ГалоўнаяПра бiблiятэкуСлавутыя імёныКласік беларускай літаратурнай бібліяграфіі Н. Б. Ватацы: да 100-годдзя з дня нараджэння Храналагічны паказальнік прац Н. Б. Ватацы, рэцэнзій на іх і кніг, выдадзеных з яе ўдзелам

Храналагічны паказальнік прац Н. Б. Ватацы, рэцэнзій на іх і кніг, выдадзеных з яе ўдзелам

1932
 
1. Кніжная вокладка ДВБ / Н. Ватацы // Кніга – масам. – 1932. – № 2/3. – С. 34–38.
Пра мастацкае афармленне кніжнай прадукцыі Дзяржаўнага выдавецтва Беларусі.
3ОК9646
 
2. Сусветная мастацкая літаратура ў перакладзе на беларускую мову / І. В. і Н. В. // Кніга – масам. – 1932. – № 4/5. – С. 25–36. – Дадатак: с. 34–36. – Крыптанім Н. В. належыць Н. Ватацы.
3ОК9646
 
1934
 
3. Зрываць маскі з класавых ворагаў / Н. В. // Крытыка-бібліяграфічны зборнік / Дзяржаўная бібліятэка і бібліяграфічны інстытут БССР ім. Леніна. – Менск [Мінск], 1934. – С. 33–34. – Рэцэнзія на кнігу: Апошні зверыядавец: аповесць / Міхась Лынькоў. – Менск [Мінск]: ДВБ: ЛіМ, 1933. – 203, [1] с. – Крыптанім Н. В. належыць Н. Ватацы.
Ба48657*Ба35894
 
4. Японская пралетарская літаратура – зброя рэвалюцыйнай барацьбы / Н. Ватацы // Крытыка-бібліяграфічны зборнік / Дзяржаўная бібліятэка і бібліяграфічны інстытут БССР ім. Леніна. – Менск [Мінск], 1934. – С. 36–37. – Рэцэнзія на кнігу: Альманах японскай пралетарскай літаратуры / пераклаў з рускай мовы Ул. Хадыка. – Менск [Мінск]: ДВБ: ЛіМ, 1933. – 163 с.
Ба48657*Ба35894
 
1936
 
5. Літаратура народаў СССР у перакладах на беларускую мову: (бібліяграфічны агляд за 1932–1935 гг.) / Н. Ватацы // Полымя рэвалюцыі. – 1936. – Кн. 7. – С. 140–153.
3ОК1714
 
1946
 
6. Грыбаедаў на Беларусі / Н. Ватацы // Беларусь. – 1946. – № 8. – С. 63.
3ОК242
 
7. Лажэчнікаў у Віцебску / Н. Ватацы // Беларусь. – 1946. – № 11/12. – С. 94–95.
3ОК242
 
8. А. С. Пушкін у Магілёве / Н. Ватацы // Беларусь. – 1946. – № 10. – С. 60–61.
3ОК242
 
9. Белгосиздат не удовлетворяет выросших запросов / Н. Ватаци, П. Богатырёва // Советская Белоруссия. – 1946. – 25 авг.
4Н//620
1947
 
10. Два дакументы аб дзейнасці Якуба Коласа / Н. Ватацы // Беларусь. ─ 1947. ─ № 1. ─ С. 64.
3ОК242
 
1948
 
11. Бібліятэка імя У. І. Леніна / Н. Ватацы; фота Я. Босіна // Работніца і сялянка. – 1948. – № 4. – С. 19: фат.
3ОК1844
 
1952
 
12. Якуб Колас (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч): да 70-годдзя з дня нараджэння: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар В. В. Барысенка]. – Мінск: Выдавецтва АН БССР, 1952. – 71, [2] с.: партр.
БА35993*1БА286364
 
13. Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевич): к 70-летию со дня рождения: краткий указатель литературы / Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина; [составила Н. Б. Ватаци]. – Москва: [б. и.], 1952. – 54, [2] с., [1] л. портр.
БА36282*БА36283
 
1953
 
14. Янка Купала 1882–1942: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар В. В. Барысенка]. – Мінск: Выдавецтва АН БССР, 1953. – 83, [1] с.: партр.
БА37787
 
1954
 
15. Аркадзь Куляшоў: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Ватацы]. – Мінск: [Вучпедвыд БССР],1954. – 17, [1] с.: партр. – (Пісьменнікі БССР. Серыя памятак чытача).
БА40765
 
Рэцэнзія:
Есакоў, А. Бібліяграфічныя даведнікі / А. Есакоў // Беларусь. – 1955. – № 6. – С. 30.
3Ок242
 
16. Кандрат Крапіва: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Ватацы]. – Мінск: [Вучпедвыд БССР], 1954. – 20, [3] с.: партр. – (Пісьменнікі БССР. Серыя памятак чытача).
БА40766
 
Рэцэнзія:
Есакоў, А. Бібліяграфічныя даведнікі / А. Есакоў // Беларусь. – 1955. – № 6. – С. 30.
3Ок242
 
17. Кузьма Чорны, 1900–1944: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; пад агульнай рэдакцыяй В. В. Барысенка]. – Мінск: Вучпедвыд БССР, 1954. – 82, [1] с., [1] л. партр.
БА41507*БА41508*БА41509
 
Рэцэнзія:
Есакоў, А. Бібліяграфічныя даведнікі / А. Есакоў // Беларусь. – 1955. – № 6. – С. 30.
3Ок242
 
18. Максім Танк: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Ватацы]. – Мінск: [Вучпедвыд БССР], 1954. – 21, [1] с.: партр. – (Пісьменнікі БССР. Серыя памятак чытача).
БА40767*БА41505*БА41506
 
Рэцэнзія:
Есакоў, А. Бібліяграфічныя даведнікі / А. Есакоў // Беларусь. – 1955. – № 6. – С. 30.
3Ок242
 
19. Пятрусь Броўка: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Ватацы]. – Мінск: [Вучпедвыд БССР], 1954. – 18, [2] с.: партр. – (Пісьменнікі БССР. Серыя памятак чытача).
БА40768*БА41109*БА41110
 
