ГалоўнаяНавуковая дзейнасцьПублікацыі супрацоўнікаў Нацыянальнай бібліятэкі БеларусіПублікацыі супрацоўнікаў бібліятэкі ў 2008 годзе

Публікацыі супрацоўнікаў бібліятэкі ў 2008 годзе

 1. Алейник, М. Детское чтение как национальное достояние / Марина Алейник// Журналістыка – 2008. Стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 10-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (11–12 снежня). – Мінск, 2008. – С. 435–436.
 2. Алейник, М.Г. Заканадаўчае забеспячэнне дзейнасці бібліятэк Рэспублікі Беларусь / М.Г. Алейнік // Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. [Электронны рэсурс] : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік В.А. Рынкевіч ; рэдактары: М.Г. Алейнік, А.Я. Іванова. – Мінск : НББ, 2008. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM).
 3. Андронава, А.У. Інтэграваныя сацыякультурныя ўстановы і іх роля ў аказанні сацыяльнай дапамогі сельскаму насельніцтву / А.У. Андронава // Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. [Электронны рэсурс] : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік В.А. Рынкевіч ; рэдактары: М.Г. Алейнік, А.Я. Іванова. – Мінск : НББ, 2008. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM).
 4. Андронава, А.У. Кадры публічных бібліятэк / А.У. Андронава // Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. [Электронны рэсурс] : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік В. А. Рынкевіч ; рэдактары: М.Г. Алейнік, А.Я. Іванова. – Мінск : НББ, 2008. – 1 электронны аптычны дыск ( CD-ROM).
 5. Андронава, А.У. Матэрыяльна-тэхнічная база публічных бібліятэк / А.У. Андронава // Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. [Электронны рэсурс] : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік В.А. Рынкевіч ; рэдактары: М.Г. Алейнік, А.Я. Іванова. – Мінск : НББ, 2008. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM).
 6. Апанович, Г.М. Торговые наименования товаров и услуг : особенности представления в в национальной базе данных авторитетных записей / Г.М. Апанович // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 188–198.
 7. Белы, А.В. Агляд асабістых фондаў НДАК НББ / А. Белы // [Электронны рэсурс]. – 2008. – Дата доступу: 31.03.2008.
 8. Белы, А.В. Агляд фонду асабістага паходжання Ватацы Н.Б. / А.В. Белы // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Л.Г. Кірухіна, Т.І. Рошчына. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 172–176.
 9. Белы, А.В. Камп’ютэрная апрацоўка выяў філіграняў беларускіх старадрукаў канца ХVI–ХVIІ ст. / А.В. Белы // Матэрыялы Чацвёртых Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў “Новыя тэхналогіі ў захаванні дакументальных помнікаў” (Мінск, 20– 21 лістапада) / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік А.А. Капыріна. – Мінск, 2008. – С. 240–244.
 10. Библиотеки Скандинавии и их организация в XXI веке = Nordic libraries and organizations in the 21stCentury / авторизованный перевод Л.П. Прокулевич // Бібліятэчны свет. – 2008. – № 2. – С. 18–22.
 11. Бричковский, В.И. Возможности использования индекса научного цитирования для повышения активности подготовки научных кадров высшей квалификации / В.И. Бричковский, А.А. Шереметьева, А.М. Голубев // Материалы международной научно-практической конференции “Инновации и подготовка научных кадров высшей квалификации в Республике Беларусь и за рубежом” 17–18 апреля 2008 г. – Минск : БелИСА, 2008. – С. 105–106.
 12. Бричковский, В.И. Возможности организации информационного обслуживания инновационной деятельности на базе Национальной библиотеки // Технологии. Оборудование. Качество : сборник материалов 11-го Международного симпозиума 13–16 мая. – Минск : Принт Плюс, 2008. – С. 199–200.
 13. Бричковский, В.И. Использование специализированных коллекций электронных информационных ресурсов для информационного обслуживания процессов подготовки научных кадров высшей квалификации // Материалы международной научно-практической конференции “Инновации и подготовка научных кадров высшей квалификации в Республике Беларусь и за рубежом” 17–18 апреля 2008 г. – Минск : БелИСА, 2008. – С. 103–105.
 14. Бричковский, В.И. О подходах к организации информационного обеспечения инновационной деятельности на базе Национальной библиотеки Беларуси / В.И. Бричковский, А.М. Голубев // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси : сборник статей / Национальная библиотека Беларуси ; составитель А.А. Шереметьева. – Минск, 2008. – С. 106–123.
 15. Бура, М.А. Гульні – у кнігах / М.А. Бура // Культура. – № 32, 9–15 жніўня. – 2008.
 16. Бураўкін, А.Г. Тэхналогія вытворчасці электронных копій дакументаў / А.Г. Бураўкін, Г.А. Шыдлоўская, В.Л. Уласевіч, К.І. Белякова, Г.С. Сахарава, Дз.А. Самуйлік // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси : сборник статей / Национальная библиотека Беларуси ; составитель А.А. Шереметьева. –Минск, 2008. – С. 137–142.
 17. Бураўкін, А.Г. Канцэпцыя электроннага сховішча інфармацыйных рэсурсаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / А.Г. Бураўкін, М.Г. Касцюкевіч // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси : сборник статей / Национальная библиотека Беларуси ; составитель А.А. Шереметьева. – Минск, 2008. – С. 133–136.
 18. Бушило, Л.Л. Географические названия как объект отражения в национальной базе данных авторитетных записей / Л.Л. Бушило, Т.Ф. Сокол // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 151–165.
 19. Варанько, К. Да 140-годдзя з дня нараджэння М.В. Доўнар-Запольскага / Кацярына Варанько // Гісторыя : праблемы выкладання. – 2007. – № 12. – С. 60 –61.
 20. Варанько, К. Да 450-годдзя з дня нараджэння Льва Сапегі / Кацярына Варанько // Гісторыя : праблемы выкладання. – 2007. – № 8. – С. 54–55.
 21. Варанько, К. Загартаваны лёсам / Кацярына Варанько // Літаратура і мастацтва – 2007. – 30 лістап. (№ 48). – С. 15.
 22. Варанько, К.Дз. Да юбілею А.В. Мядзведзя / К.Дз. Варанько // Фізічная культура і здароўе. – 2007. – № 4. – С. – 59 –60.
 23. Варанько, К.Дз. 11 ліпеня – 75 год з дня нараджэння А.А. Анікейчыка (1932–1989), скульптара, народнага мастака Беларусі / К.Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2007. – № 3. – С. 60–61.
 24. Варанько, К.Дз. Антон Раманавіч Жэбрак (1901–1965) / К.Дз. Варанько // Біялогія : праблемы выкладання. – 2008. – № 3. – 2-я с. вокл.
 25. Варанько, К.Дз. Аўгусцін Лазаравіч Мілаванаў : да 70-годдзя з дня нараджэння / К.Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва : праблемы выкладання. – 2007. – № 3. – С. 63.
 26. Варанько, К.Дз. Бенядзікт Іванавіч Дыбоўскі / К.Дз. Варанько // Біялогія : праблемы выкладання. – 2008. – № 2. – 2-я с. вокл.
 27. Варанько, К.Дз. 8 студзеня – 160 гадоў з дня нараджэння Я.А. Наркевіча-Ёдкі (1848–1905), прыродазнаўца, вынаходніка, медыка / К.Дз. Варанько // Фізіка : праблемы выкладання. – 2007. – № 6. – С. 54–55.
 28. Варанько, К.Дз. Вівальдзі Антоніо (1678–1741) : да 330-годдзя з дня нараджэння/ Варанько К.Дз. // Музычнае і тэатральнае мастацтва : праблемы выкладання : Навук.-метад. часоп. / Заснав. : выд-ва “Адукацыя і выхаванне”. – 2008. – № 2. – С. 15, 34 : партр.
 29. Варанько, К.Дз. Да юбілею Р.І. Кліма / К.Дз. Варанько // Фізічная культура і здароўе. – 2008. – № 2. – С. 57–58.
 30. Варанько, К.Дз. Інавацыйная дзейнасць ва ўстановах адукацыі / К.Дз. Варанько // Адукацыя і выхаванне. – 2007. – № 12. – С. 62.
