ГалоўнаяНавіныПа старонках беларускага календара
Да 90-годдзя з дня нараджэння ветэрана Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі В.Н. Дышыневіч
Яны звар’яцелі ці што?! Гэта каманда год таму пачала выдаваць друкаваныя часопісы – іх усе адгаворвалі, а ў іх крута атрымліваецца!

111 гадоў Віцебскай вучонай архіўнай камісіі

111 гадоў Віцебскай вучонай архіўнай камісіі
Іншыя навіны

31 мая 1909 г. адбылося адкрыццё і першае пасяджэнне Віцебскай вучонай архіўнай камісіі (ВВАК). Яна стала навуковым, культурным, адукацыйным цэнтрам, вакол якога групавалася мясцовая інтэлігенцыя.

muzh-himnazija.jpg

Камісія праіснавала да 1919 г. Актыўна займалася вывучэннем і папулярызацыяй гісторыі роднага краю, правядзеннем археалагічных даследаванняў і раскопак, зборам музейных калекцый, аховай помнікаў гісторыі і культуры, выяўленнем старажытных рукапісаў і дакументаў, арганізацыяй экскурсій. Па яе ініцыятыве былі адкрыты Віцебскі настаўніцкі інстытут і Віцебскае аддзяленне Маскоўскага археалагічнага інстытута. Пры ВВАК функцыянавалі бібліятэка, архіў і музей. Выдаваліся працы па гісторыі, геаграфіі, этнаграфіі, археалогіі Віцебшчыны, перыядычны зборнік “Труды Витебской учёной архивной комиссии” (кн. 1, 1910), “Полоцко-Витебская старина” (3 выпускі, 1911–1916).

Персанальны склад камісіі (старшыні, ганаровыя і правадзейныя члены, члены-супрацоўнікі, а таксама іншыя асобы, звязаныя з дзейнасцю арганізацыі) – больш за 400 чалавек. Гэта былі вядомыя людзі таго часу (вучоныя, дзяржаўныя і грамадскія дзеячы, ваеначальнікі, святары, землеўладальнікі, калекцыянеры), а таксама мясцовыя навукоўцы, педагогі, краязнаўцы, чыноўнікі. Сярод удзельнікаў камісіі – В.С. Арсеньеў, К.І. Ціхаміраў, А.П. Сапуноў, У.К. Стукаліч, І.І. Далгоў, С.П. Сахараў, К.А. Змігродскі, М.Я. Нікіфароўскі, М.В. Анцаў, Д.С. Леанардаў, У.Г. Краснянскі, В.П. Федаровіч, М.І. Зорын і многія іншыя.

ВВАК падтрымлівала сувязі з вялікай колькасцю навуковых арганізацый. Ёй дасылалі свае выданні больш за 100 устаноў, у тым ліку Імператарская Санкт-Пецярбургская акадэмія навук, Каліфарнійскі ўніверсітэт, Нью-Ёркская публічная бібліятэка, Маскоўскі ўніверсітэт, Бібліятэка Румянцаўскага музея, шэраг губернскіх статыстычных камітэтаў і вучоных архіўных камісій.

Камісія на свой час мела важнае значэнне для развіцця айчыннага архівазнаўства, археаграфіі, крыніцазнаўства, музеязнаўства, гістарычнай бібліяграфіі, кнігазнаўства і бібліятэчнай справы.