Рэцэнзія:
Есакоў, А.Бібліяграфічныя даведнікі / А. Есакоў // Беларусь. – 1955. – № 6. – С. 30.
3Ок242
 
20. Без уліку патрабаванняў чытачоў / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1954.– 16 кастр.
Аб выданні твораў беларускай класікі ў Дзяржаўным выдавецтве БССР.
4Н//334
 
21. Глубже отображать жизнь советского человека / Н. Ватаци // Правда. – 1954. – 14 дек.
О советской художественной литературе.
4Н//1150
 
22. Литература, любимая народом / Н. Ватаци // Сталинская молодёжь. – 1954. – 15 сент.
О белорусской советской литературе. К третьему съезду писателей Беларуси.
4Н//642
 
1955
 
23. Наспеўшае пытанне / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1955. – 26 лют.
Аб рабоце беларускіх выдавецтваў.
4Н//1877
 
24. Певец народных дум / Н. Ватаци // Сталинская молодёжь. – 1955. – 29 мая.
К 50-летию со дня опубликования первого стихотворения Янки Купалы.
4Н//642
 
25. Узбагацім фонд краязнаўчай літаратуры / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1955. – 16 ліп.
Аб папаўненні фонда аддзела беларускай літаратуры і бібліяграфіі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі рэдкімі беларускімі выданнямі.
4Н//334
 
1956
 
26. Выданне твораў М. Горкага / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1956. – 16 чэрв.
4Н//334
 
27. На мовах народаў / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1956. – 17 сак.
Аб перакладах кніг Кандрата Крапівы.
4Н//334
 
28. На мовах народаў свету / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1956. – 15 верас.
Аб перакладах твораў Якуба Коласа.
4Н//334
 
29. Чаму не вывучаюцца мастацкія пераклады? / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1956. – 26 мая.
Стан работы па перакладу мастацкай літаратуры ў Беларусі.
4Н//334
 
1957
 
30. Белорусская литература: краткий рекомендательный указатель / Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина; [составитель Н. Б. Ватаци; научный редактор В. В. Борисенко]. – Москва: [б. и.], 1957. – 157, [1] с.: портр.
БА53486*АН319007*БА119790
 
Рэцэнзія:
Варановіч, С. Новыя бібліяграфічныя даведнікі / С. Варановіч // Полымя. – 1959. – № 5. – С. 189–190.
3Ок1714
 
31. Іван Шамякін: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар В. В. Барысенка]. – Мінск: Дзяржвыд БССР, 1957. – 23, [2] с.: іл. – (Серыя "Пісьменнікі БССР").
БА49493*БА49782*БА49783
 
32. Міхась Лынькоў: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар В. В. Барысенка]. – Мінск: Дзяржвыд БССР, 1957. – 31, [2] с.: іл. – (Серыя "Пісьменнікі БССР").
БА48884*БА49745*БА49746*БА146719
 
33. Пятро Глебка: кароткі бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар В. В. Барысенка]. – Мінск: Дзяржвыд БССР, 1957. – 83, [1] с.: іл. – (Серыя "Пісьменнікі БССР").
БА49494*БА144653
 
34. Якуб Колас: да 75-годдзя з дня нараджэння: бібліяграфічная памятка / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар С. Г. Анісаў]. – Мінск: Выдавецтва ЦК КП Беларусі, 1957. – 56, [1] с.: партр. – (Пісьменнікі БССР).
БА52745*БА52746
 
35. Якуб Колас: памятка читателю / Н. Б. Ватаци; Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина. – Москва: [б. и.], 1957. – 24, [2] с., [1] л. портр.
БА53057
 
36. Янка Брыль: бібліяграфічная памятка чытача / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Ватацы; рэдактар В. Барысенка]. – Мінск: Дзяржвыд БССР, 1957. – 33, [2] с.: іл. – (Серыя "Пісьменнікі БССР").
БА49852*БА50057
 
37. Невядомыя творы Максіма Багдановіча / [уступны артыкул: Н. Ватацы, Н. Лапідус] // Полымя. – 1957. – № 5. – С. 155–162.
3ОК1714
 
38. Юнацкія гады Максіма Багдановіча / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Маладосць. – 1957. – № 5. – С. 19–20.: іл.
3ОК54
 
39. Максім Багдановіч аб чэшскім народзе / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Літаратура і мастацтва. – 1957. – 15 чэрв.
Пра публіцыстычную дзейнасць пісьменніка.
4Н//334
 
40. Пачэсная справа пісьменнікаў / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1957. – 13 лют.
Пра падрыхтоўку да друку зборніка матэрыялаў пра жыццё і дзейнасць К. Чорнага.
4Н//334
 
41. Шалашова, З. П. Янка Купала, 1882–1942: памятка читателю / З. П. Шалашова; [редактор Н. Б. Ватаци]; Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина. – Москва: [б. и.], 1957. – 33, [2] с., [1] л. портр.
БА52543
 
1958
 
42. Беларуская літаратура і работа з ёю ў масавых бібліятэках / Н. Ватацы; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна. – Мінск: [б. в.], 1958. – 45, [1] с.
БА56812*БА56813*БА56814
 
Рэцэнзія:
Буран, В. Каштоўны дапаможнік / В. Буран // Літаратура і мастацтва. – 1958. – 26 крас.
4н//334
 
43. Максім Багдановіч, 1907–1957: публікацыі твораў і літаратура аб ім / складальнік Н. Б. Ватацы. – 1958. – 450 л. – Машынапіс.
 