 31. Варанько, К.Дз. Павел Васільевіч Кармунін (1919–2002) : да 90-годдзя з дня нараджэння / К.Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва : праблемы выкладання. – 2008. – № 4. – 2-я с. вокл., с. 13.
 32. В аранько, К.Дз. 75 год з часу заснавання (1932) Цэнтральнага батанічнага сада НАН Беларусі / К.Дз. Варанько // Біялогія : праблемы выкладання. – 2007. – № 4. – С. 60 –61.
 33. Варанько, К.Дз. Станіслаўскі Канстанцін Сяргеевіч (1863–1938) : да 145-годдзя з дня нараджэння / К.Дз. Варанько // Музычнае і тэатральнае мастацтва : праблемы выкладання. – 2008. – № 1. – С. 2 вокладкі, с. 42.
 34. Варанько, К.Дз. Шаляпін Фёдар Іванавіч (1873–1938) : да 135-годдзя з дня нараджэння / К.Дз. Варанько // Мастацкая адукацыя і культура. – 2008. – № 1. – С. 15, 31.
 35. Василенок, И.И. Особенности восприятия пользователями Национальной библиотеки Беларуси электронных ресурсов ; Национальная библиотека Беларуси // Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек : XII Международная конференция и выставка “LIBCOM – 2008” [Электронный ресурс] : доклады (Звенигород, Россия, 17–21 ноября 2008 г.). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 36. Вашкевич, И.Е. Использование географических словарей в исторических исследованиях (по фондам научно-исследовательского отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси) / И.Е. Вашкевич // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 10. – С. 121–132.
 37. Вашкевич, И.Е. Полоника XVIII в. в фонде НИО книговедения Национальной библиотеки Беларуси : проблемы и перспективы выявления, научной обработки и исследования / И.Е. Вашкевич // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Л.Г. Кірухіна, Т.І. Рошчына. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 219–225.
 38. Верас, Н.Я. Калекцыя мініяцюрных кніг навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / Н.Я. Верас // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 10. – С. 113–121.
 39. Верас, Н.Я. Тэрмін “бібліяграфічная рэдкасць” адносна беларускай рэдкай кнігі : да пастаноўкі пытання / Н.Я. Верас // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Л.Г. Кірухіна, Т.І. Рошчына. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 15–25.
 40. Воронецкая, О.И. Правовые аспекты функционирования электронных библиотек Беларуси / О.И. Воронецкая // Матэрыялы Чацвёртых Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў “Новыя тэхналогіі ў захаванні дакументальных помнікаў” (Мінск, 20–21 лістапада) / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік А.А. Капыріна. – Мінск, 2008. – С. 132–135.
 41. Воронько, Е.Д. Туризм в Беларуси / Е.Д. Воронько // Фізічная культура і здароўе. – 2008. – № 1. – С. 60–62.
 42. Галіеўская, Я.В. Светлай памяці Ніны Барысаўны Ватацы (да 100-годдзя з дня нараджэння) / Я.В. Галіеўская // Бібліятэчны свет. – 2008. – № 2. – С. 30–31.
 43. Гарбачова, Л. Мультымедыйны праект DVD-ROM “Жыве паміж намі дудар наш…” : да 200-годдзя з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча (1808–1884) / Л. Гарбачова // Бібліятэчны свет. – 2008. – № 2. – 4-я старонка вокладкі.
 44. Горбачева, Л.В. Государственные программы и научные проекты как фактор формирования информационных потребностей специалистов (некоторые подходы и технологии к выявлению и обеспечению) / Л.В. Горбачева // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси : сборник статей / составитель А.А. Шереметьева ; Национальная библиотека Беларуси. – Минск, 2008. – С. 92–105.
 45. Голубев, А.М. Интеграция библиотек Беларуси в систему корпоративной каталогизации / А.М. Голубев // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси : сборник статей / Национальная библиотека Беларуси ; составитель А.А. Шереметьева. – Минск, 2008. – С. 74–79.
 46. Голубев, А.М. Корпоративное взаимодействие библиотек Беларуси в области создания и использования электронных информационных ресурсов / А.М. Голубев // Труды VI научно-практической конференции “Корпоративные библиотечные системы : технологии и инновации”, 23–29 июня 2008 г. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 38–42.
 47. Гончаренко, И.В. Периодика в фондах НББ : тенденции развития коллекции в современной коммуникативной среде / И.В. Гончаренко, В.А. Мирончик // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 65–70.
 48. Гончаренко, И.В. Періодика у фондах Національної бібліотеки Білорусі: тенденції розвитку колекції у сучасному комунікативному середовищі // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 2. – С. 30–32.
 49. Горбачева, Л.В. Информационные потребности специалистов социокультурной сферы : некоторые подходы и технологии к выявлению и обеспечению / Л.В. Горбачева // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси : сборник статей / Национальная библиотека Беларуси ; составитель А.А. Шереметьева. – Минск, 2008. – С. 92–105.
 50. Губко, А.А. Міжнародны кнігаабмен як адна з крыніц папаўнення фондаў бібліятэкі замежнымі выданнямі / А.А. Губко // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 48–52.
 51. Гущинская, Л.Г. Финансирование кинопроизводства : опыт стран ближнего зарубежья / Л.Г. Гущинская// Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 1.
 52. 52. Демешко, Л.А. Публичные библиотеки Республики Беларусь на современном этапе / Л.А. Демешко, Л.Г. Кирюхина // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. – 2008. – № 10. – С. 110–117.
 53. Долгополова, Е. Национальная библиотека Беларуси – центр научно-методического обеспечения деятельности ПЦПИ / Е. Долгополова // Бібліятэчны свет. – 2008. – № 4. – С. 12–14.
 54. Долгополова, Е. Статистический учет и оценка эффективности обслуживания пользователей / Е. Долгополова // Бібліятэчны свет. – 2008. – № 3. – С. 12–18.
 55. Долгополова, Е.Е. Национальная библиотека Беларуси – научно-методический центр обеспечения деятельности ПЦПИ / Е.Е. Долгополова // Деятельность публичных центров правовой информации по правовому просвещению граждан [Электронны рэсурс] : материалы республиканского семинара. – Полоцк, 2008.
 56. Долгополова, Е.Е. Национальная система МБА Республики Беларусь : состояние и перспективы развития / Е.Е. Долгополова // Восток – Запад в век информационно-телекоммуникационных технологий [Электронный ресурс] : материалы Международной конференции по межбиблиотечному абонементу и доставке документов. – Минск : НББ, 2008. – Электронный оптический диск (CD-ROM).
 57. Долгополова, Е.Е. Обслуживание пользователей в электронной информационной среде / Е.Е. Долгополова // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 82–89.
 58. Долгополова, Е.Е. Проектирование системы обслуживания пользователей в условиях освоения нового здания Национальной библиотеки Беларуси / Е.Е. Долгополова // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси : сборник статей / Национальная библиотека Беларуси ; составитель А.А. Шереметьева. –Минск, 2008. – С. 22–31.
 59. Долгополова, Е.Е. Сеть публичных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек : итоги и перспективы развития / Е.Е. Долгополова, Т. В. Дробышевская // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс] : ХIV Международная конференция “Крым – 2007” : доклады (Судак, Украина, 9–17 июня 2007 г.). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 60. Долгополова, О. Інформаційні ресурси Національної бібліотеки Білорусі: проблеми корпоративного формування і використання / О. Долгополова, Т. Кузьмінич // Бібліотечний Вісник. – 2008. – № 2. – С. 14–18.
 61. 61. Дрыбин, В.В. Библиографическое описание документов на иностранных языках : особенности создания и перспективы развития / В.В. Дрыбин // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 129–133.
 62. Дрыбин, В.В. Книжный мир древних греков в эпоху полисов (VІ–ІV вв. до н. э.) / В.В. Дрыбин // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Л.Г. Кірухіна, К.В. Суша. – Мінск, 2008. – Вып. 10. – С. 159–169.
