ГалоўнаяПра бiблiятэкуСлавутыя імёныБібліёграф, бібліяграфазнаўца, спецыяліст у галіне бібліятэчнага краязнаўства Р.М. Чыгірова: да 75-годдзя з дня нараджэнняПаказальнік работ Р. М. Чыгіровай, кніг, выдадзеных з яе ўдзелам, рэцэнзій

Паказальнік работ Р. М. Чыгіровай, кніг, выдадзеных з яе ўдзелам, рэцэнзій

1968

Па прасторах Беларусі : рэкамендацыйны паказальнік літаратуры / Дзяржаўная бібліятэка БССР ім. У. І. Леніна ; [складальнікі: В. М. Сіленка, Р. М. Чыгірова]. – Мінск : Кніжная палата БССР, 1968. – 63 с.
БА100055*БА159707*БА100141

1969

Астранамічныя часопісы / Р. М. Чыгірова // Беларуская савецкая энцыклапедыя / Акадэмія навук БССР, Галоўная рэдакцыя Беларускай савецкай энцыклапедыі ; рэдкалегія: П. У. Броўка (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск, 1969. – Т. 1 : А – Афіна / [рэдакцыйны савет: П. У. Броўка (старшыня савета) і інш.]. – С. 537.
БА108875*БА110108*1Н//31326(061)

Імя Леніна, з ордэнам Леніна на сцягу : (рэкамендацыйны спіс літаратуры) / складальнікі: В. М. Сіленка, Р. М. Чыгірова // Новыя кнігі БССР. – 1969. – № 4. – С. 1–10 дадатку паміж с. 10–11. – (Да 100-годдзя з дня нараджэння У. І. Леніна).
3ОК1539

1971

Канферэнцыя чытачоў у Брэсце / Р. М. Чыгірова // Новыя кнігі БССР. – 1971. – № 6. – 3-я с. вокладкі.
3ОК1539

*Герб БССР : спіс літаратуры / складальнік Р. М. Чыгірова. – Мінск, 1971. – 4 л. – Машынапіс (30 назв.).

1972

Краязнаўчая работа гарадскіх бібліятэк : (метадычныя і бібліяграфічныя матэрыялы) / Р. Чыгірова ; Дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі. – Мінск, 1972. – 67 с. – Аўтар на вокладцы не паказаны.
БА127801*БА128060

1974

Читательская конференция как форма пропаганды рекомендательных библиографических пособий / Чигирева Р. М. // Использование библиографии и пропаганда библиографических знаний в библиотеках БССР : (сборник работ) / Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-библиографический отдел ; [редактор Е. И. Лев]. – Минск, 1973 [т. е. 1974]. – С. 30–34.
АЯ420210*БА131680

1976

Инструктивно-методические рекомендации к проведению трехдневных городских и районных семинаров культпросветработников и секретарей комсомольских организаций на 1976 год, III квартал : (библиотечная секция) / Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-методический отдел библиотековедения ; [составили: Иванов Ю. А. и др.]. – Минск, 1976. – 51, [1] с.
Среди составителей Р. М. Чигирева.
БА147215*БА147528

1977

Краеведческая работа / [Р. М. Чигирева] // Областные библиотеки Белоруссии в 1976 году : (анализ состояния работы и методические рекомендации) / Министерство культуры БССР, Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина ; [составители: А. П. Демченкова и др.]. – Минск, 1977. – С. 50–63.
3ОК8823*АУД578700*АЯ343098*МД48209*БА154373

1978

Краеведческая работа / [Р. М. Чигирева] // Областные библиотеки Белоруссии в 1977 году : анализ состояния работы и методические рекомендации / Министерство культуры БССР, Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина ; [составители: А. П. Демченкова и др.]. – Минск, 1978. – С. 63–78.
3ОК8823*АУД578700*АЯ343098*МД48209

Инструктивно-методические рекомендации к проведению трехдневных городских и районных семинаров культпросветработников и секретарей комсомольских организаций на 1978 год, I квартал : (библиотечная секция) / Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина ; [составители: Г. И. Алексеева и др.]. – Минск, 1978. – 71 с. Среди составителей издания Р. М. Чигирева.
МД12082