44. Паўлюк Трус: бібліяграфічная памятка / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы]. – Мінск: [б. в.], 1958. – 30, [1] с.: партр. – (Пісьменнікі БССР).
БА57773
 
45. Пімен Панчанка: бібліяграфічная памятка / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы]. – Мінск: [б. в.], 1958. – 37, [1] с.: партр. – (Пісьменнікі БССР).
БА57770*БА57771*БА57772
 
46. Агульнымі намаганнямі / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1958. – 12 сак.
Аб каардынацыі бібліяграфічнай работы ў рэспубліцы.
4Н//334
 
47. Літаратуру трэба прапагандаваць / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1958. – 23 жн.
Аб прапагандзе беларускай літаратуры ў навуковых і масавых бібліятэках рэспублікі.
4Н//334
 
48. На беларускай мове / Н. Ватацы // Мінская праўда. – 1958. – 26 сак.
Аб творах М. Горкага.
4Н//1877
 
49. На ніве роднай культуры / Н. Ватацы, Ф. Мерына // Літаратура і мастацтва. – 1958. – 25 студз.
Пра заслужанага дзеяча культуры БССР, дырэктара Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя У. І. Леніна І. Б. Сіманоўскага.
4Н//334
 
50. Невядомы тэкст Максіма Багдановіча / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1958. – 7 чэрв.
Разглядаецца верш «Белым кветам адзета каліна», апублікаваны ў газеце «Наша ніва» за 23 лістапада 1912 года.
4Н//334
 
1959
 
51. Міхась Лынькоў: да 60-годдзя з дня нараджэння: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы]. – Мінск: Кніжная палата БССР, 1959. – 87, [2] с., [1] л. партр. – (Пісьменнікі БССР).
БА61835*1БА368653
 
52. Даты жыцця і творчасці Якуба Коласа / склала Н. Б. Ватацы // Якуб Колас: жыццё і творчасць: альбом / [складальнік Ю. Пшыркоў]. – Мінск, 1959. – С. 183–191.
Ба61361К*Ба61362К*Ба61933К
 
53. На беларускай і кітайскай мовах / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1959. – 30 верас.
Аб перакладах твораў беларускіх і кітайскіх пісьменнікаў.
4Н//334
 
54. На беларускай мове / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1959. – 6 чэрв.
Пераклад твораў А. С. Пушкіна.
4Н//334
 
55. На братніх мовах / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1959. – 9 верас.
Аб перакладзе твораў латышскіх пісьменнікаў на беларускую мову.
4Н//334
 
56. Патрабаванні чытача / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1959. – 27 чэрв.
Аб прапагандзе беларускай літаратуры ў друку.
4Н//334
 
57. Цікавая кніга пра Беларусь / Н. Саўчанка // Літаратура і мастацтва. – 1959. – 18 ліп. – Псеўданім Н. Саўчанка належыць Н. Ватацы.
Пра кнігу «Революционное движение в Литве и Белоруссии 1905–1907 гг.» (Вильнюс, 1958).
4Н//334
 
58. Цікавы даведнік / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1959. – 4 ліп.
Аб бібліяграфічным даведніку «Творы савецкіх пісьменнікаў у перакладах на замежныя мовы» (М., 1958).
4Н//334
 
59. Каштоўны даведнік / Н. Ватацы // Полымя. – 1959. – № 9. – С. 186. – Рэцэнзія на кнігу: Художня література, выдана на Украіні за 40 років, 1917–1957: бібліографічний покажчик. Ч. 1. – Харків: Книжна палата УРСР, 1958. – 439 с.
3ОК1714
 
60. Прапаганда твораў беларускіх пісьменнікаў: (зборнік метадычных і бібліяграфічных матэрыялаў у дапамогу масавым бібліятэкам вобласці) / Маладзечанская абласная бібліятэка. – Маладзечна: [б. в.], 1959 (вокладка 1958). – 16, [2] с.: іл.
Выкарыстаны матэрыялы паказальніка «Белорусская литература» (Москва, 1957), які склала Н. Б. Ватацы.
БА59945*БА59947
 
1960
 
61. Кузьма Чорны і маладыя беларускія пісьменнікі / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Маладосць. – 1960. – № 6. – С. 59–61.
3ОК54
 
62. Малавядомыя творы Кузьмы Чорнага: да 60-годдзя з дня нараджэння / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Маладосць. – 1960. – № 6. – С. 54–55.: іл.
3ОК54
 
63. Ён ведаў Беларусь / Н. Ватацы, Ф. Куляшоў // Літаратура і мастацтва. – 1960. – 27 студз.
Да 100-годдзя з дня нараджэння А. П. Чэхава.
4Н//334
 
64. Пісьменнік і публіцыст / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Літаратура і мастацтва. – 1960. – 23 крас.
Да 50-годдзя з дня смерці С. Палуяна.
4Н//334
 
65. Талстой і беларускі народ / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Мінская праўда. – 1960. – 20 лістап.
4Н//1877
 
66. Ул. Маякоўскі ў беларускім друку / Н. Саўчанка // Літаратура і мастацтва. – 1960. – 27 крас. – Псеўданім Н. Саўчанка належыць Н. Ватацы.
4Н//334
 
67. Периодическая печать Белоруссии, 1817–1916 гг. = Перыядычны друк Беларусі, 1817–1916 гг.: библиографический указатель / Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина; [составил А. А. Сакольчик; редактор Н. Б. Ватаци]. – Минск: Книжная палата БССР, 1960. – 138 л.
Ба64402К*Ба64403К*Ба72226К*Ба72227К*Ба72228К
 
1961
 
68. Максім Багдановіч: да 70-годдзя з дня нараджэння: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Ватацы]. – Мінск: Выдавецтва газеты "Мінская праўда", 1961. – 75, [2] с., [1] л. партр.: іл.
БА71883
 
Рэцэнзія:
Аўгусціновіч, М. З якога разліку / М. Аўгусціновіч // Літаратура і мастацтва. – 1961. – 24 лістап.
4н//334
 
69. Піліп Пестрак: бібліяграфічная памятка / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала Н. Б. Ватацы; рэдактар В. Бурносаў]. – Мінск: Кніжная палата БССР, 1961. – 30, [2] с., [1] л. партр. – (Пісьменнікі БССР).
БА68889
 
70. Шаўчэнка ў Беларусі / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Беларусь. – 1961. – № 3. – С. 16.: іл.
3ОК242
 
71. Лапідус, Н. Гучаць яго песні на зямлі беларускай / Н. Лапідус, Н. Ватацы // Мінская праўда. – 1961. – 10 сак.
Да 100-годдзя з дня смерці Т. Г. Шаўчэнкі.
4Н//1877
 
