ГалоўнаяБiблiятэкарамКанферэнцыі, семінары, круглыя сталыКанферэнцыі, семінары, круглыя сталы 2007 г.

Канферэнцыі, семінары, круглыя сталы 2007 г.

Студзень

18 студзеня
Навукова-метадычны семінар па пытаннях функцыянавання электроннага сховішча

26 студзеня
Рэспубліканская нарада навуковай грамадскасці, прысвечаная Дню беларускай навукі

Люты

20 лютага
Прэзентацыя-трэнінг “Электронные научные ресурсы для библиотек: базы данных издательства Emerald Group Publishing, компании Cambridge Scientific Abstracts, база данных Ulrich’s Abstracts, база данных Ulrich’s Periodicals Directory"

Сакавiк

2 сакавіка
Прэзентацыя дыскаў “Электронная библиотека - школьникам” і “Говорящая электронная библиотека”

14 сакавіка
Прэзентацыя-семінар "Электронные базы данных "Интегрум" для библиотек"

Красавiк

11 красавіка
Семінар-трэнінг "Базы данных EBSCO - один из важнейших зарубежных электронных ресурсов для науки и образования"

19 красавіка
Круглы стол “Нацыянальны дакумент як аснова фарміравання бібліятэчнага фонду”

19 красавіка 2007
"Смысловая обработка документного потока как условие качественного представления информации в электронном и карточных каталогах".

23 красавіка
Адукацыйны семінар па вядзенні справаводства

27 красавіка
I сход міжнароднага савета па праекце віртуальнай рэканструкцыі дакументальнай спадчыны і бібліятэкі Радзівілаў

Май

14 мая 2007
"Виртуальная справочная служба: состояние, проблемы и перспективы развития".

24 мая 2007
"Ретроспективная каталогизация и ретроконверсия как средство отражения ретроспективного фонда НББ".

Чэрвень

27-29 чэрвеня
Прафесійная сустрэча з супрацоўнікамі Цэнтральнай гарадской публічнай бібліятэкай імя М.А.Някрасава

28 чэрвеня
Круглы стол “Деятельность библиотек как субъектов авторского и смежных прав”

Верасень

11 верасня
Прэс-канферэнцыя з нагоды 85-годдзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

14 верасня
Міжнародны круглы стол "Новые технологии в обслуживании пользователей"

Кастрычнiк

2 кастрычніка
Рэгіянальнай тур спаборніцтваў па пошуку ў Інтэрнэце на кубак Беларускай бібліятэчнай асацыяцыі

4 кастрычніка
Семінар-прэзентацыя "Научная Электронная Библиотека eLIBRARY.RU"

8 кастрычніка
Рэспубліканскі семінар "Информатизация библиотек: новый этап развития" (У межах Міжнароднай школы якасці "Менеджмент якасці ў бібліятэчнай дзейнасці")

Лістапад 2007

Міжнародная электронная канферэнцыя "Книжная культура пограничья Славии Восточной и Западной"

Снежань

3-7 снежня
Міжнародная канферэнцыя па міжбібліятэчным абанеменце і дастаўцы дакументаў "<Восток-запад в век информационно-телекоммуникационных технологий".

12 снежня
Канферэнцыя 10 гадоў стратэгіі "Казахстан-2030» і прэзентацыя кнігі Прэзідэнт Рэспублікі Казахстан Назарбаева Н.А." Казахстанский путь".

13-14 снежня
Навукова-практычны семінар «Международный опыт работы научно-технологических парков, трансфера технологий и инновационного менеджмента»

21 снежня
Рэспубліканскі семінар па вывучэнні вопыту арганізацыі фізкультурна-аздараўленчай і спартыўнай працы ў галіне культуры

У 2007 годзе спецыялісты НББ прынялі ўдзел у канферэнцыях, семінарах, круглых сталах і іншых мерапрыемствах па павышэнні кваліфікацыі кадраў:

Люты

5-7 лютага
V Зімовая школа “Актуальные проблемы непрерывного библиотечного образования” (Бібліятэка Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П.М. Машэрава)