Мой родны край, рэспубліка мая! : (інструктыўна-метадычнае пісьмо ў дапамогу бібліятэкам рэспублікі па азнаменаванню 60-годдзя Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі і Камуністычнай партыі Беларусі) / Дзяржаўная ордэна Працоўнага [Чырвонага] Сцяга бібліятэка БССР ім. У. І. Леніна, Добраахвотнае таварыства аматараў кнігі БССР ; [складальнікі: Н. Н. Касілава і інш.]. – Мінск, 1978. – 117 с.
Сярод складальнікаў выдання Р. М. Чыгірова.
БА158542*БА15843

1979

Некоторые вопросы развития белорусской библиографии в дореволюционное время / Р. М. Чигирева // Из истории белорусской библиографии и книжных фондов : сборник статей / Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина ; [редактор А. П. Демченкова]. – Минск, 1979. – С. 25–38. – Библиография в подстрочных примечаниях.
БА163422*БА162919*АУД582634*МД77921

Ленин – знамя нашей эпохи : методические и библиографические материалы в помощь массовым и детским библиотекам / Министерство культуры БССР, Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина ; [составители: Аксенова Т. В. и др.]. – Минск, 1979. – 121 с. – Библиография в подстрочных примечаниях.
Среди составителей издания Р. М. Чигирева.
БА165507*БА165586*М100518

Знай и люби свой край : (методические и библиографические материалы в помощь библиотекам, работающим с детьми) / Министерство культуры БССР, Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина, Отдел библиотечной работы с детьми ; [составитель Г. К. Кулага ; редактор Р. М. Чигирева]. – Мінск, 1979. – 72 с.
БА161105*БА161405

1980

Краеведческая работа / [Р. М. Чигирева] // Универсальные и отраслевые научные библиотеки Белоруссии в 1979 году : анализ некоторых аспектов работы и методические рекомендации / Министерство культуры БССР, Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина ; [составители: А. П. Демченкова и др.]. – Минск, 1980. – С. 59–71.
3ОК8823

Научно-вспомогательная библиография Белоруссии в 1978 г. / [Р. М. Чигирева] // Универсальные и отраслевые научные библиотеки Белоруссии в 1978 году : анализ некоторых аспектов работы и методические рекомендации / Министерство культуры БССР, Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина ; [составители: А. П. Демченкова и др.]. – Минск, 1980. – С. 58–79.
3ОК8823

Организация депозитарного хранения белорусской и краеведческой литературы в областных библиотеках БССР / Р. М. Чигирева // Депозитарное хранение книжных фондов в Белоруссии : сборник работ / Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека им. В. И. Ленина, Научно-исследовательский отдел библиотековедения, Отдел депозитарного хранения ; [редакторы: Л. Толчинская, З. Кац, И. Германович]. – Минск, 1980. – С. 52–55.
БА168415*БА168469*1БА343644

Беларуская ССР у Вялікай Айчыннай вайне Савецкага Саюза (1941–1945 гг.) : бібліяграфічны паказальнік літаратуры (1941–1971 гг.) / Дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга бібліятэка БССР ім. У. І. Леніна, Інстытут гісторыі Акадэміі навук БССР ; складальнікі: Р. М. Чыгірова, Э. І. Ляўко. – Мінск, 1980. – 298, [1] с.
БА167995*БА168074

1981

Основные направления краеведческой работы областных библиотек Белоруссии / Р. М. Чигирева // Вопросы библиографоведения и библиотековедения : межведомственный сборник / Министерство высшего и среднего специального образования БССР, Минский институт культуры ; [редколлегия: В. Е. Леончиков (главный редактор) и др.]. – Минск, 1981. – С. 74–82.
3ОК3103

Состояние, развитие и пути совершенствования краеведческой работы библиотек / Р. М. Чигирева // Состояние, развитие и пути совершенствования краеведческой работы библиотек Белоруссии : сборник статей / Министерство культуры БССР, Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина ; [составитель Р. М. Чигирева]. – Минск, 1981. – С. 5–20.
БА176266*БА176354

Книжное ядро сельской библиотеки-филиала : методические рекомендации / Министерство культуры БССР, Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина ; [составители: Н. Б. Ватаци и др.]. – Минск, 1981. – 60 с.
Среди составителей издания Р. М. Чигирева.
БА173039*БА173266