72. Наш вялікі друг / Н. Саўчанка // Літаратура і мастацтва. – 1961. – 13 чэрв. – Псеўданім Н. Саўчанка належыць Н. Ватацы.
Аб творах В. Бялінскага ў бібліятэках Беларусі.
4Н//334
 
73. Нямецкая літаратура на беларускай мове / Н. Саўчанка // Літаратура і мастацтва. – 1961. – 10 кастр. – Псеўданім Н. Саўчанка належыць Н. Ватацы.
4Н//334
 
74. Праявы даўняй дружбы / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1961. – 19 верас.
Аб беларуска-польскіх літаратурных сувязях.
4Н//334
 
75. У беларускім друку / Н. Саўчанка // Літаратура і мастацтва. – 1961. – 17 лістап. – Псеўданім Н. Саўчанка належыць Н. Ватацы.
Аб дзейнасці М. Ламаносава ў творах беларускіх вучоных і М. Багдановіча.
4Н//334
 
76. У газетах, часопісах, кнігах / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1961. – 8 снеж.
Пра публікацыю літаратурнай спадчыны М. Багдановіча.
4Н//334
 
77. Шевченко среди нас / Н. Ватаци, Н. Лапидус // Советская Белоруссия. – 1961. – 17 февр.
К 100-летию со дня смерти.
4Н//620
 
1962
 
78. Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі (1917–1960) = Художественная литература Советской Белоруссии (1917–1960): бібліяграфія асобных выданняў / Н. Б. Ватацы; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна. – Мінск: Дзяржвыд БССР, 1962. – 461, [1] с.
БА75398*1БА377957
 
Рэцэнзіі:
Багдановіч, М. Каштоўны даведнік / М. Багдановіч, І. Саламевіч // Звязда. – 1962. – 1 снеж.
4н//245
 
Буран, В. Бібліяграфічны дапаможнік / В. Буран // Настаўніцкая газета. – 1963. – 13 лют.
4н//421
 
Буран, В. А. Важный вклад в библиографию белорусской художественной литературы / В. А. Буран // Советская библиография. – 1963. – № 4. – С. 68–72.
3Ок253
 
Варановіч, С. Новы бібліяграфічны даведнік / Сцяпан Варановіч // Полымя. – 1963. – № 3. – С. 187–188.
3Ок1714
 
Крендель, Р. Н. Важное звено в системе пособий / Р. Н. Крендель // Советская библиография. – 1965. – № 6. – С. 52–66.
3Ок253
 
Марцінкоўскі, М. Цікавы даведнік / М. Марцінкоўскі // Літаратура і мастацтва. – 1963. – 8 лют.
4н//334
 
79. Якуб Колас: да 80-годдзя з дня нараджэння: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Літаратурны музей Якуба Коласа АН БССР; [склалі: Н. Б. Ватацы, М. Пратасевіч, М. Базарэвіч]. – Мінск: [б. в.], 1962. – 186 с., [7] л. іл., факсім.
БА75985
 
Рэцэнзія:
Мушынскі, М. Новае выданне даведніка / Міхась Мушынскі // Полымя. – 1963. – № 1. – С. 188–189.
3Ок1714
 
80. Бурносов, В. Журналу «Полымя» сорок лет / В. Бурносов, Н. Ватаци // Нёман. – 1962. – № 6. – С. 134–137.
3ОК1467
 
81. 40 лет на библиотечной работе / В. Адамович, Ю. Бибилло, Н. Ватаци [и др.] // Советская библиография. – 1962. – № 2. – С. 96–98.
К 70-летию со дня рождения заслуженного деятеля культуры БССР И. Б. Симановского.
3ОК253
 
82. Говорит на разных языках / Н. Ватаци // Сельская газета. – 1962. – 6 июля.
О передвижной купаловской выставке.
4Н//586
 
83. На разных языках / Н. Ватаци // Сельская газета. – 1962. – 3 нояб.
Об издании произведений Якуба Коласа.
4Н//586
 
84. На розных мовах / Н. Ватацы // Голас Радзімы. – 1962. – Лістап. (№ 89).
Аб выданні твораў Якуба Коласа.
4Н//157
 
85. Папулярна, але няпоўна / Н. Саўчанка // Літаратура і мастацтва. – 1962. – 26 студз. – Рэцэнзія на кнігу: Максім Багдановіч: нарыс аб жыцці і творчасці / М. Барсток. – Мінск: Вучпедвыд БССР, 1961. – 54, [1] с.: фат. – Псеўданім Н. Саўчанка належыць Н. Ватацы.
4Н//334
 
86. Да 80-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы (1882–1942): (метадычныя і бібліяграфічныя матэрыялы ў дапамогу бібліятэкам) / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склалі: Э. Н. Цыганкоў, З. У. Дзяканава; пад рэдакцыяй Н. Б. Ватацы]. – Мінск: Дзяржбібліятэка БССР, 1962. – 24, [1] с., уключаючы вокладку.
БА73808
 
87. Прапаганда беларускай лiтаратуры ў масавай бiблiятэцы № 1 Кастрычнiцкага раёна г. Мiнска: з вопыту работы / Дзяржаўная бібліятэка імя У. І. Леніна, Мінскі гарадскі міжведамасны бібліятэчны савет; [Л. Фрыд, М. Масенжнік; рэдактары: Н. Ватацы, Л. Абуховіч]. – Мінск: [б. в.], 1962. – 8 с.
БА76304
 
1963
 
88. Кандрат Крапіва: бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; склала Н. Ватацы. – Мінск: Кніжная палата БССР, 1963. – 190, [1] с.: іл.
БА80407*АН428565
 
Рэцэнзія:
Буран, В. Даты і творы / В. Буран // Літаратура і мастацтва. – 1964. – 14 лют.
4н//334
 
89. А. С. Пушкін і Беларусь: бібліяграфічны спіс / складальнік Н. Б. Ватацы. – 1963. – 32 л. – Машынапіс (330 назв.).
 
