ГалоўнаяЧытачуУ дапамогу даследчыкуВучэбна-метадычныя матэрыялы па дысцыпліне “Гістарычная бібліяграфія”

Вучэбна-метадычныя матэрыялы па дысцыпліне “Гістарычная бібліяграфія”

Вучэбная праграма па дысцыпліне “Гістарычная бібліяграфія” для спецыяльнасці “дакументазнаўства”
Вучэбная праграма па дысцыпліне “Гістарычная бібліяграфія” для спецыяльнасці “гісторыка-архівазнаўства”

Тэма 1. Гістарычная бібліяграфія як галіновы кірунак бібліяграфіі (бібліяграфічнай дзейнасці) і спецыяльная гістарычная дысцыпліна

Тэст да тэмы 1

Тэма 2. Бібліяграфічныя дапаможнікі як асноўны сродак перадачы гістарычнай бібліяграфічнай інфармацыі

Схемы да тэмы 2

Тэма 3. Гістарычныя бібліяграфічныя рэсурсы на сучасным этапе

Метадычныя матэрыялы:
Бiбліяграфiчныя дапаможнікі па гісторыі і гістарычных навуках 2001–2005 гг.
Бiбліяграфiчныя дапаможнікі па гісторыі і гістарычных навуках 2006–2010 гг.

Прыклады афармлення бібліяграфічных запісаў для спіса выкарыстанай літаратуры (крыніц)
Стандарты, прымяняемыя ў рабоце з тэкставай інфармацыяй (стварэнне рэфератаў, анатацый, спасылак, спісаў літаратуры)

Семінар 1. Гістарычныя бібліяграфічныя рэсурсы, генерыруемыя бібліятэкамі Беларусі
Семінар 2. Электронныя каталогі і базы даных як крыніцы пошуку гістарычнай інфармацыі
Семінар 3. Формы існавання бібліяграфічнай інфармацыі
Семінар 4. Бібліяграфічнае апісанне розных відаў дакументаў і іх састаўных частак
Семінар 5. Дзяржаўныя бібліяграфічныя паказальнікі Беларусі як крыніцы пошуку гістарычнай інфармацыі
Семінар 6. Рэтраспектыўныя бібліяграфічныя дапаможнікі па гісторыі Беларусі

Умовы выканання самастойнай работы

Пытанні да заліку па курсе “Гістарычная бібліяграфія”

Бібліятэкарам