11 лютага
ХІV Мінская міжнародная выстаўка-кірмаш “Книги Беларуси – 2007” (Мінск, БелЭКСПА)

15-16 лютага
Міжнародная навуковая канферэнцыя “Наполеон Орда: жизнь, творчество, художественное наследие” (Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі)

Сакавiк

5 сакавіка
Навукова-практычны семінар “Методыка апісання пераплётаў рукапісаў, рэдкіх кніг і старадрукаў” (ЦНБ імя Я.Коласа НАН Беларусі)

6 сакавіка
Круглы стол “Удасканаленне нацыянальнай сістэмы трансферу тэхналогій у Рэспубліцы Беларусь на аснове інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій” (Рэспубліканскі цэнтр трансферу)

21 сакавіка
Семінар “Библиотечное пространство Гомельщины: комплексный подход к решению проблемы” (у межах Школы кіравання для дырэктараў ЦБС Гомельскай вобласці) (Гомель, абласная універсальная бібліятэка імя У.І. Леніна)

21 сакавіка
Тэхналагічны семінар "Данные: надежность, управление, безопасность" (Мінск, кампанія CompIT Technologies, карпарацыя ORACLE)

28 сакавіка
Пашыранае пасяджэнне Савета пры дырэкцыі ФБ БДУ, прысвечанае супрацоўніцтву бібліятэк па рэтраспектыўнай канверсіі картачных каталогаў (Мінск, БДУ)

29-30 сакавіка
Міжнародная канферэнцыя "Захаваем мінулае для будучага – сучасныя тэхналогіі кансервацыі бібліятэчных калекцый" (Варшава, Нацыянальная бібліятэка Польшчы)

Красавiк

4-5 красавіка
Міжнародная навуковая канферэнцыя "Леў Сапега (1557-1633 г.) і яго час" (Гродна, Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я.Купалы)

11-13 красавіка
Метадычны семінар "Универсальная десятичная классификация. Методика применения" (Масква)

12 красавіка
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Проблемы и перспективы библиотечно-информационной деятельности в инновационном контексте": да 30-годдзя РНТБ (Мінск, РНТБ)

18 красавіка
Міжнародны навукова-практычны семінар (ББА) "Кнігазнаўчыя даследаванні ў Беларумі і Польшчы: вопыт, арганізацыя, перспектывы (да 490-годдзя беларускага кнігавыдання)" (Мінск, БДУКіМ)

18-19 красавіка
Міжнародны кангрэс чытання "Читающая страна – основа конкурентоспособности общества" (Астана, Нацыянальная акадэмічная бібліятэка Рэспублікі Казахстан)

19-20 красавіка
Міжнародная навукова-тэарэтычная канферэнцыя "Актуальные проблемы из исторического прошлого и современности в общественно-гуманитарных и социорелигиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья" (Віцебск, Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П.М.Машэрава)

19-20 красавіка
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Культура. Наука. Творчество" (Мінск, БДАМ)

20-21 красавіка
Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя "Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа" (Гродна, Гродзенскі універсітэт імя Я.Купалы)

24 красавіка
14-ая спецыялізаваная выстаўка і кангрэс “ТИБО-2007” (Мінск)

24-25 красавіка
Міжнародная канферэнцыя “Славянское слово и культура в контексте мирового развития” (Кіеў, Нацыянальная бібліятэка Украіны імя У.І.Вярнадскага)

25-26 красавіка
XXXII навукова-практычная канферэнцыя студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў БДУ культуры і мастацтваў “Культура Беларусі. Інавацыі і традыцыі” (Мінск, БДУКіМ)

27 красавіка
Навукова-краязнаўчая канферэнцыя “Слядамі Купалы”, прысвечаная 125-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы (Маладзечна, абласная бібліятэка імя М. Багдановіча)

Май

5-6 мая
Семінар “Управление формированием библиотечных фондов. Обработка документного потока” (Гомель, абласная універсальная бібліятэка імя У.І. Леніна)