90. Т. Р. Шаўчэнка і Беларусь: (да 150-годдзя з дня нараджэння): бібліяграфічны спіс / складальнік Н. Б. Ватацы. – 1963. – 16 л. – Машынапіс (171 назв.).
 
91. Іван Мележ: кароткі бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка імя У. І. Леніна; [складальнік І. У. Смыкава; рэдактар Н. Б. Ватацы]. – Мінск: [б. в.], 1963. – 28, [1] с., [1] л. партр.: іл.
БА79736
 
1964
 
92. Беларускае літаратуразнаўства і крытыка (1945–1963) = Белорусское литературоведение и критика (1945–1963): бібліяграфія асобных выданняў / Н. Ватацы; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна. – Мінск: Кніжная палата БССР, 1964. – 190, [1] с.: факсім.
БА85356
 
Рэцэнзіі:
Бугаёў, Д. Здабыткі літаратуразнаўчай і крытычнай думкі / Дзмітры Бугаёў // Полымя. – 1965. – № 3. – С. 188–190.
3Ок1714
 
Буран, В. Прысвечана крытыцы / В. Буран // Літаратура і мастацтва. – 1965. – 2 сак.
4н//334
 
Крендель, Р. Н. Важное звено в системе пособий / Р. Н. Крендель // Советская библиография. – 1965. – № 6. – С. 52–66.
3Ок253
 
Розум, Н. Г. [Рецензия] / Н. Г. Розум // Советская библиография. – 1966. – № 3. – С. 73–74.
3Ок253
 
93. Беларускі фальклор (1926–1963): кароткі бібліяграфічны даведнік / [складальнік І. У. Саламевіч; рэдактар Н. Б. Ватацы]. – Мінск: [б. в.], 1964. – 134, [1] с.
БА82876*1БА343651
 
1965
 
94. Гартны, Ц. За сваю волю, за волю краіны / Цішка Гартны; [аўтар уступнага слова Ніна Ватацы] // Полымя. – 1965. – № 12. – С. 10–45.
3ОК1714
 
95. З сямейнага альбома Максіма Багдановіча / Н. Ватацы // Беларусь. – 1965. – № 8. – С. 27.: фат.
3ОК242
 
96. Прапаганда беларускай літаратуры ў сельскіх і клубных бібліятэках: кансультацыя / Н. Б. Ватацы // Материалы трёхдневных городских и районных семинаров культпросветработников и секретарей комсомольских организаций на 1965 год: (библиотечная секция семинара сельских культпросветработников): I квартал. – Минск, 1965. – Л. [17–31].
Ба86422
 
97. У пошуках спадчыны / Ніна Ватацы // Маладосць. – 1965. – № 2. – С. 124–135.: фат.
3ОК54
 
1966
 
98. Беларуская савецкая драматургія, [1917–1965]: бібліяграфія / Н. Б. Ватацы; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна. – Мінск: Кніжная палата БССР, 1966 (выпускныя даныя 1967). – 275, [1] с.
БА97101
 
Рэцэнзіі:
Буран, В. Майстэрства бібліёграфа / В. Буран // Полымя. – 1968. – № 1. – С. 251–252.
3Ок1714
 
Пятровіч, С. Дас’е 552 п’ес / С. Пятровіч // Літаратура і мастацтва. – 1968. – 16 студз.
4н//334
 
99. Певец родной земли / Н. Ватаци // Сельская газета. – 1966. – 9 дек.
К 75-летию со дня рождения М. Богдановича.
4Н//586
 
100. [Рецензия] / Н. Б. Ватацы, Е. М. Романович и Е. К. Юревич // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. – 1966. – Т. 25, вып. 2. – С. 156–159. – Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. – Рецензия на книгу: Славянское языкознание: библиографический указатель литературы, изданной в СССР с 1918 по 1960 гг. – Москва: Издательство Академии наук СССР, 1963. – Ч. 1: 1918–1955. – 341, [1] с.; Ч. 2: 1956–1960. – 448, [2] с. – На русском языке фамилия – Ватаци Н. Б.
3ОК108
 
1967
 
101. Красуйся, горад стольны / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Мінская праўда. – 1967. – 25 чэрв.
Адлюстраванне матэрыялаў пра Мінск у мастацкай літаратуры.
4Н//1877
 
102. Там, дзе жыў Максім Багдановіч / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1967. – 20 студз.
Аб святкаванні 75-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча ў Горкім.
4Н//334
 
103. Каштоўны бібліяграфічны даведнік / Ніна Ватацы // Полымя. – 1967. – № 8. – С. 247–248. – Рэцэнзія на кнігу: Русские поэты XX века, 1900–1955: библиография / Ан. Тарасенков. – Москва: Советский писатель, 1966. – 484, [2] с.: фот.
3ОК1714
 
104. Дзіцячая літаратура БССР: рэкамендацыйны паказальнік літаратуры, 1961–1965 / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна ; [складальнік З. У. Дзяканава; рэдактар Н. Б. Ватацы]. – Мінск: [б. в.], 1967. – 94, [2] с.
БА96771*БА97255
 
105. Мастацкая літаратура народаў СССР у перакладзе на беларускую мову, 1917–1965 гг.: бібліяграфія / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [склала І. І. Фалькоўская; рэдактар Н. Б. Ватацы]. – Мінск: Кніжная палата БССР, 1967. – 174, [1] с.
БА98501*БА134146*БА98866
 
1968
 
106. Максім Багдановіч: жыццё і творчасць: матэрыялы для выстаўкі ў школе / [складальнікі: Н. Ватацы, А. Лойка]. – Мінск: Народная асвета, 1968. – 8 с., 48 л.: іл.
БА103321К
 
107. Бібліяграфія / Ніна Ватацы // Максім Горкі і Беларусь: зборнік артыкулаў і ўспамінаў / [укладальнік Фёдар Куляшоў]. – Мінск, 1968. – С. 245–259.
Адлюстраваны кнігі М. Горкага, выдадзеныя на Беларусі, літаратура аб жыцці і дзейнасці, крытыка-бібліяграфічныя і літаратурна-крытычныя працы.
Ба99853
 
