыка: бібліяграфічны паказальнік
 
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь
I–IV квартал
 
Дарогамі вызвалення Віцебшчыны: тэматычная база даных
Віцебская АБ
I–IV квартал
 
Гомельский ликероводочный завод в печати: полнотекстовая база данных
Гомельская АБ
I–IV квартал
 
Полнотекстовая БД «РУП «Гомельхлебпром» и ОАО «Радамир» в печати»
Гомельская АБ
I–IV квартал
 
Да 65-годдзя Цэнтральнай бібліятэкі імя Янкі Купалы
ЦСГПБ г. Мінска
I–IV квартал
 
Здравоохранение и медицинская наука Беларуси: знаменательные и юбилейные даты
РНМБ
I квартал
 
Афганистан. Без права на забвение: тематическая база данных
Віцебская АБ
I квартал
 
Памятные книжки Витебской губернии.
2-е издание, переработанное
НББ
люты
 
Памятные книжки Минской губернии.
2-е издание, переработанное
НББ
люты
 
Памятные книжки Могилевской губернии. 2-е издание, переработанное
НББ
люты
 
В мире детских писателей
Гомельская АБ
люты
 
И звезда с звездою говорит… (к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова)
Гомельская АБ
сакавік
 
Весь мир театр, а люди в нём актёры (к 450-летию со дня рождения Уильяма Шекспира)
Гомельская АБ
сакавік
 
Витебск 1944: хроника освобождения: мультимедийный фотопроект
Віцебская АБ
II квартал
 
 
Паклонімся вялікім тым гадам: 65-годдзю Вялікай Перамогі прысвячаецца.
2-е выданне, перапрацаванае
НББ
красавік
 
По сказочным дорожкам (к Международному дню сказок)
Гомельская АБ
красавік
 
Спадчына Юзафа Ігнацы Крашэўскага. 2-е выданне, перапрацаванае
НББ
май
 
Мультпланета
Гомельская АБ
май
 
Привлекательная библиотека: методические рекомендации по организации библиотечного пространства
Гомельская АБ
май
 
Город, сердцу дорогой
Гомельская АБ
ліпень
 
Земля заповедная (медиапутешествие по Беларуси)
Гомельская АБ
ліпень
 
Родны свой край любі і знай: электронная віктарына пра Гродзенскую вобласць
Гродзенская АБ
ІІІ квартал
 
Труды преподавателей БГУФК за 2008–2013 гг.
НБ БДУФК
IІІ–IV квартал
 
Арт-каляндар, 2015: бібліяграфічны паказальнік
Магілёўская АБ
верасень
 
Современные методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний
РНМБ
IV квартал
 
Электронны вучэбна-метадычны дапаможнік “Основы информационной культуры”
Бібліятэка ВДМУ
IV квартал
 

СПІС СКАРАЧЭННЯЎ
АБ – абласная бібліятэка
ББА – Беларуская бібліятэчная асацыяцыя
БГЭУ – Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі
БД – база даных
БДАТУ – Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны ўніверсітэт
БДМУ – Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт
БДПУ – Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт
БДСГА – Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія
БДУІР – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі
БДУКіМ – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў
БДУФК – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры
БДЭУ – Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт
БелДАМ – Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі
БелСГБ – Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Лупіновіча
БНТУ – Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт
БрДТУ – Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт
БрДУ – Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна
Б-РУ – Беларуска-Расійскі ўніверсітэт
ВДАВМ – Віцебская дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны
ВДКС – Вышэйшы дзяржаўны каледж сувязі
ВДМУ – Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт
ВДТУ – Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт
ВДУ – Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава
ГДТУ – Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт імя П.В. Сухога
ГДУ – Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны
ДНУ – дзяржаўная навуковая ўстанова
ГоДМУ – Гомельскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт
ГрДАУ – Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт
ГрДМУ – Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт
ГрДУ – Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы
ДУ ЦСДБ – дзяржаўная ўстанова “Цэнтралізаваная сістэма дзіцячых бібліятэк г. Мінска”
МДЛУ – Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт
МДПУ – Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна
МДУ – Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова
МДУХ – Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт харчавання
МК Рэспублікі Беларусь – Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
НАН – Нацыянальная акадэмія навук
НБ – навуковая бібліятэка
НБ БНТУ – навуковая бібліятэка Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта
НБ ПДУ – навуковая бібліятэка Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта
НББ – Нацыянальная бібліятэка Беларусі
НЦПІ – Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі
ПалесДУ – Палескі дзяржаўны ўніверсітэт
ПДУ – Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт
ПЦПІ – Публічны цэнтр прававой інфармацыі
ПЭВМ – персанальная электронна-вылічальная машына
РНМБ – Рэспубліканская навукова-медыцынская бібліятэка
РНТБ – Рэспубліканская навукова-тэхнічная бібліятэка
СКК – Сістэма карпаратыўнай каталагізацыі
УВА – установа вышэйшай адукацыі
ФБ БДУ – Фундаментальная бібліятэка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
ЦГБ імя К. Маркса – Цэнтральная гарадская бібліятэка імя К. Маркса
ЦГДБ імя М. Астроўскага – Цэнтральная гарадская дзіцячая бібліятэка імя М. Астроўскага
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі – Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
ЦСДПБ г. Мінска – ДУ “Цэнтралізаваная сістэма дзяржаўных публічных бібліятэк г. Мінска”
ЭБ – электронная бібліятэка

Бібліятэкарам