 63. Дубай, С.С. Информационные услуги и базы данных Национальной библиотеки Беларуси // Технологии. Оборудование. Качество : сборник материалов 11-го Международного симпозиума 13–16 мая. – Минск : Принт Плюс, 2008. – С. 201–202.
 64. Дубай, С.С. Электронная библиотека в контексте информатизации вуза // Культура Беларусі і сусвет : агульнае і асаблівае : матэрыялы ХХХІІІ выніковай навуковай канферэнцыі студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў 23–24 красавіка 2008 г. / БДУКіМ.
 65. Дубай, С.С. Электронная библиотека как инновационная форма информационного обеспечения научно-исследовательской деятельности вуза // Материалы международной научно-практической конференции “Инновации и подготовка научных кадров высшей квалификации в Республике Беларусь и за рубежом”, 17–18 апреля 2008 г. / под ред. И.В. Войтова. – Минск : БелИСА, 2008. – С. 138–139.
 66. Есис, Н.С. Формирование “Электронной библиотеки диссертаций, защищенных в Республике Беларусь” : организационные и правовые аспекты / Н.С. Есис // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 106–112.
 67. Задзяркоўская, Н.І. Бібліятэчныя фонды : стан і дынаміка / Н.І. Задзяркоўская // Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. [Электронны рэсурс] : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік В.А. Рынкевіч ; рэдактары: М.Г. Алейнік, А.Я. Іванова. – Мінск : НББ, 2008. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM).
 68. Замаева, Н.М. Навуковая арганізацыя працы ў бібліятэцы на сучасным этапе / Н.М. Замаева // Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. [Электронны рэсурс] : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік В.А. Рынкевіч ; рэдактары: М.Г. Алейнік, А.Я. Іванова. – Мінск : НББ, 2008. – 1 электронны аптычны дыск ( CD-ROM).
 69. Зеленевская, Н.П. Ретроконверсия карточных каталогов в НББ : основные этапы реализации / Н.П. Зеленевская // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 112–120.
 70. Ивашко, Т.В. Ноты как структурная часть коллекций отдела хранения специализированных фондов НББ / Т.В. Ивашко // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 78–81.
 71. Іващенко, С. Організація обслуговування користувачів Національної бібліотеки Білорусі електронними інформаційними ресурсами / С. Іващенко // Бібліотечний Вісник. – 2008. – № 2. – С. 27–29.
 72. Иващенко, С.И. Система подсобных фондов как фактор оптимизации информационно-библиотечного обслуживания / С.И. Иващенко, Т.А. Ходосевич // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: праблемы фарміравання і выкарыстання: зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 90–94.
 73. Ильина, С.В. Лингвистическое обеспечение автоматизированной системы Национальной библиотеки Беларуси / С.В. Ильина // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси : сборник статей / Национальная библиотека Беларуси ; составитель А.А. Шереметьева. –Минск, 2008. – С. 44–61.
 74. Ильина, С.В. Национальные особенности корпоративной базы данных авторитетных/нормативных записей библиотек Беларуси / С.В. Ильина, Л.Л. Бушило // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс] : ХV Международная конференция “Крым-2008” : доклады (Судак, Украина, 7–15 июня 2008 г.). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 75. Ильина, С.В. Организация и технология авторитетного контроля в Национальной библиотеке Беларуси / С.В. Ильина, З.А. Петровская // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси : сборник статей / Национальная библиотека Беларуси ; составитель А.А. Шереметьева. – Минск, 2008. – С. 62–74.
 76. Какшинская, О.А. Система экологического просвещения подростков в публичной библиотеке // Библиотеки в информационном пространстве : синтез традиций и инноваций : сборник научных статей. – Минск : Красико-Принт, 2007. – С. 177–183.
 77. Какшынская, В.А. Бібліятэка і экалагічная культура падлеткаў : шляхі і вырашэння праблемы / В.А. Какшынская // Культура. Наука. Творчество : материалы Международной научно-практической конференции, 19–20 апреля 2007 г. – Минск : Белорусская государственная академия искусств, 2008. – 360 с.
 78. Какшынская, В.А. Выхаваўчая функцыя публічнай бібліятэкі : да пастаноўкі пытання / В.А. Какшынская // Адукацыя і выхаванне. – 2008. – № 3. – С. 62–66.
 79. Какшынская, В.А. Мадэль экалагічнага выхавання падлеткаў – чытачоў публічнай бібліятэкі / В.А. Какшынская // Сахаровские чтения 2008 года : экологические проблемы XXI века : материалы 8-й Международной научной конференции, 22–23 мая 2008 г., г. Минск, Республика Беларусь / под ред. С.П. Кундаса, С.Б. Мельнова, С.С. Позняка. – Минск : МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2008. – С. 10.
 80. Какшынская, В.А. Метадычныя аспекты і змест павышэння кваліфікацыі бібліятэчнага персаналу па экалагічным выхаванні падлеткаў/ В.А. Какшинская // Публічная бібліятэка на пачатку XXI стагоддзя [Электронны рэсурс] : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; склад. В.А. Рынкевіч ; рэд.: М.Г. Алейнік, А.Я. Іванова. – Электрон. дадзен. і прагр. (64 Mб). – Мінск : НББ, 2008. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM).
 81. Какшынская, В.А. Работа з карыстальнікамі / В.А. Какшынская // Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. [Электронны рэсурс] : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік В.А. Рынкевіч ; рэдактары: М.Г. Алейнік, А.Я. Іванова. – Мінск : НББ, 2008. — 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM).
 82. Какшынская, В.А. Фарміраванне экалагічнай культуры падлеткаў-чытачоў як вынік экалагічнага выхавання ва ўмовах бібліятэкі / В.А. Какшынская // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки : сб. науч. ст. / под ред. В.Ф. Беркова. – Минск : РИВШ, 2008.
 83. Камароўская, Л.В. Вобразы жыхароў вёскі Мікалаеўшчына ў апавяданні Я. Коласа “Наша сяло, людзі і што робіцца ў сяле” / Л.В. Камароўская // Каласавіны : матэрыялы навуковай канферэнцыі, 1 лістапада 2007 г., Мінск / [складальнікі: З.М. Камароўская, Г.І. Зайцава]. – Мінск : Лазурак, 2008. – 194 с.
 84. Капырина, А.А.Изучение справочно-библиографического обслуживания библиотек в аспекте удовлетворения запросов правовой тематики / А.А. Капырина // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. – 2008. – № 9. – С. 132–142.
 85. Капырина, А.А. “Новые технологии в обслуживании пользователей” : международный круглый стол в Минске / А.А. Капырина // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2007. – № 4. – С. 6–7.
 86. Капырина, А.А. Профессионализм библиотечных кадров как необходимое условие повышения эффективности справочно-библиографического обслуживания / А.А. Капырина // Научные труды республиканского института высшей школы : исторические и психолого-педагогические науки. – Вып. 6, ч. 2. – Минск : РИВШ, 2008. – С. 62–71.
 87. Капырына, А.А. Агляд дзейнасці абласных бібліятэк за 2001–2005 гг. / А.А. Капырына // Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. [Электронны рэсурс] : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік В.А. Рынкевіч ; рэдактары: М.Г. Алейнік, А.Я. Іванова. – Мінск : НББ, 2008. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM).
 88. Касінская, А.І. Агляд краязнаўчай бібліяграфічнай прадукцыі абласных бібліятэк у 2001–2005 гг. / А.І. Касінская // Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. [Электронны рэсурс] : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік В.А. Рынкевіч ; рэдактары: М.Г. Алейнік, А.Я. Іванова. – Мінск : НББ, 2008. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM).
 89. Киреева, Г.В. Сводный каталог “Книга Беларуси” : к созданию полного библиографического репертуара белорусских изданий XVI–XVIII вв. / Г.В. Киреева // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 120–129.
 90. Киреева, Г.В. Старообрядческая книга в фонде Национальной библиотеки Беларуси / Г.В. Киреева // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 10. – С. 96–105.
 91. Кірухіна, Л.Г. Захаванне нацыянальнай дакументальнай спадчыны ў межах Дзяржаўнай праграмы “Памяць Беларусі” / Л.Г. Кірухіна // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 25–40.