108. «В 1917 году, вдали от родной Белоруссии, в Крыму...» / Н. Ватаци // В мире книг. – 1968. – № 1. – С. 46.: фот.
Об обнаружении ценных документов, связанных с жизнью поэта М. Богдановича.
3ОК2185
 
109. Пра казахска-беларускія літаратурныя сувязі / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1968. – 24 верас.
Аб бібліяграфічным паказальніку «Казахские литературные связи (1917–1967 гг.)».
4Н//334
 
110. Сведчанне братняй дружбы / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1968. – 17 снеж.
Аб беларуска-украінскіх літаратурных сувязях.
4Н//334
 
1969
 
111. Беларускія пісьменнікі – перакладчыкі ўкраінскай літаратуры: спіс літаратуры / складальнік Н. Б. Ватацы. – 1969. – 100 л. – Машынапіс (1000 назв.).
 
112. М. Ю. Лермантаў і Беларусь: бібліяграфічны спіс выданняў М. Ю. Лермантава і публікацыі іх у перыядычным друку, крытычных матэрыялаў аб творчасці / складальнік Н. Б. Ватацы. – 1969. – 14 л. – Машынапіс (100 назв.).
 
113. Наведванні Беларусі рускімі пісьменнікамі. Выказванні рускімі пісьменнікамі пра Беларусь і беларускую літаратуру: бібліяграфія / складальнік Н. Б. Ватацы. – 1969. – 15 л. – Машынапіс (102 назв.).
 
114. Брусаў і Максім Багдановіч / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1969. – 4 крас.
Пра кнігу: Брусаўскія чытанні 1966 года (Ерэван, 1968).
4Н//334
 
115. Ці друкаваўся «Слоўнік...» І. Грыгаровіча? / Н. Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1969. – 28 кастр.
Разважанні наконт слоўніка беларускай мовы.
4Н//334
 
1970
 
116. М. І. Някрасаў і Беларусь: спіс літаратуры / складальнік Н. Б. Ватацы. –1970. – 16 л. – Машынапіс (152 назв.).
 
1971
 
117. Максім Горкі і Беларусь: бібліяграфічны спіс / складальнік Н. Б. Ватацы. – 1971. – 35 л. – Машынапіс (399 назв.).
 
118. Максім Танк: літаратура аб творчасці / складальнік Н. Б. Ватацы. – 1971. – 17 л. – Машынапіс (243 назв.).
 
119. Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі (1961–1968) = Художественная литература Советской Белоруссии (1961–1968): бібліяграфія асобных выданняў / Н. Б. Ватацы; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна. – Мінск: Беларусь, 1971. – 356, [2] с.
БА117524*1БА377958*БА118288
 
Рэцэнзія:
Саламевіч, Я. Надзейны лоцман у кніжным моры / Янка Саламевіч // Полымя. – 1972. – № 10. – С. 239–243.
3Ок1714
 
120. Всего легче и лучше / Н. Ватаци // Нёман. – 1971. – № 9. – С. 181–182.
О переводе белорусской поэзии на языки народов СССР.
3ОК1467
 
121. Лёгкіх шляхоў не шукаў / Ніна Ватацы // Маладосць. – 1971. – № 12. – С. 114–116.
Штрыхі да партрэта М. Багдановіча.
3ОК54
 
122. Слово о старшем брате / Н. Ватаци // Нёман. – 1971. – № 4. – С. 146–156.
Переписка с Павлом Богдановичем.
3ОК1467
 
123. Дзіцячая літаратура БССР: рэкамендацыйны паказальнік літаратуры, 1966–1970 гг. / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна; [складальнік З. У. Дзяканава; рэдактар Н. Б. Ватацы]. – Мінск: [б. в.], 1971. – 73, [1] с.
БА116241*БА116325
 
1972
 
124. Сергей Есенин в белорусской печати: список литературы / составитель Н. Б. Ватацы. – 1972. – 4 л. – Машинопись (35 назв.).
 
125. Гучаць на розных мовах / Н. Ватацы // Голас Радзімы. – 1972. – Лістап. (№ 46). – С. 5.
Разглядаюцца творы Я. Коласа.
4Н//157
 
126. Гучаць яго творы на розных мовах / Н. Ватацы // Звязда. – 1972. – 3 лістап.
Да 90-годдзя з дня нараджэння Я. Коласа.
4Н//245
 
127. Тут жыве мудрасць вякоў: Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. І. Леніна – 50 гадоў / Н. Ватацы; фота Д. Лупача // Звязда. – 1972. – 15 верас.
З гісторыі Бібліятэкі. На здымку – Н. Б. Ватацы.
4Н//245
 
1973
 
128. Адамович, В. С. Библиографическая деятельность Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина и Книжной палаты БССР за 50 лет / В. С. Адамович, Н. Б. Ватаци // Советская библиография. – 1973. – № 1. – С. 13–25. – Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях.
3ОК253
 
129. Адамович, В. С. Библиографическая деятельность Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина и Книжной палаты БССР за 50 лет / В. С. Адамович, Н. Б. Ватаци // 50-летие образования СССР и развитие библиотечного дела в Белоруссии: сборник научных работ / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина. – Минск, 1973. – С. 100–119. – Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях.
Ба130654
 
130. «Яна – выдумка маёй галавы...» / Ніна Ватацы // Маладосць. – 1973. – № 8. – С. 146–152.: іл. – Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Штрыхі да партрэта М. Багдановіча.
3ОК54
 
1975
 
131. Шлях паэта: зборнік успамінаў і біяграфічных матэрыялаў пра Максіма Багдановіча / [складальнік Н. Б. Ватацы]. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1975. – 319 с., [6] л. іл., факсім.: іл.
БА144472
 
132. Максім Багдановіч – Валерыю Брусаву / Н. Б. Ватацы // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. – 1975. – № 1. – С. 41–43: іл. – Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Аб меркаваннях М. Багдановіча наконт вершаў А. С. Пушкіна.
3ОК1717
 