Рецензия:
Маркина, А. В. Начало положено / А. В. Маркина // Советское библиотековедение. – 1983. – № 2. – С. 103–104.
3ОК2229

Новая веха на пути к коммунизму : методико-библиографические рекомендации в помощь массовым библиотекам по пропаганде материалов XXVI съезда КПСС и XXIX съезда КПБ / Министерство культуры БССР, Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина ; [составители: Т. В. Аксенова и др.]. – Минск, 1981. – 103 с.
Среди составителей издания Р. М. Чигирева.
1БА123788*1БА291829

Состояние, развитие и пути совершенствования краеведческой работы библиотек Белоруссии : сборник статей / Министерство культуры БССР, Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина ; [составитель Р. М. Чигирева]. – Минск, 1981. – 69 с.
БА176266*БА176354

1982

Некоторые итоги и перспективы развития белорусской библиографии / [Р. М. Чигирева] // Универсальные и отраслевые научные библиотеки Белоруссии в 1980 году : анализ некоторых аспектов работы и методические рекомендации / Министерство культуры БССР, Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина ; [составители: З. А. Макеенко и др.]. – Минск, 1982. – С. 42–60.
3ОК8823

Работа с белорусской и краеведческой литературой в областных библиотеках / [Р. М. Чигирева] // Универсальные и отраслевые научные библиотеки Белоруссии в 1981 году : анализ некоторых аспектов работы и методические рекомендации / Министерство культуры БССР, Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина ; [составители: З. А. Макеенко и др.]. – Минск, 1982. – С. 32–42.
3ОК8823

Статистические данные о развитии народного образования, науки и культуры в БССР / Министерство культуры БССР, Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина, Отдел научной информации по проблемам культуры и искусства ; составитель Р. М. Чигирева. – Минск, 1982. – 12 с. – (ДОР. Серия IV ; Спецвыпуск к 60-летию СССР. – Информационное сообщение № 4).
Издание находится в фонде информационно-аналитического отдела Национальной библиотеки Беларуси.

1983

Издание пособий научно-вспомогательной библиографии / [Р. М. Чигирева] // Универсальные и отраслевые научные библиотеки Белоруссии в 1982 году : анализ некоторых аспектов работы и методические рекомендации / Министерство культуры БССР, Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина ; [составители: З. А. Макеенко и др.]. – Минск, 1983. – С. 28–39.
3ОК8823

К. Маркс в белорусской библиографии / Р. М. Чигирева // Всепобеждающая сила учения Карла Маркса : (к 165-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти К. Маркса) : сборник научных статей / Минский государственный педагогический институт иностранных языков ; [редколлегия: Н. Г. Краснова и др.]. – Минск, 1983. – С. 161–165.
БА190991*БА191121

Организация краеведческой картотеки в массовой библиотеке : (консультация) / составитель Р. М. Чигирева // Новыя кнігі БССР. – 1983. – № 2. – Приложение между с. 12–13.
3ОК1539

Работа библиотек с малоиспользуемой литературой в условиях внедрения системы депозитарного хранения фондов : методические рекомендации / Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-исследовательский отдел библиотековедения, Отдел депозитарного хранения ; [составители: Л. М. Толчинская и др.]. – Минск, 1983. – 125 с. – Библиография: с. 59–61 (25 назв.).
Одним из составителей является Р. М. Чигирева.
БА186483*БА186482

1984

Бібліятэка М. А. Янчука / Р. М. Чыгірова // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. / рэдкалегія: І. П. Шамякін (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск, 1984. – Т. 1 : А капэла – Габелен. – С. 445.
БА195326*БА195841*1Н//105199(021)*1Н//105604(025)

1986

*Тематико-типологические особенности структуры библиографической продукции союзной республики (на примере БССР) / [Р. М. Чигирева] // V научная конференция библиографов Советской Литвы, 3–4 декабря 1986 г. : тезисы сообщений. – Вильнюс, 1986. – С. 28–30.