Гэта шматбакова паказана ў мультымедыйным выданні “Деятельность Витебской ученой архивной комиссии (1909–1919): документы и материалы” (Мінск, 2017). На кампакт-дыску прадстаўлены разнастайныя матэрыялы: хроніка падзей, асноўныя вехі гісторыі ВВАК; артыкулы пра яе структурныя падраздзяленні (камітэты, бібліятэку, музей, архіў і інш.); бібліяграфічны паказальнік работ камісіі і прысвечаных ёй публікацый; лічбавыя копіі выданняў, архіўных дакументаў, музейных экспанатаў; біяграфічныя даведкі амаль пра ўсіх персон, звязаных з дзейнасцю ўстановы; выявы, фотаздымкі і іншыя цікавыя матэрыялы. Работа над выданнем вялася Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі ў супрацоўніцтве з Віцебскай абласной бібліятэкай імя У.І. Леніна, кафедрай крыніцазнаўства гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Нацыянальным гістарычным архівам Беларусі, Віцебскім абласным краязнаўчым музеем у рамках навукова-даследчай работы “Віртуальная рэканструкцыя дакументаў і матэрыялаў па рэгіянальнай гісторыі Беларусі”.

Disk.jpg

Бібліяграфічная інфармацыя пра дакументы, што маюць дачыненне да Віцебскай вучонай архіўнай камісіі, адлюстравана таксама ў электронным каталогу НББ і ў зводным ЭІР “Нацыянальная бібліяграфія Беларусі”. Фактаграфічныя звесткі змешчаны ў базе даных “Беларусь у асобах і падзеях” і Нацыянальнай базе даных аўтарытэтных / нарматыўных запісаў.

Матэрыял прадастаўлены навукова-даследчым аддзелам бібліяграфіі.

Навіны

5 Ліп 2020

Чалавек рэдка бывае задаволены эпохай, у якой яму выпадае нарадзіцца, і схільны рамантызаваць мінулае. Зразумела, мала хто жадае жыць падчас вайны, змены грамадскага ладу ці быць сведкам прыродных катастроф. Аднак падобныя стрэсавыя сітуацыі спрыяюць актывізацыі чалавечага патэнцыялу, пераацэнцы каштоўнасцей і з’яўленню геніяў – асоб, якія закліканы даць свету надзею, арыенціры для будучыні, растлумачыць сутнасць рэчаў і ісці сваім прароцкім шляхам, часта насуперак акружэнню. Іх імёнамі потым, праз шмат гадоў ці нават праз стагоддзі, называюць гарадскія вуліцы і плошчы.

Навіны бібліятэк

Нацыянальная бібліятэка афарбавалася ў колеры канадскага флага

2 Ліп 2020

1 ліпеня Дзень Незалежнасці адзначае Канада. З нагоды нацыянальнага свята паўночнаамерыканскай краіны на вонкавым электронным светлавым табло Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі з’явіўся бела-чырвоны сцяг з кляновым лістом – сімвалам Канады. Акцыя прайшла па ініцыятыве Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь.

Навіны Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Больш за 4 тыс. нумароў беларускіх часопісаў міжваеннага перыяду сталі даступны анлайн

2 Ліп 2020

Нацыянальная бібліятэка Беларусі працягвае адкрываць анлайн свае фонды. Напярэдадні Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь паўнатэкставая электронная калекцыя “Беларуская літаратурная спадчына. Часопісы 1919–1939 гг.” папоўнілася новымі выданнямі.

Бібліятэка анлайн

2 Ліп 2020

Творчасць Валянціны Паліканінай даўно заўважана не толькі айчыннымі літаратарамі, але і замежнымі. Зрэшты, дзейнасць паэтэсы, публіцыста, перакладчыцы не абмяжоўваецца толькі літаратурай. Пасля аддзела культуры часопіса «Беларусь» яна працягвае журналісцкую працу ў часопісе «Гаспадыня». Нядаўна стала вядома, што Валянціна Паліканіна – у ліку іншых дзечаў культуры, якія неўзабаве атрымаюць медаль Францыска Скарыны.

Навіны бібліятэк

3 Ліп 2020

Я не ведаю (каюся ў сваёй недасведчанасці), ці надрукавана тое, пра што я хачу сказаць, у кнігах альбо перыядычных выданнях. Гаворка пра Яна Скрыгана і яго згадку пра Янку Купалу. Зноў жа – матэрыял з цэкоўскага сейфа.

Навіны бібліятэк

111