1976
 
133. Сціпласць і дабрата / Ніна Ватацы // Пясняр мужнасці: кніга пра Пятра Глебку. – Мінск, 1976. – С. 52–53.
Ба148156
 
1977
 
134. Максім Багдановіч: паказальнік твораў, аўтографаў і крытычнай літаратуры / Н. Ватацы; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна. – Мінск, 1977. – 155 с.: партр.
БА150309*1БА343638
 
Рэцэнзіі:
Лапідус, Н. “Кнігапіс” / Н. Лапідус // Літаратура і мастацтва. – 1977. – 29 крас. (№ 17). – С. 7.
4н //334
 
Саламевіч, Я. Усё пра Максіма Багдановіча / Янка Саламевіч // Полымя. – 1977. – № 9. – С. 245–248.
3Ок1714
 
Poźniak, T. [Recenzja] / Telesfor Poźniak // Slavia orientalis. – 1977. – Rocznik XXVI, № 4. – S. 497–498.
19ин1345
 
135. Да святла новага жыцця: тэма рэвалюцыі ў беларускай прозе / Н. Ватацы, Н. Лапідус // Вячэрні Мінск. – 1977. – 2 лістап.
4Н//2796
 
136. Сила правды / Н. Ватаци // Знамя юности. – 1977. – 25 авг.
О необходимости расширения сети библиотек, увеличения тиражей выпускаемых книг.
4Н//251
 
1978
 
137. Лев Толстой и Белоруссия: (к 150-летию со дня рождения Л. Н. Толстого: материал в помощь лектору) / Н. Б. Ватаци, Н. И. Лапидус; Правление общества "Знание" Белорусской ССР, Правление Добровольного общества любителей книги Белорусской ССР. – Минск, 1978. – 21 с.
БА158303*БА158363*1БА286363
 
138. Нязгаснае святло / Ніна Ватацы, Навум Лапідус // Полымя. – 1978. – № 9. – С. 213–221. – Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Да 150-годдзя з дня нараджэння Л. М. Талстога.
3ОК1714
 
139. Ганаровы член Мінскай бібліятэкі / Н. Ватаці, Н. Лапідус // Вячэрні Мінск. – 1978. – 4 ліп. – На беларускай мове – Ватацы Н.
Да 150-годдзя з дня нараджэння Л. М. Талстога.
4Н//2796
 
140. Диалог с белорусским народом / Н. Ватаци, Н. Лапидус // Сельская газета. – 1978. – 15 авг.
О письмах белорусских крестьян Л. Н. Толстому.
4Н//586
 
141. Надрукавана ў Оршы / Н. Ватацы // Вячэрні Мінск. – 1978. – 8 верас.
Пра апавяданне Л. М. Талстога «Упусціш агонь – не патушыш», якое выйшла асобным выданнем у 1918 г.
4Н//2796
 
142. Няхамкін, С. Галоўная бібліятэка рэспублікі / С. Няхамкін // Літаратура і мастацтва. – 1978. – 24 лістап. (№ 47). – С. 11.
Аб Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, у т.л. пра аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі расказвае Н. Б. Ватацы.
4Н//334
 
1979
 
143. А. С. Пушкин и Белоруссия: (к 180-летию со дня рождения А. С. Пушкина: материал в помощь лектору) / Н. Б. Ватаци, Н. И. Лапидус; Правление общества "Знание" Белорусской ССР, Правление Добровольного общества любителей книги Белорусской ССР. – Минск, 1979. – 19 с.
БА162596*БА162597
 
144. Дабрата / Ніна Ватацы // Святло яго душы: успаміны пра Міхася Лынькова / складальнікі: С. Лынькова-Куспіц, Ю. Пшыркоў. – Мінск, 1979. – С. 143–144.
Ба163880*Ба164376
 
145. Дарэвалюцыйныя пераклады вершаў М. Багдановіча на польскую мову / Н. Б. Ватацы // Из истории белорусской библиографии и книжных фондов: сборник статей / Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина. – Минск, 1979. – С. 69–73. – Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Ба163422*Ба162919
 
146. Зноў пра Вераніку / Ніна Ватацы // Маладосць. – 1979. – № 1. – С. 166–173: іл.
Меркаванні наконт правобраза Веранікі з аднайменнай паэмы М. Багдановіча ў асобе Г. Р. Какуевай.
3ОК54
 
147. Кондратовская, М. Е. Личная библиотека Е. Ф. Карского в фондах Государственной библиотеки БССР имени В. И. Ленина / М. Е. Кондратовская, Н. Б. Ватаци // Из истории белорусской библиографии и книжных фондов: сборник статей / Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина. – Минск, 1979. – С. 5–14. – Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях.
Ба163422*Ба162919
 
148. Максім Багдановіч у дарэвалюцыйнай літаратурнай крытыцы: (бібліяграфічны агляд) / Н. Б. Ватацы // Из истории белорусской библиографии и книжных фондов: сборник статей. – Минск, 1979. – С. 53–68. – Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Ба163422*Ба162919
 
149. Слоўнік псеўданімаў беларускіх пісьменнікаў / Н. Ватацы, В. Дышыневіч // Літаратура і мастацтва. – 1979. – 8 чэрв. (№ 23). – С. 6.
Аб неабходнасці выдання слоўніка.
4Н//334
 
1980
 
150. Библиография / Н. Б. Ватацы // Белорусская ССР: краткая энциклопедия. – Минск, 1980. – Т. 3: Наука и научные учреждения. Техника и технология. Народное образование. Культурно-просветительные учреждения. Печать, телевидение, радиовещание. Здравоохранение. Физкультура и спорт. – С. 103–104. – На русском языке фамилия – Ватаци Н. Б.
Ба171323*Ба172196
 
151. Бібліяграфія / Н. Б. Ватацы // Беларуская ССР: кароткая энцыклапедыя. – Мінск, 1980. – Т. 3: Навука і навуковыя ўстановы. Тэхніка і тэхналогія. Народная асвета. Культурна-асветныя ўстановы. Друк, тэлебачанне, радыёвяшчанне. Ахова здароўя. Фізкультура і спорт. – С. 118–119.
Ба169778*Ба169207*Ба169674
 