 92. Кірухіна, Л.Г. Захаванне нацыянальнай дакументальнай спадчыны як асноўная задача праграмы “Памяць Беларусі” / Л.Г. Кірухіна // Дыялекталогія і гісторыя беларускай мовы : матэрыялы міжнароднай навуковай канференцыі, Мінск, 15–16 красавіка 2008 г. – Мінск : Права і эканоміка, 2008. – С. 51–53.
 93. Кірюхіна, Л. Інноваційна місія Національної бібліотеки Білорусі в інформаційній інфраструктурі країни / Л. Кірюхіна, Т. Кузьмінич // Бібліотечний Вісник. – 2008. – № 2. – С. 7–10.
 94. Кирюхина, Л. Информация о Международном дискуссионном семинаре / Л. Кирюхина // Бібліятэчныы свет. – 2008. – № 4. – С. 26–27.
 95. Кірухіна, Л.Г. Навукова-метадычнае забеспячэнне дзейнасці публічных бібліятэк Рэспублікі Беларусь / Л.Г. Кірухіна // Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. [Электронны рэсурс] : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік В.А. Рынкевіч ; рэдактары: М.Г. Алейнік, А.Я. Іванова. – Мінск : НББ, 2008. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM).
 96. Кірюхіна, Л. Наукове забезпечення діяльності бібліотек Білорусі / Л. Кірюхіна, М. Алейнік // Бібліотечний Вісник. – 2008. – № 2. – С. 10–14.
 97. Ковалевская, Н.И. Формирование поискового образа документа по естественным и прикладным наукам / Н.И. Ковалевская // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 139–146.
 98. Коваленко, З.С. Реставрация и консервация документов в Национальной библиотеке Беларуси : новый этап развития / З.С. Коваленко, Т.В. Кузьминич // Матэрыялы Чацвёртых Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў “Новыя тэхналогіі ў захаванні дакументальных помнікаў” (Мінск, 20–21 лістапада) / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік А.А. Капырына. – Мінск, 2008. – С. 96–102.
 99. Коренькова, С.В. Иностранная книга в действующих фондах НББ : история и современнное состояние / С.В. Коренькова // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 59–65.
 100. Костюкевич, Н.Г. Депозитарий электронных документов : структура, функции, технология создания / Н.Г. Костюкевич, С.А. Анохин, Л.В. Парфинович // Матэрыялы Чацвёртых Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў “Новыя тэхналогіі ў захаванні дакументальных помнікаў” (Мінск, 20–21 лістапада) / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік А.А. Капырына. – Мінск, 2008. – С. 211–224.
 101. Костюкевич, Н.Г. Депозитарий электронных документов : структура и функции / Н.Г. Костюкевич, С.А. Анохин, Л.В. Парфинович // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси : сборник статей / Национальная библиотека Беларуси ; составитель А.А. Шереметьева. – Минск, 2008. – С. 142–148.
 102. Кузьминич, Т.Деятельность современной библиотеки и проблемы авторских прав. Что необходимо предусмотреть в новой редакции Закона “Об авторском праве и смежных правах” / Татьяна Кузьминич // Интеллектуальная собственность в Беларуси. – 2008. – № 2. – С. 17–20.
 103. Кузьминич, Т. Законодательство Республики Беларусь об авторском праве и смежных правах в контексте деятельности современной библиотеки / Т. Кузьминич // Бібліятэчны свет. – 2008. – № 4. – С. 6–9.
 104. Кузьмінич, Т. Змістове опрацювання документного потоку в умовах корпоративної взаємодії бібліотек Білорусі / Т. Кузьмінич, С. Пугачова // Бібліотечний Вісник. – 2008. – № 2. – С. 21–24.
 105. Кузьмініч, Т.В. Бібліяграфічны аспект дзейнасці навуковага таварыства па вывучэнні Беларусі пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі сельскай гаспадаркі (другая палова 20 – пачатак 30-х гг. ХХ ст.) / Т.В. Кузьмініч // Веснiк Беларускага дзяржаўнага унiверсiтэта культуры i мастацтваў. – 2007. – № 7. – C. 95–108.
 106. Кузьмініч, Т.В. Рэалізацыя канцэптуальных падыходаў фарміравання інфармацыйных рэсурсаў НББ: дзень сённяшні / Т.В. Кузьмініч // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 5–13.
 107. Кузьмініч, Т.В. Сэнсавая апрацоўка дакументнага патоку ва ўмовах карпаратыўнага ўзаемадзеяння бібліятэк Беларусі / Т.В. Кузьмініч, С.А. Пугачова // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 133–139.
 108. Курилина, Л.И. Технология обслуживания удаленных пользователей в Национальной библиотеке Беларуси / Л.И. Курилина, Л.М. Мыльникова, Ю.Б. Твердохлебова // Восток – Запад в век информационно-телекоммуникационных технологий [Электронный ресурс] : материалы Международной конференции по межбиблиотечному абонементу и доставке документов. – Минск : НББ, 2008. – 1 CD-ROM).электронный оптический диск (
 109. Курилина, Л.И. Технология обслуживания удаленных пользователей в Национальной библиотеке Беларуси / Л.И. Курилина, Л.М. Мыльникова, Ю.Б. Твердохлебова // Бібліятэчны свет. – 2008. – № 3. – С. 5–7.
 110. Левченко, Э.Э. Обеспечение физической сохранности фондов НББ : новое здание – новые возможности / Э.Э. Левченко / Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 94–101.
 111. Леончиков, В.Е. Информационно-психологическая безопасность личности : библиотековедческий аспект / В.Е. Леончиков, Е.А. Крень // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 14–25.
 112. Мазура, В.Я. Айчынны шоу-бізнес : сучасны стан, актуальныя праблемы, тэндэнцыі развіцця / В.Я. Мазура // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 2.
 113. Мазура, В.Я. Белорусско-российские культурные связи в области театрального и музыкального искусства на современном этапе // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 3.
 114. Мазура, В.Я. Драматычныя тэатры Беларусі ў сезоне 2006/2007 г. : рэпертуарная палітыка, творчыя пошукі, праблемы і тэндэнцыі развіцця ў кантэксце сучаснага тэатральнага працэсу / В.Я. Мазура // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна- аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 2.
 115. Мазура, В.Я. Інавацыі ў галіне навуковай дзейнасці і падрыхтоўкі творчых кадраў у навучальных установах культуры і мастацтва Беларусі : вопыт, праблемы, перспектывы // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 3.
 116. Мазура, В.Я. Охрана интеллектуальной собственности в сфере культуры Беларуси на современном этапе : состояние, проблемы / В.Я. Мазура // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 4.
 117. Мазура, В.Я. Театр в общей социокультурной системе времени : традиции и их преломление в современном театральном процессе, развитие системы менеджмента и маркетинга, формирование структуры по привлечению спонсоров и меценатов, создание системы управления фандрейзингом (к вопросу о формах белорусско-российского межкультурного диалога) / В.Я. Мазура // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 1.
 118. Мазура, В.Я. Фарміраванне сацыяльна значнай асобы і сацыяльных стэрэатыпаў сродкамі тэатра, музыкі і тэлебачання / В.Я. Мазура // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 4.
 119. Мазура, В.Я. Фестываль як сацыякультурная падзея сучаснага тэатральнага працэсу (тэорыя і практыка маркетынгавай стратэгіі фестывальнага праекта на аснове новых тэхналогій) / В.Я. Мазура // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 2.
 120. Мамедова, Т. Будущее страны строить молодым : дети и молодежь Беларуси : библиографичекий обзор / Т. Мамедова // Бібліятэчны свет. – 2008. – № 3. – С. 20–23.
 121. Марченко, Л.А. Обменные фонды НББ : особенности формирования и использования / Л.А. Марченко // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 101–105.
 122. Мацкевіч, А.П. Абавязковы экзэмпляр як аснова фарміравання фондаў нацыянальнага дакументаў НББ / А.П. Мацкевіч // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання: зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 41–48.
 123. Машко, Н.В. Каляндар знамянальных і памятных дат сусветнай культуры, мастацтва, літаратуры на 2009 г. // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 3.