17-18 мая
7-ая міжнародная навуковая канферэнцыя “Сахаровские чтения 2007 года: экологические проблемы XXI века ” (Мінск, МДЭУ імя А.Д.Сахарава)

24-25 мая
Дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Раман Сцяпанавіч Матульскі прыняў удзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Славянское слово и культура в контексте мирового развития", арганізаванай Нацыянальнай бібліятэкай Украіны імя У.І. Вярнадскага

24-26 мая
XIII Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні (Мінск, БДУКіМ)

24 мая
Канферэнцыя "Духовное возрождение общества и православная книга" (у межах XIII Міжнародных Кірыла-Мяфодзіеўскіх чытанняў) (Мінск, БДУКіМ)

25 мая-3 чэрвеня
Наведванне бібліятэк краін Скандынавіі (Каралеўская бібліятэка Швецыі, Нацыянальная бібліятэка Даніі, бібліятэка г. Драмен (Нарвегія))

29 мая
Міжнародны сімпозіум "Н.П.Румянцев: славянское культурное наследие и современность" (Масква, РДБ, Пасольства Рэспублікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі)

29-30 мая
Міждзяржаўны семінар "Инновационная деятельность – основа развития публичных библиотек"; (Гомель, абласная універсальная бібліятэка імя У.І. Леніна)

Чэрвень

7 чэрвеня
Семінар-прэзентацыя "Телекоммуникационные услуги и технологии" (Мінск, РУП "Белтелеком")

9-17 чэрвеня
14-ая міжнародная канферэнцыя "Библиотека и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса (Крым 2007)" (Судак, Украіна)

19 чэрвеня
Канферэнцыя "Байнет 2.0: в новом формате веба" (Мінск)

27 чэрвеня
Рэспубліканскі семінар "Деятельность публичных центров правовой информации по оказанию информационно-правовых услуг населению" (Гродна, абласная бібліятэка імя Я.Ф. Карскага)

27-29 чэрвеня
Міжнародная канферэнцыя "Беларуска-польскія літаратурныя, моўныя і гістарычныя сувязі" (да 125-годдзя Янкі Купалы і Якуба Коласа) (Мінск, філалагічны факультэт БДУ)

28 чэрвеня
Абласная школа дырэктараў "Бібліятэкі Гродзеншчыны: традыцыі, пазітыўныя змены і перспектывы " (Навагрудак, РЦБС)

Лiпень

12 ліпеня
Раённы міжбібліятэчны семінар "Библиотека как культурный центр агрогородка" (Асіповічы, РЦБС)

Верасень

2 верасня
ХІV Дзень беларускага пісьменства. (г. Шклоў)

12 верасня
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых навукоўцаў і спецыялістаў "Библиотеки в информационном пространстве: синтез традиций и инноваций" (Мінск, ЦНБ імя Я.Коласа НАН Беларусі)

21 верасня
Канферэнцыя "Мобильные технологии. Бизнес и перспективы" (Мінск)

25 верасня
Сустрэча з амерыканскім юрыстам спадаром Джозафам Бекам, які прапанаваў даклад "Вопросы интеллектуальной собственности в библиотеке (копирование, сканирование, оцифровка и др." (Мінск, РНТБ)

26 верасня
Канферэнцыя "Абарона інтэлектуальнай маёмасці" (Мінск)

26 верасня
Семінар-трэнінг па VII рамачнай праграме Еўрапейскага саюза (Мінск)

Лiстапад

28 лістапада
Другі Еўразійскі інфармацыйны бібліятэчны кангрэс "Русский язык – ключ к диалогу и взаимообогащению культур. Миссия библиотек в развитии чтения и гуманитарных коммуникаций"

Міжнародная навуковая электронная канферэнцыя "Книжная культура пограничья Славии Восточной и Западной"

Снежань

6 снежня
XIV кніжны кірмаш "Антенна 2007" (Варшава, Палац навукі і культуры)

13–14 снежня
Міжнародная навуковая канферэнцыя "Книжные фонды Радзивиллов в Несвиже. Состояние исследований реконструкции фондов"(Варшава, Рэспубліка Польшча)

Бібліятэкарам