ГалоўнаяБiблiятэкарамКанферэнцыі, семінары, круглыя сталыКанферэнцыі, семінары, круглыя сталы 2002 г.

Канферэнцыі, семінары, круглыя сталы 2002 г.

Студзень

17студзеня
Навуковая канферэнцыя "Беларусь - Китай: Истоки и перспективы сотрудничества" (Мінск)

23-24 студзеня
Абласны семінар дырэктараў ЦБС "Інтэрнет-тэхналогіі" (Магілёў)

Люты

21 лютага
Раённы семінар работнікаў ЦБС "З чым мы ўступаем у ХХІ стагоддзе" (Асіповічы)

Сакавiк

11 - 12 сакавіка
Міжнародны семінар "Защита авторских прав и лицензирование в области электронных информационных ресурсов" (Мінск)

11-12 сакавіка
Міжнародны семінар "Защита авторских прав и лицензирование в области электронных информационных ресурсов" (Мінск)

25-26 сакавіка
Семінар-трэнінг "Активные формы обучения в системе повышения квалификации библиотечных специалистов"(Мінск)

28-31 сакавіка
Міжнародны семінар-трэнінг "Управление электронными журналами и электронными ресурсами библиотек" (Мінск)

Красавiк

1-5 красавіка
ІХ Беларускі кангрэс па тэлекамунікацыях, інфармацыйных і банкаўскіх тэхналогіях "ТИБО-2002" "(Мінск)

8 красавіка
Круглы стол "Современные технологии библиотечного дела" (Мінск)

8-11 красавіка
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Музеі і культурная спадчына як частка глабальнай інфармацыйнай прасторы" (Мінск – Полацк)

11-12 красавіка
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Інфармацыйнае суправаджэнне адукацыйнага працэсу" (Мінск)

23-24 красавіка
Міждзяржаўная навукова-практычная канферэнцыя "Гісторыя бібліятэчнай справы і бібліяфільства" (Гомель)

24-26 красавіка
XXVII канферэнцыя студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў БДУК (Мінск)

30 красавіка
Рэспубліканскі семінар бібліятэкараў вайсковых бібліятэк (Мінск)

Май

12-18 мая
Канферэнцыя Расійскай бібліятэчнай асацыяцыі. VIІ штогадовая сесія (Яраслаўль)

16 мая
Навукова-практычны семінар "Я. Купала і Я. Колас - заснавальнікі сучаснай беларускай літаратуры" (Мінск)

22-24 мая
VIІI Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя Дням славянскага пісьменства і друку (Мінск)

28-29 мая
Міжрэгіянальны семінар "Роля публічнай бібліятэкі ў сучаснай інфармацыйнай прасторы" (Бяроза, Кобрын)

Чэрвень

4 чэрвеня
Міжнародны навукова-адукацыйны форум "Еўропа-2002" (Мінск)

6-10 чэрвеня
Раённы семінар работнікаў ЦБС "Роля дзіцячай бібліятэкі ў фарміраванні інтарэсу дзяцей і падлеткаў да кнігі і чытання" (Барысаў)

8-16 чэрвеня
IХ Міжнародная канферэнцыя "Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества", "Крым 2002", "Электронные информационные ресурсы и социальная значимость библиотек будущего" (Судак, Аўтаномная Рэспубліка Крым, Украіна)

9-10 чэрвеня
Раённы семінар работнікаў ЦБС "Бібліятэка і грамадства" (Мазыр)

Жнiвень

18 -24 жніўня
68-ая Генеральная канферэнцыя ІФЛА (Глазга, Шатландыя)

Верасень

17 верасня
Пасяджэнне Каардынацыйнага бюро Бібліятэчнай Асамблеі Еўразіі(БАЕ) (Мінск, НББ)

18 верасня
Рабочая сустрэча дырэктараў абласных навуковых бібліятэк і спецыялістаў па бібліятэчных абласных упраўленняў культуры «Состояние и перспективы развития доступа к мировым информационным ресурсам» (Мінск, НББ)

18 верасня
Міжнародны круглы стол "Библиотечные проекты и программы" (Мінск, НББ)

19-20 верасня
Семінар "Библиотечная кооперация и доступ к электронным информационным ресурсам: проблемы и перспективы" (Мінск)

25 верасня
Абласны семінар бібліятэк Мінскай вобласці "Краязнаўчая работа дзіцячых бібліятэк" (г. Заслаўе)

26-27 верасня
Міжнародная канферэнцыя "Музей кнігі" (Вільнюс, Літва)

Кастрычнiк

9-10 кастрычніка
Другія міжнародныя чытанні, прысвечаныя памяці Іосіфа Гашкевіча (Мінск)

21 кастрычніка
Абласны семінар гарпасялковых бібліятэк "Эстэтычнае выхаванне дзяцей і падлеткаў" (Любань)

23-24 кастрычніка
VI Міжнародная канферэнцыя "Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі" (Полацк)

23-25 кастрычніка
Міжнародны семінар-трэнінг "Введение в пользование Интернетом" (Мінск)

25 кастрычніка
Раённы семінар работнікаў ЦБС "Даследчая і аналітычная дзейнасць метадычных цэнтраў як фактар удасканалення бібліятэчнай практыкі" (Мар’іна Горка)

Лістапад

Міжнародная навуковая канферэнцыя "Люблін і кніга" (Люблін, Польшча)

4-5 лістапада
ІІ Беларускі кангрэс "Развитие информации и системы НТИ: Беларусь на пути к информационному обществу" (Мінск)

19-21 лістапада
Канферэнцыя бібліятэчных работнікаў АПК Беларусі "Организация доступа к международным и национальным информационным ресурсам в науке и образовании" (Мінск)

20- 22 лістапада
Х Міжнародныя Свята-Міхайлаўскіяправаслаўныя навукова-педагагічныя чытанні (Мінск)

21 лістапада
Круглы стол "Актуальные вопросы создания электронных библиотек и обеспечения доступа к ним" (Мінск)

21-22 лістапада
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Современные компьютерные технологии в системах правовой информации (Правовая информатизация-2002)" (Мінск)

25 лістапада
Канферэнцыя "Публічныя бібліятэкі: тэндэнцыі развіцця" (Мінск)

29-30 лістапада
Абласны семінар "Духоўнае і эстэтычнае выхаванне падлеткаў" (Драгічын)

Снежань

4-5 снежня
Восьмыя Свята-Еўфрасіннеўскія педагагічныя чытанні "Православие и образование" (Мінск)

5-6 снежня
VII Міжнародныя Магілянскія чытанні "Музейное дело на Украине на рубеже тысячелетий" (Кіеў)

Бібліятэкарам