 124. Международный центр библиотечного сотрудничества : [интервью с доктором педагогических наук, профессором, директорм НББ Р.С. Мотульским] // Бібліятэчны свет. – 2008. – № 4. – С. 4–6.
 125. Михневич, Л. Витебский музей современного (левого) искусства / Л. Михневич // Классический авангард. Малевич. Витебск : сборник. – Минск : Эконом-пресс, 2008. – № 15. – С. 87–91.
 126. Міхневіч, Л. Віцебск, Мінск, Малевіч і іншыя / Л. Міхневіч // Мастацтва. – 2008. – №10. – С. 14–16.
 127. Міхневіч, Л. Другое жыццё : гэта рэальнасць / Л. Міхневіч // Мастацтва. – 2008. – С. 26–27.
 128. Міхневіч, Л. Мастацкае афармленне віцебскіх рэвалюцыйных святкаванняў / Л. Міхневіч // Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі да 90-годдзя Віцебскай мастацкай школы “Шагалаўскія чытанні”. – Віцебск, 2008.
 129. Міхневіч, Л. Пачатак (новая фігуратыўнасць) / Л. Міхневіч // Мастацтва. – 2008. – № 11. – С. 52–55.
 130. Міхневіч, Л. Сучасная графіка. Межы і перспектывы / Л. Міхневіч // Мастацтва. – 2008. – № 9. – С. 8.
 131. Міхневіч, Л. TERZO PARADISO існуе / Л. Міхневіч // Мастацтва. – 2008. – № 8. – С. 16–17.
 132. Міхневіч, Л. “Майстэрня” з А. Забаўчыкам “Мастацтва – дарога моцных” / Л. Міхневіч, А. Белявец // Мастацтва. – 2008. – №7 – С. 48–51.
 133. Мицкевич, В.В. Модель мира : статика и динамика. Использование статической части модели при создании систем искусственного интеллекта / В.В. Мицкевич, В.И. Бричковский // Электронное образование. – 2008. – № 1. – С. 34–53.
 134. Мотульский, Р. В стране цветущей сакуры : путевые заметки / Р. Мотульский // Библиотека. – 2008. – № 1. – С. 68 73.
 135. Мотульський, Р. Концептуальні та організаційно-правові засади спорудження нової будівлі Національної бібліотекі Білорусі / Р. Мотульський // Бібліотечний Вісник. – 2008. – № 2. – С. 32–35.
 136. Мотульський, Р. Національна бібліотека Білорусі як центр корпоративної взаємодії бібліотек країни / Р. Мотульський // Бібліотечний Вісник. – 2008. – № 2. – С. 3–6.
 137. Мотульский, Р.С. Библиотечное дело Японии : путевые заметки / Р.С. Мотульский // Б ібліятэчны свет. – 2008. – № 1. – С. 16–20.
 138. Мотульский, Р.С. Обеспечение сохранности памятников истории документальной культуры Беларуси в контексте общеевропейской истории / Р.С. Мотульский // Матэрыялы Чацвёртых Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў “Новыя тэхналогіі ў захаванні дакументальных помнікаў” (Мінск, 20–21 лістапада 2008 г.) / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – С. 13–31.
 139. Мотульский, Р.С. Приветствие на Евразийском информационном и библиотечном конгрессе “Русский язык – ключ к диалогу и взаимообогащению культур. Миссия библиотек в развитии чтения и гуманитарных коммуникаций”, 28 ноября 2007 г. / Р.С. Мотульский // Библиотековедение. – 2008. – № 1. – С. 22–24.
 140. Мотульский, Р.С. Распространение русского языка в Беларуси посредством библиотечно-информационных учреждений / Р.С. Мотульский // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2008. – № 1. – С. 14–16.
 141. Мотульский, Р.С. Роль Национальной библиотеки Беларуси в организации корпоративного взаимодействия библиотек страны / Р.С. Мотульский // Восток – Запад в век информационно-телекоммуникационных технологий [Электронный ресурс] : материалы Международной конференции по межбиблиотечному абонементу и доставке докумен тов. – Минск : НББ, 2008. – 1 электронный оптический диск (CD-ROM).
 142. Мотульский, Р. “Национальная библиотека Беларуси – центр корпоративного взаимодействия всех библиотек страны / Р. Мотульский // Союзное государство. – 2007. – № 9 (сент.). – С. 58–61.
 143. Мотульский, Р.С. Система обслуживания удаленных пользователей Национальной библиотеки Беларуси : реалии и перспективы / Р.С. Мотульский// Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс] : ХV Международная конференция “Крым-2008” : доклады (Судак, Украина, 7–15 июня 2008 г.). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 144. Мотульский, Р.С. Стратегия развития Национальной библиотеки Беларуси в пространстве нового архитектурного комплекса / Р.С. Мотульский // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2007. – № 4. – С. 28–33.
 145. Мыльникова, Л.М. Инновационные процессы обслуживания пользователей в автоматизированной библиотечно-информационной системе Национальной библиотеки Беларуси / Л.М. Мыльникова, Ю.Б. Твердохлебова // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси : сборник статей / Национальная библиотека Беларуси ; составитель А.А. Шереметьева. – Минск, 2008. – С. 85–92.
 146. Мыхлик, В.В. Наименование предмета как объект отражения в национальной базе данных авторитетных записей / В.В. Мыхлик // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 165–173.
 147. Нясмелава, Т.М. Раённыя газеты ў фондах НББ / Т.М. Нясмелава // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 75–78.
 148. Олейникова, Н.П. Газетный фонд НББ : организация и использование в условиях нового здания / Н.П. Олейникова // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 70–75.
 149. Папко, Д.С. Інфармацыйна-бібліягрфічная дзейнасць публічных бібліятэк / Д.С. Папко // Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. [Электронны рэсурс] : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік В.А. Рынкевіч ; рэдактары: М.Г. Алейнік, А.Я. Іванова. – Мінск : НББ, 2008. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM).
 150. Папроцкая, Т.П. Падзеі і факты культурнага жыцця Беларусі (красавік – чэрвень 2008 г.) / Т.П. Папроцкая // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 2.
 151. Папроцкая, Т.П. Падзеі і факты культурнага жыцця Беларусі (ліпень–верасень 2008 г.) // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 3.
 152. Папроцкая, Т.П. Падзеі і факты культурнага жыцця Беларусі (студзень – сакавік 2008 г.) / Т.П. Папроцкая // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 1.
 153. Пренц, К.В. Международная акция “ночь в музее” : опыт проведения в зарубежных и отечественных музеях (по материалам периодической печати) // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 3.
 154. Пренц, К.В. Музей и инновационные процессы : реферативный обзор-дайджест [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 3.
 155. Пренц, К.В. Юбилей европейского уровня в Беларуси : 200-летие со дня рождения Наполеона Орды / К.В. Пренц // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 1.
 156. Прэнц, К.У. Вопросы сохранения объектов культурного наследия Гомельской области на страницах печати / К.У. Прэнц // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 4.
 157. Прэнц, К.У. Музеі Беларусі ў 2007 г. (па матэрыялах перыядычнага друку) / К.У. Пренц // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 2.
 158. Прэнц, К.У. Напалеон Орда. Талент светлы і ўзнёслы. Бібліяграфія / К.У. Прэнц // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 1.
 159. Предеина, А.В. Формирование тематической информационной продукции Национальной библиотеки Беларуси в контексте развития информационных технологий / А.В. Предеина // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси : сборник статей / Национальная библиотека Беларуси ; составитель А.А. Шереметьева. – Минск, 2008. – С. 79–84.
 160. Пшибытко, В.В. WEB-технологии в Национальной библиотеке Беларуси : от сайта к интернет-порталу / В.В. Пшибытко // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси : сборник статей / Национальная библиотека Беларуси ; составитель А.А. Шереметьева. – Минск, 2008. – С. 123–127.
 161. Романова, Н.И. Книжная коллекция Алупкинского государственного дворца-музея в фондах Национальной библиотеки Беларуси / Н.И. Романова // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі Л.Г. Кірухіна, Т.І. Рошчына. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 233–240.