1987

Некоторые итоги и перспективы развития научно-вспомогательной библиографии в БССР / [Р. М. Чигирева] // Методические рекомендации универсальным и отраслевым научным библиотекам Белоруссии / Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина ; [составители: Н. Г. Розум и др.]. – Минск, 1987. – С. 94—109.
БА214526*БА214527

Дорогой Октября : (методико-библиографические материалы массовым библиотекам и первичным организациям книголюбов навстречу 70-летию Великого Октября) / Министерство культуры БССР, Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина, Добровольное общество любителей книги БССР, Республиканское правление ; [составители: Э. В. Федорова, Р. М. Чигирева, В. Н. Корсеко]. – Минск, 1987. – 99 с.
БА215126*БА215127

1988

Археология Белоруссии : библиографический указатель (1932–1975) / Министерство культуры БССР, Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Академия наук Белорусской ССР, Институт истории ; составитель Т. Н. Коробушкина ; [научный редактор Л. В. Алексеев ; редакторы: Р. М. Чигирева, Л. Н. Новицкая]. – Минск, 1988. – 162, [1] с.
БА220538*БА218540*БА220539

1989

’’Болевые точки’’ науки и практики / подготовил В. Е. Леончиков // Советская библиография. – 1989. – № 3. – С. 35–39.
Отчет о заседании "круглого стола" в Минском институте культуры и ряд откликов, в том числе Р. М. Чигиревой по проблемам развития научно-исследовательской работы по библиографоведению.
3Ок253

Методические рекомендации по планированию подготовки библиографических пособий в БССР на 1991–1995 гг. / Государственная ордена Трудового Красного Знамени библиотека БССР им. В. И. Ленина, Научно-библиографический отдел ; [составители: Р. М. Чигирева, А. В. Муравьева]. – Минск, 1989. – 28, [1] с. – Для служебного пользования.
Издание находится в фонде научно-исследовательского отдела библиографии НББ.

1990

Леончиков, В. Е. Состояние и проблемы развития библиографической работы библиотек БССР / В. Е. Леончиков, А. В. Муравьева, Р. М. Чигирева // Вопросы библиографоведения и библиотековедения : межведомственный сборник / Министерство культуры БССР, Минский институт культуры ; [редколлегия: А. Г. Клецков (главный редактор) и др.]. – Минск, 1990. – Вып. 11. – С. 59–81.
3ОК3103

З глыбінь вякоў : (метадычныя рэкамендацыі бібліятэкам рэспублікі па прапагандзе літаратуры аб гісторыі Беларусі) / Міністэрства культуры БССР, Дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга бібліятэка БССР ім. У. І. Леніна ; [складальнікі: Э. У. Фёдарава, Р. М. Чыгірова]. – Мінск, 1990. – 64 с. – (Гісторыі таемныя радкі).
БА236819

Беларуская ССР у Вялікай Айчыннай вайне Савецкага Саюза (1941–1945 гг.) : бібліяграфічны паказальнік / Міністэрства культуры БССР, Дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга бібліятэка БССР ім. У. І. Леніна ; [складальнікі: Э. І. Ляўко, С. А. Пугачова, З. А. Сядая ; рэдактары: Р. М. Чыгірова, А. В. Мураўёва, З. А. Сядая]. – Мінск, 1990. – 295, [1] с.
1БА37873

1991

Республиковедческая библиография в системе республиканской библиографической информации / Р. М. Чигирева // Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі "Беларуская бібліяграфія як частка нацыянальнай культуры", Мінск, 25–26 мая 1990 г. = Материалы научно-практической конференции "Белорусская библиография как часть национальной культуры" / Міністэрства культуры БССР, Дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга бібліятэка БССР ім. У. І. Леніна ; [рэдкалегія: В. Я. Лявончыкаў і інш.]. – Мінск, 1991. – С. 66–72.
БА247697

Дзейнасць бібліятэк па бібліяграфічнаму забеспячэнню праграмы "Спадчына" / Р. М. Чыгірова // Аператыўная інфармацыя па праблемах культуры і мастацтва / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Аддзел навуковай інфармацыі па праблемах культуры і мастацтва. – Мінск, 1991. – № 8. – С. 1–5. – (ДАК. Серыя IV ; вып. 5).
Выданне знаходзіцца ў фондзе інфармацыйна-аналітычнага аддзела Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Выданні Дзяржаўнай бібліятэкі БССР ім. У. І. Леніна, 1986–1990 / Дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга бібліятэка БССР ім. У. І. Леніна, Навукова-бібліяграфічны аддзел ; [складальнік З. А. Сядая ; рэдактар Р. М. Чыгірова]. – Мінск, 1991. – 52, [1] c.
БА247076