 162. Рошчына, Т. Беларуска-польскае супрацоўніцтва ў галіне кнігазнаўства і бібліятэказнаўства : стан і перспектывы / Т. Рошчына // Acta Albaruthenica 7. Literatura. Język. Kultura / red. naukowa: M. Timoszuk, M. Chaustowicz ; Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego ; Międzynarodowa Asocjacja Białorutenistőw. – Warszawa, 2007. – S. 378–383.
 163. Рошчына, Т.І. Аб узнаўленні Слуцкага Евангелля / Т.І. Рошчына // Дыялекталогія і гісторыя беларускай мовы : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 15–16 крас. 2008 г. / НАНБ, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы ; нав. рэд.: Л.П. Кунцэвіч, Н.В. Паляшчук. – Мінск, 2008. – С. 59–62.
 164. Рощина, Т.И. Книги из российских книжных собраний в фондах Национальной библиотеки Беларуси / Т.И. Рощина // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Л.Г. Кірухіна, Т.І. Рошчына. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 210–219.
 165. Рощина, Т.И. Судьба книжных собраний Гуттен-Чапских / Т.И. Рощина // Книга – источник культуры : проблемы и методы исследования : материалы Международной научной конференции (Минск, 25–27 ноября 2008 г.). – Москва ; Минск : Наука, ЦНБ Беларуси им. Я. Коласа, 2008. – С. 274–278.
 166. Рудакоўская М.В. Арганізацыйна-метадычная дзейнасць / М.В. Рудакоўская // Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. [Электронны рэсурс] : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік В.А. Рынкевіч ; рэдактары: М.Г. Алейнік, А.Я. Іванова. – Мінск : НББ, 2008. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM).
 167. Рынкевіч, В.А. Агляд дзейнасці публічных бібліятэк Рэспублікі Беларусі ў 2006 г. / В.А. Рынкевіч // Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. [Электронны рэсурс] : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік В.А. Рынкевіч ; рэдактары: М.Г. Алейнік, А.Я. Іванова. – Мінск : НББ, 2008. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM).
 168. Рынкевіч, В.А. Арганізацыя бібліятэчнага абслугоўвання насельніцтва / В.А. Рынкевіч // Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. [Электронны рэсурс] : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік В.А. Рынкевіч ; рэдактары: М.Г. Алейнік, А.Я. Іванова. – Мінск : НББ, 2008. – 1 электронны аптычны дыск ( CD-ROM).
 169. Рынкевіч, В.А. Бібліятэчная справа на Беларусі ў ХІХ ст. праз прызму архіўнага дакумента / В.А. Рынкевіч // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; склад.: Л.Г. Кірухіна, К.В. Суша. – Мінск, 2008. – Вып. 10. – С. 169–179.
 170. Рынкевіч, В.А. Сучасныя падлеткі і мастацкая кніга ў кантэксце выхавання чытацкай культуры асобы / В.А. Рынкевіч // Літаратурная адукацыя ў Беларусі на сучасным этапе: новыя падыходы і тэндэнцыі : зб. навук. арт. – Мінск. – 2008. – С. 178–180.
 171. Рынкевич, О. Публичные библиотеки Беларуси в духовно-нравственном просвещении и воспитании личности / О. Рынкевич // Журналістыка-2008. Стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 10-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (11–12 снежня). – Мінск, 2008. – С. 444–447.
 172. Рынкевич, О.А. Библиотеки системы Министерсва культуры Республики Беларусь как публичные центры правовой информации (2005–2007 гг.) / О.А. Рынкевич // Деятельность публичных центров правовой информации по правовому просвещению граждан [Электронны рэсурс] : материалы республиканского семинара. – Полоцк, 2008.
 173. Саверчанка, Н.С. Заходнееўрапейскі кніжны друк і яго значэнне для Беларусі XVI ст. / Н.С. Саверчанка // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Л.Г. Кірухіна, Т.І. Рошчына. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 40–47.
 174. 1 Саверчанка, Н.С. Заходнееўрапейскія выданні з бібліятэкі Радзівілаў у фондзе аддзела рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / Н.С. Саверчанка // Музей XXI стагоддзя : актуальныя праблемы дзейнасці : навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная 65-годдзю з дня заснавання Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, 9–11 лістапада 2004 г., Мінск. – Мінск : Белпрынт, 2008. – С. 202–206 с.
 175. Саітава, В.І. Бібліяграфія на беларускіх землях як частка інфармацыйных працэсаў у другой палове XVI – XVIII ст. / В.І. Саітава, Т.В. Страмужэўская [Т.В. Кузьмініч] // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Л.Г. Кірухіна, Т.І. Рошчына. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 25–40.
 176. Сапего, Т.А. Музеи книги как профильная группа музеев : теоретические проблемы / Т.А. Сапего // Книга – источник культуры : проблемы и методы исследования : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 25–27 ноября 2008 г. – Москва ; Минск, 2008. – С. 286–289.
 177. Сенатарава, Н.І. “Жыве каханне на зямлі” : літаратурна-музычная кампазіцыя паводле лірычнай паэзіі Міколы Шабовіча / Надзея Сенатарава // Роднае слова. – 2008. – № 6. – С. 79–83.
 178. Сенатарава, Н.І. Жывёлы і людзі : [рэцэнзія на кнігу : Чыстае неба : аповесць і апавяданні / Дзяніслаў Нічыпаровіч. – Мінск : Кнігазбор, 2007. – 143 с.] / Надзея Сенатарава // Літаратура і мастацтва : газета творчай інтэлігенцыі Беларусі / заснавальнікі : Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ “Літаратура і Мастацтва”. – 2008. – 14 сак. (№ 11). – С. 6. – ISSN 0024-4686.
 179. Сенаторова, Н.И. “…Не тужы, пакуль светла на душы” / Надежда Сенаторова// Неман : ежемесячный литературно-художественный журнал / Учредитель : Союз белорусских писателей. – 2008. – № 6. – С. 177–178. – ISSN 0130-7517. – Рецензия на книгу : Анёл нябесны : [вершы] / Уладзімір Мазго. – Мінск : Харвест, 2007. – 126, [1] c.
 180. Сенаторова, Н.И. “Песня двух сэрцаў, што зведалі радасць любові…” / Надзея Сенатарава // Полымя. – 2008. – № 4. – С. 172–176 : іл. – Рэцэнзія на кнігу : Мая надзея : вершы / Мікола Шабовіч. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2006. – 173, [1] с.
 181. Сенатарава, Н.І. Рарытэты нацыянальнага кнігавыдання / Надзея Сенатарава // Маладосць : штомесячны літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны ілюстраваны часопіс / заснавальнікі : Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ “Літаратура і Мастацтва”. – 2008. – № 8. – С. 130–135. – ISSN 0131-2308. – Аб сумесных праектах паэта М. Башлакова і мастака М. Барздыкі “Нетры” і “Палын. Чарнобыль”.
 182. Сенаторова, Н.И. Эти хорошие плохие женщины / Надежда Сенаторова // Неман. – 2008. – № 3. – С. 113–117. – Отклик на повесть Ю. Лошица “Девочка, девушка, женщина…”.
 183. Сівакова, А.А. Развіццё фондаў нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на сучасным этапе / А.А. Сівакова // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 33–40.
 184. Сильнова, Л. “Вот и всё, что я сделать смогла...” ; Слушаю народную песню ; “Весна...” : [стихи] / Людка Сильнова ; перевод с белорусского языка Глеба Артханова // Коломенский альманах (г. Коломна Московской обл.). – 2008. – Вып. 12. – С. 524.
 185. Сільнова, Л. Вяртанне ў Рым ; Шосты вагон ; Паэтэсы ; Байкер на праспекце Незалежнасці ; Тэлевізар ; Шахматы ; Камень ; Родныя сёстры ; Кнігіня ; Дамоў! : [вершы] / Людка Сільнова // ЛіМ. – 2008. – 8 жн. (№ 32). – С. 8.
 186. Сільнова, Л. “Да нанатэхналогій хачу аднесці слова...” : Ранішняя уверцюра ; Нанатэхналогія ; На рынак! ; Капітан ; Медытацыя ; Мама, даруй! ; Венецыя ў ванным пакоі ; Хлопчык, што жыве ўва мне ; Да поўні ; Алесь ; Ж (Паліндром) ; Галінка : [вершы] / Людка Сільнова // Маладосць. – 2008. – № 1. – С. 82–84.
 187. Сильнова, Л. Книги из личной библиотеки русского поэта, переводчика и фотографа Н.С. Познякова в фонде Национальной библиотеки Беларуси : текст, иллюстрации, библиографический список [Электронный ресурс] / Л. Сільнова // Белорусский текст : от рукописи к эл. книге : материалы междунар. электронной конф., Москва, сентябрь 2008 г. / Ин-т славяноведения РАН, Национальная академия наук Беларуси, Центральная научная библиотека им. Я. Коласа ; оргкомитет : Н.Ю. Березкина [и др.]. – Москва, 2008.
 188. Сільнова, Л. Легенда бібліятэчнай справы : да 100-годдзя з дня нараджэння Ніны Барысаўны Ватацы / Людміла Сільнова // ЛіМ. – 2008. – 30 мая (№ 22). – С. 6.
 189. Сільнова, Л. Легенда бібліятэчнай справы : да 100-годдзя з дня нараджэння Ніны Барысаўны Вытацы // Бібліятэчны свет. – 2008. – № 2. – С. 31–32.
 190. Сільнова, Л. Уплыў творчасці Вацлава Ластоўскага на эксперыментальную паэзію Алеся Разанава / Людка Сільнова // Матэрыялы навукова-краязнаўчай канферэнцыі “Шляхамі Вацлава Ластоўскага” : да 125-годдзя з дня нараджэння гісторыка, пісьменніка, акадэміка АН Беларусі (4 верасня 2008 г.) / Маладзечанская цэнтральная раённая бібліятэка імя М. Багдановіча. – Маладзечна, 2008. – С. 29–32.
 191. Сильнова, Л.Д. Дарственная надпись А.Н. Оленина дочери Анне – музе и возлюбленной Пушкина (экземпляр из библиотеки Н.А. Янчука) / Л.Д. Сильнова // Материалы Международной научной конференции (Минск, 25–27 ноября 2008 г.). – Москва : Наука, 2008. – С. 290–295.
 192. Сільнова, Л.Д. Калекцыя “Бібліятэка Я.Ф. Карскага” : стан і перспектывы даследавання / Л.Д. Сільнова // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Л.Г. Кірухіна, Т.І. Рошчына. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 251–263.
 193. Сільнова, Л.Д. Рэдкія кнігі з калекцыі “Бібліятэка М.А. Янчука” ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / Л.Д. Сільнова // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Л.Г. Кірухіна, К.В. Суша. – Мінск, 2008. – Вып. 10. – С. 106–113.
 194. Соболь, Р.С. Проблемы создания и поддержки авторитетных записей на наименование организации / Р.С. Соболь // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 173–188.
 195. Соловей, Т.В. “Триодь постная” – издание московской Анонимной типографии в фонде Национальной библиотеки Беларуси / Т.В. Соловей // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 10. – С. 40–49.
 196. Станкевіч, Л.І. Дэкор Слуцкага Евангелля 1581 г. – помніка кніжнай культуры Беларусі XVI ст. / Л.І. Станкевіч // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 10. – С. 6–19.
 197. Станкевич, Л.И. Рукописный сборник гадательно-астрологического содержания XVI в. (“Аристотелевы врата, или Тайная Тайных”) из фонда Национальной библиотеки Беларуси / Л.И. Станкевич // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Л.Г. Кірухіна, Т.І. Рошчына. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 94–127.
 198. Соловей, Т.В. Заметки о печатном старообрядческом Прологе из фондов Национальной библиотеки Беларуси [Электронный ресурс] / Т.В. Соловей // Белорусский текст : от рукописи к эл. книге : материалы междунар. электронной конф., Москва, сентябрь 2008 г. / Ин-т славяноведения РАН, Национальная академия наук Беларуси, Центральная научная библиотека им. Я. Коласа ; оргкомитет: Н.Ю. Березкина [и др.]. – Москва, 2008.
 199. Соловей, Т.В. К вопросу о печатном старообрядческом Прологе из фондов Национальной библиотеки Беларуси / Т.В. Соловей // Книга – источник культуры : проблемы и методы исследования : материалы Международной научной конференции (Минск, 25–27 ноября 2008 г.). – Москва : Наука, 2008. – С. 300–303.
 200. 200. Соловей, Т.В. “Триодь постная” – издание московской Анонимной типографии в фонде Национальной библиотеки Беларуси / Т.В. Соловей // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 10. – С. 40–49.
 201. Суша, А.А. Аб нестварэнні грэка-каталіцкай царквы ў 1596 г. / А.А. Суша // Леў Сапега (1557–1633 гг.) і яго час : зборнік навуковых артыкулаў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы ; рэдкалегія: С.В. Марозава, В.У. Галубовіч, А.І. Груша. – Гродна, 2007. – С. 294–299.
 202. Суша, А.А. Адлюстраванне культурнай спадчыны хрысціянскіх канфесій у Беларусі ў працах расійскіх падарожнікаў канца XVIII – пачатку XIX ст. [Электронны рэсурс] / А.А. Суша // Белорусский текст : от рукописи к эл. книге : материалы междунар. электронной конф., Москва, сентябрь 2008 г. / Ин-т славяноведения РАН, Национальная академия наук Беларуси, Центральная научная библиотека им. Я. Коласа ; оргкомитет: Н.Ю. Березкина [и др.]. – Москва, 2008.
 203. Суша, А.А. Адукацыйная дзейнасць грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі ў кантэксце дыхатаміі “Усход – Захад” / А.А. Суша // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. – 2008. – № 10. – С. 11–17.
 204. Суша, А.А. Выкарыстанне сучасных інфармацыйных тэхналогій для папулярызацыі літаратурнай і моўнай спадчыны Беларусі (на прыкладзе электроннага рэсурса “Шэдэўры літаратурнай спадчыны Беларусі”) / А.А. Суша // Дыялекталогія і гісторыя беларускай мовы : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 15–16 крас. 2008 г. / НАНБ, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы ; нав. рэд.: Л.П. Кунцэвіч, Н.В. Паляшчук. – Мінск, 2008. – С. 71–76.
 205. Суша, А. А . Даведнік па Беларусі для імператарскай асобы (“Топографические примечания на знатнейшия места путешествия Ея императорского Величества в Белорусския Наместничества. 1780 ”) / А.А. Суша // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Л.Г. Кірухіна, К.В. Суша. – Мінск, 2008. – Вып. 10. – С. 49–80.
 206. Суша, А.А. Дворянство / А.А. Суша // Республика Беларусь : энциклопедия : в 6 т. / редкол.: Г.П. Пашков и др. – Минск, 2005. – Т. 3. – С. 889–894.
 207. Суша, А.А. Дзейнасць мітрапаліта Рыгора Цамблака па дасягненню міжканфесійнага паразумення ў ВКЛ / А.А. Суша // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навук. артыкулаў / Гродзенскі дзярж. ун т імя Я. Купалы, Ін-т гісторыі НАН Беларусі ; рэдкал.: С.В. Марозава, Э.С. Ярмусік, С.У. Сілава. – Гродна, 2008. – С. 73–77.
 208. Суша, А.А. Культуротворческая деятельность греко-католической церкви в Беларуси в контексте дихотомии “Восток – Запад” : значение восточного фактора / А.А. Суша // Межрелигиозные и межкультурные коммуникации в глобализирующемся мире : материалы Междунар. научно-практич. интернет-конф., Волгоград, 20–22 октября 2008 г. / Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Волгоград. гос. ун-т. – Волгоград, 2008. – С. 186–191.
 209. Суша, А.А. Роля сучасных інфармацыйных тэхналогій у вывучэнні і папулярызацыі кніжнай спадчыны Беларусі (на прыкладзе электронных выданняў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі) / А.А. Суша, К.В. Суша // Матэрыялы Чацвёртых Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў “Новыя тэхналогіі ў захаванні дакументальных помнікаў” (Мінск, 20–21 лістапада) / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік А.А. Капыріна. – Мінск, 2008. – С. 162–167.