Ключ да ведаў пра Беларусь : (агляд бібліяграфічных дапаможнікаў) / складальнік: Т. Р. Мацвеева ; рэдактары: Р. М. Чыгірова (аўтар уступу), К. Дз. Варанько // Новыя кнігі БССР. – 1991. – № 10. – Дадатак паміж с. 16–17 ; № 12. – С. 27–31.
3ОК1539

1992

Анализ библиографических пособий / [Р. М. Чигирева] // Анализ деятельности и методические рекомендации универсальным и отраслевым научным библиотекам Белоруссии, 1986–1990 гг. / Министерство культуры Республики Беларусь, Государственная библиотека Республики Беларусь ; [составители: З. А. Макеенко и др. ; редактор И. А. Прилищ]. – Минск, 1992. – С. 50–68. – Библиография в подстрочных примечаниях.
БА251307*БА251308

Бібліяграфічны летапіс Беларусі / Р. Чыгірава [г. зн. Чыгірова] // Літаратура і мастацтва. – 1992. – 19 чэрв. (№ 25). – С. 7.
4Н//334

Да ведама бібліятэчных работнікаў і чытачоў / Р. М. Чыгірова // Новыя кнігі Беларусі. – 1992. – № 5. – С. 16 дадатку паміж с. 16–17.
3ОК1539

Дзейнасць бібліятэк па бібліяграфічнаму забеспячэнню праграмы "Спадчына" / Р. М. Чыгірова // Бібліятэка і нацыянальная праграма "Спадчына" : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўная бібліятэка Рэспублікі Беларусь ; [складальнікі: І. А. Прылішч і інш.]. – Мінск, 1992. – С. 38–43. – Бібліяграфія ў падрадковых заўвагах.
БА251314

Краязнаўчая работа абласных бібліятэк / [Р. М. Чыгірова] // Анализ деятельности и методические рекомендации универсальным и отраслевым научным библиотекам Белоруссии, 1986–1990 гг. / Министерство культуры Республики Беларусь, Государственная библиотека Республики Беларусь ; [составители: З. А. Макеенко и др.]. – Минск, 1992. – С. 43–50.
БА251307*БА251308

Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 1922–1992 : да 70-годдзя з дня заснавання і 100-годдзя з дня нараджэння першага дырэктара І. Б. Сіманоўскага : бібліяграфічны паказальнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Навукова-бібліяграфічны аддзел ; [складальнік З. А. Сядая ; рэдактары: Р. М. Чыгірова, А. В. Мураўёва]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 1992. – 232 с.
БА252484*1БА372068*БА252485

Новая літаратура па гісторыі і гістарычных навуках Беларусі, 1990 : бібліяграфічны паказальнік / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўная бібліятэка Рэспублікі Беларусь ; [складальнік Г. І. Антонава ; рэдактары: А. В. Мураўёва, Р. М. Чыгірова]. – Мінск : Дзяржбібліятэка РБ, 1992. – 224 с.
БА251312*1АР14875(СИО)

1993

Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў сістэме інфармацыйнага забеспячэння грамадства / Р. М. Чыгірова // Бібліятэка і грамадства : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнікі: Р. С. Матульскі і інш.]. – Мінск, 1993. – С. 46–52.
1БА14061*1БА14062*1БА15602*1БА15603*1БА15604

Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў сістэме інфармацыйнага забеспячэння грамадства / Чыгірова Р. М. // Аператыўная інфармацыя па праблемах культуры і мастацтва / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Аддзел навуковай інфармацыі па праблемах культуры і мастацтва. – Мінск, 1993. – Вып. 3. – С. 16–21. – Даклад прачытаны на навукова-практычнай канферэнцыі "Бібліятэка і грамадства". (Да 70-годдзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. 22–23 кастр. 1992 г., г. Мінск).
3ОК180