 210. Суша, А.А. Рымскія выданні Ігната Кульчынскага / А.А. Суша // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Л.Г. Кірухіна, Т.І. Рошчына. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 47–77.
 211. Суша, А.А. Труды русских путешественников конца XVIII – начала XIX в. как источник для изучения культурного наследия христианских конфессий в Беларуси / А.А. Суша // Книга – источник культуры : проблемы и методы исследования : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 25–27 нояб. 2008 г. / Международная ассоциация академий наук, Совет по книгоизданию, НАН Беларуси, РАН [и др.]. – Москва ; Минск, 2008. – С. 320–324.
 212. Суша, К.В. З творчай спадчыны Адама Міцкевіча (прыжыццёвыя выданні твораў А. Міцкевіча ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі) / К.В. Суша // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Л.Г. Кірухіна, К.В. Суша. – Мінск, 2008. – Вып. 10. – С. 132–141.
 213. Суша, К.В. Модели взаимодействия язычества и христианства в белорусской культуре / К.В. Суша // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навук. артыкулаў / Гродзенскі дзярж. ун т імя Я. Купалы, Ін-т гісторыі НАН Беларусі ; рэдкал.: С.В. Марозава, Э.С. Ярмусік, С.У. Сілава. – Гродна, 2008. – С. 40–43.
 214. Суша, К.В. Научно-публицистическое наследие Адама Мицкевича в фондах Национальной библиотеки Беларуси / К.В. Суша // Книга – источник культуры : проблемы и методы исследования : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 25–27 нояб. 2008 г. / Международная ассоциация академий наук, Совет по книгоизданию, НАН Беларуси, РАН [и др.]. – Москва ; Минск, 2008. – С. 324–328.
 215. Суша, К.В. Спадчына Адама Міцкевіча – літаратуразнаўца і публіцыста ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі [Электронны рэсурс] / К.В. Суша // Белорусский текст : от рукописи к эл. книге : материалы междунар. электронной конф., Москва, сентябрь 2008 г. / Ин-т славяноведения РАН, Национальная академия наук Беларуси, Центральная научная библиотека им. Я. Коласа ; оргкомитет: Н.Ю. Березкина [и др.]. – Москва, 2008.
 216. Сцебурака, А.М. Мультымедыйны праект “Французскія аўтографы ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі” / А.М. Сцебурака // Матэрыялы Чацвёрных Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў “Новыя тэхналогіі ў захаванні дакументальных помнікаў”, Мінск, 20–21 лістап. 2008 г. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – С. 244–246.
 217. Сцебурака, А.М. Смаленскі езуіцкі калегіум / А.М. Сцебурака // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі: Л.Г. Кірухіна, Т.І. Рошчына. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – С. 225–233.
 218. Сцебурака, А.М. Станаўленне уніяцкай сістэмы адукацыі ў Беларусі ў канцы XVI – першай паловы XVII ст. / А.М. Сцебурака // Научные труды РИВШ. Исторические и психолого-педагогические науки : сб. науч. ст. – Вып. 6 (11) / под ред. В.Ф. Беркова.– Минск : РИВШ, 2008. – С. 284–290.
 219. Сцебурака, А.М. Французкія аўтографы ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (падрыхтоўка электроннага выдання) / А.М. Сцебурака // Матэрыялы Чацвёртых Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў “Новыя тэхналогіі ў захаванні дакументальных помнікаў” (Мінск, 20–21 лістапада) / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік А.А. Капырына. – Мінск, 2008. – С. 244–246.
 220. Фісенко, Л. Автоматизована бібліотечно-інформаційна система Національної бібліотеки Білорусі / Л. Фісенко // Бібліотечний Вісник. – 2008. – № 2. – С. 24–26.
 221. Фисенко, Л.В. Автоматизированная библиотечно-информационная система Национальной библиотеки Беларуси / Л.В. Фисенко // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси : сборник статей / Национальная библиотека Беларуси ; составитель А.А. Шереметьева. – Минск, 2008. – С. 39–43.
 222. Хрытановіч, Н. Аб выніках ХVI рэмпубліканскага конкурсу “Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры” / Н. Хрытановіч // Бібліятэчны свет. – 2008. – № 3. – С. 3.
 223. Шереметьєв, С. Проектування соціокультурного простору в новій будівлі Національної бібліотеки Білорусі / С. Шереметьєв, І. Думанська // Бібліотечний Вісник. – 2008. – № 2. – С. 35–36.
 224. Шереметьева, А.А. Информационный центр Национальной библиотеки Беларуси : современное состояние и перспективы развития / А.А. Шереметьева // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси : сборник статей / Национальная библиотека Беларуси ; составитель А.А. Шереметьева. –Минск, 2008. – С. 32–38.
 225. Шереметьева, А.А. Формирование электронной библиотеки Национальной библиотеки Беларуси / А.А. Шереметьева // Матэрыялы Чацвёртых Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў “Новыя тэхналогіі ў захаванні дакументальных помнікаў” (Мінск, 20–21 лістапада) / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік А.А. Капырына. – Мінск, 2008. – С. 191–195.
 226. Шереметьева, А.А. Формирование электронной библиотеки Национальной библиотеки Беларуси : организационно-технологические аспекты / А.А. Шереметьева // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси : сборник статей / Национальная библиотека Беларуси ; составитель А.А. Шереметьева. –Минск, 2008. – С. 127–132.
 227. Шереметьева, А.А. Формирование электронной библиотеки Национальной библиотеки Беларуси : организационно-технологические аспекты / А.А. Шереметьева // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс] : ХV Международная конференция “Крым-2008” : доклады (Судак, Украина, 7–15 июня 2008 г.). – Электронные текстовые данные. Заглавие с экрана.
 228. Шереметьева, А.А. Комплекс информационно-технологических систем Национальной библиотеки Беларуси / А.А. Шереметьева, С.И. Чернов // Современные информационные технологии в Национальной библиотеке Беларуси : сборник статей / Национальная библиотека Беларуси ; составитель А.А. Шереметьева. – Минск, 2008. – С. 7–22.
 229. Шереметьєва, А. Інформаційний центр Національної бібліотеки Білорусі у розвитку корпоративної взаємодії бібліотек Білорусі / А. Шереметьєва, Л. Фісенко // Бібліотечний Вісник. – 2008. – № 2. – С. 18–21.
 230. Юч, В.М. Книжная часть действующих фондов НББ: структура и особенности использования / В.М. Юч // Інфармацыйныя рэсурсы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі : праблемы фарміравання і выкарыстання : зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т.В. Кузьмініч. – Мінск, 2008. – С. 52–59.
 231. Ягорава, Н.Я. Культура і мастацтва Беларусі (бібліяграфічны агляд асноўных публікацый за студзень – сакавік 2008 г.) / Н.А. Ягорава // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 1.
 232. Ягорава, Н.Я. Культура і мастацтва Беларусі (бібліяграфічны агляд асноўных публікацый за красавік – чэрвень 2008 г.) // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 2.
 233. Ягорава, Н.Я. Культура і мастацтва Беларусі (бібліяграфічны агляд асноўных публікацый за ліпень – верасень 2008 г.) // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 3.
 234. Ягорава, Н.Я. Культура і мастацтва Беларусі (бібліяграфічны агляд асноўных публікацый за кастрычнік – снежань 2008 г.) / Н.Я. Ягорава // Актуальныя праблемы культуры і мастацтва [Электронны рэсурс] : інфармацыйна-аналітычны зборнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 4.
 235. Ястраб, Ф. На ростанях / Фёдар Ястраб // Мастацтва. – 2007. – № 11. – С. 51–53.
 236. Motulskij, R. Die Nationalbibliothek der Republik Belarus in Minsk : Neue Form – neuer Inhalt / Motulskij Roman // B.I.T. online : Zeitschrift für Bibliothek, Information und Technologie mit aktueller Internet-Präsenz. – 2008 (№ 3). – S. 281–288.
111