Краязнаўчыя матэрыялы на старонках беларускага друку 20-х гг. ХХ ст. : (на прыкладзе часопіса "Наш край") : рэкамендацыйны бібліяграфічны спіс / складальнік Т. Р. Мацвеева ; рэдактары: Р. М. Чыгірова, К. Дз. Варанько // Новыя кнігі Беларусі. – 1993. – № 4. – Дадатак паміж с. 8–9 ; № 5. – С. 23–31.
3ОК1539

Па старонках старых фаліянтаў : (бібліяграфічны агляд) / складальнік Т. Я. Мамедава ; рэдактары: Р. М. Чыгірова, К. Дз. Варанько ; аўтар уступнага слова Чыгірова Р. М. // Новыя кнігі Беларусі. – 1993. – № 2. – Дадатак паміж с. 8–9.
3ОК1539

Чарнобыль : бібліяграфічны паказальнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі [і інш.] ; [складальнікі: Г. І. Антонава і інш. ; рэдактары: А. І. Касінская і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 1993.
1991. – 416 с.
Сярод рэдактараў таксама Чыгірова Р. М.
1БА10494*1БА10495*1БА6624*1БА6625*1БА6626

1994

Краязнаўчая дзейнасць бібліятэк : (метадычныя рэкамендацыі) / Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнікі: Р. М. Чыгірова, М. У. Сокал ; рэдактары: І. А. Прылішч, Р. М. Чыгірова]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 1994. – 102 с.
1БА53443*1БА53444*1БА53445*1БА92204

1995

Да пытання вызначэння зместу паняцця "нацыянальны дакумент" / Чыгірова Р. М., Мураўёва А. В., Рошчына Т. І. // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі : [зборнік] / Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [рэдактары: І. А. Прылішч, Т. І. Рошчына]. – Мінск, 1995. – С. 9–16. – Бібліяграфія: с. 15–16.
1БА75076*1БА77151*1БА77152*1БА77153*1БА77154

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941–1945) : (бібліяграфічны паказальнік) / Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнікі: З. А. Сядая, Р. С. Собаль ; рэдактары: Р. М. Чыгірова, А. В. Мураўёва, І. І. Курбатава]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 1995. – 436 с.
1БА63518*1БА63519*1БА63520

1996

Мікалай Мікалаевіч Улашчык : біябібліяграфічны паказальнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Беларускі навукова-даследчы цэнтр дакументазнаўства, археаграфіі і архіўнай справы (БелНДЦДААС) ; [складальнікі: А. К. Каўка, В. У. Скалабан, Р. М. Чыгірова ; навуковы рэдактар У. М. Міхнюк]. – Мінск, 1996. – 52 с.
1БА72582*1БА73039*1БА73040*1БА73041*1БА108281

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941–1945) : (бібліяграфічны паказальнік) : дадатковы выпуск / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнік В. П. Паўлаў ; рэдактары: Р. М. Чыгірова, А. В. Мураўёва]. – Мінск, 1996. – 107 с.
1БА63518*1БА63519*1БА63520

Яны вывучалі Беларусь : да гісторыі фізіка-геаграфічных даследаванняў Беларусі ў ХIХ ст. : рэкамендацыйны бібліяграфічны спіс / складальнік Г. В. Брага ; рэдактар К. Дз. Варанько ; кансультант Р. М. Чыгірова // Новыя кнігі Беларусі. – 1996. – № 4. – Дадатак паміж с. 8–9.
3ОК1539

1998

Дзейнасць у галіне краязнаўчай бібліяграфіі / Чыгірова Р. М. // Абласныя бібліятэкі Беларусі (1991–1995 гг.) : агляд дзейнасці / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнікі: Т. У. Котава і інш.]. – Мінск, 1998. – С. 49–62.
1БА137144*1БА137145

2002

Это было… / Чигирёва Р. М. // С любовью о библиотеке : (история библиотеки в воспоминаниях) : к 80-летию Национальной библиотеки Беларуси / Национальная библиотека Беларуси ; [авторы-составители: Л. М. Михальчук, Л. И. Курилина]. – Минск, 2002. – С. 106–110. – Перед статьей приведены краткие биографические сведения об авторе.
1БА290282*1БА290283


* Дакумент не быў прагледжаны de visu

Бібліятэкарам