152. Биобиблиография / Н. Б. Ватацы // Белорусская ССР: краткая энциклопедия. – Минск, 1980. – Т. 3: Наука и научные учреждения. Техника и технология. Народное образование. Культурно-просветительные учреждения. Печать, телевидение, радиовещание. Здравоохранение. Физкультура и спорт. – С. 107. – На русском языке фамилия – Ватаци Н. Б.
Ба171323*Ба172196
 
153. Біябібліяграфія / Н. Б. Ватацы // Беларуская ССР: кароткая энцыклапедыя. – Мінск, 1980. – Т. 3: Навука і навуковыя ўстановы. Тэхніка і тэхналогія. Народная асвета. Культурна-асветныя ўстановы. Друк, тэлебачанне, радыёвяшчанне. Ахова здароўя. Фізкультура і спорт. – С. 122.
Ба169778*Ба169207*Ба169674
 
154. Писать историю современности / Н. Б. Ватаци // Знамя юности. – 1980. – 27 мая.
О роли литературы, печати в духовном обогащении, идейно-нравственном совершенствовании личности, о домашних библиотеках и использовании книг из них.
4Н//251
 
1981
 
155. Песня Максіма / Ніна Ватацы. – Мінск: Рэдакцыя газеты "Голас Радзімы", 1981. – 58, [2] с.: іл. – (Бібліятэчка газеты "Голас Радзімы": ГР).
БА173292*БА173844*1БА68520
 
156. Белорусский "экватор": путевая книга в шести тетрадях: [путешествующим от западной и восточной границы БССР до Минска]: / А. С. Дитлов [и др.]; при участии: О. Б. Бурака, Н. Б. Ватаци [и др.]. – Минск: Полымя, 1981. – 129 с., 135 с. – Книга-"перевертыш".
БА175902*БА176914
 
157. Книжное ядро сельской библиотеки-филиала: методические рекомендации / Министерство культуры БССР, Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина; [составители: Н. Б. Ватаци и др.]. – Минск: Госбиблиотека БССР, 1981. – 60 с.
БА173039*БА173266
 
Рецензия:
Маркина, А. В. Начало положено / А. В. Маркина // Советское библиотековедение. – 1983. – № 2. – С. 103–104.
3Ок2229
 
158. Перыядычны друк Беларусі: [энцыклапедычны даведнік / В. С. Адамовіч і інш.; адказны рэдактар Н. І. Копысава]. – Мінск: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя, 1981. – 223 с.: факсім. – (Энцыклапедычная бібліятэчка "Беларусь").
Адным з аўтараў даведніка з’яўляецца Н. Б. Ватацы.
БА174545*БА175102*1БА281766*БА174545
 
159. «А сэрца ўсё імкне да бацькаўскага краю...» / Ніна Ватацы // Маладосць. – 1981. – № 6. – С. 171–178: іл.
Новыя старонкі жыцця і творчасці М. Багдановіча.
3ОК54
 
160. «Вянок» / Ніна Ватацы // Беларусь. – 1981. – № 11. – С. 16–17: іл.
Да 90-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча.
3ОК242
 
161. Яны ведалі паэта / Ніна Ватацы // Полымя. – 1981. – № 12. – С. 174–188. – Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Успаміны пра М. Багдановіча.
3ОК1714
 
162. Паэт з легенды / Н. Ватацы // Настаўніцкая газета. – 1981. – 9 снеж.
Матэрыялы аб жыцці і дзейнасці М. Багдановіча.
4Н//421
 
163. У вянок Максіму / Ніна Ватацы // Голас Радзімы. – 1981. – 17 снеж. (№ 50). – С. 6–7.
Даследаванне творчасці М. Багдановіча.
4Н//157
 
164. Прыкрыя праблемы / Ніна Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1981. – 9 кастр. (№ 41). – С. 7. – Рэцэнзія на кнігу: Пісьменнікі Савецкай Беларусі: кароткі даведнік / складальнік А. К. Гардзіцкі. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1981. – 406, [1] с.: фат.
4Н//334
 
1982
 
165. «Загляне сонца і ў наша аконца» / [Ватаци Н. Б.] // Книговедение: энциклопедический словарь. – Москва, 1982. – С. 184–185.
О первом белорусском легальном издательском товариществе.
1ОК211626К
 
166. «Наша нива» / [Ватаци Н. Б.] // Книговедение: энциклопедический словарь. – Москва, 1982. – С. 372.
О белорусском издательстве «Наша ніва» (1907–1914 гг.).
1ОК211626К
 
167. Эпимах-Шипилло Бронислав Игнатьевич / [Ватаци Н. Б.] // Книговедение: энциклопедический словарь. – Москва, 1982. – С. 611–612.
О деятеле белорусской культуры, издателе, фальклористе, языковеде, литературоведе.
1ОК211626К
 
168. Людзі і кнігі / Ніна Ватацы // Голас Радзімы. – 1982. – 30 верас. (№ 39). – С. 6.
Аб Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі і яе сувязях з беларускімі пісьменнікамі.
4Н//157
 
1983
 
169. Якуб Колас : да 100-годдзя з дня нараджэння: біябібліяграфічны паказальнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Літаратурны музей Якуба Коласа; [склалі: Н. Б. Ватацы і інш.]. – Мінск: Дзяржбібліятэка БССР, 1983. – 422 с.: іл., партр.
БА188555*БА187929
 
170. Сіла сонечных промняў / [Ватацы Н. Б.; запісала] Дзіяна Чаркасава // Голас Радзімы. – 1983. – 2 чэрв. (№ 22). – С. 6–7.
Н. Б. Ватацы расказвае пра свой жыццёвы шлях, прафесійную дзейнасць.
4Н//157
 
1984
 
171. Аўтографы / Ніна Ватацы // Успаміны пра Цішку Гартнага. – Мінск, 1984. – С. 63–64.
Пра рукапісы Ц. Гартнага, падораныя ім Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.
Ба193264*Ба193583
 
172. Бібіла Юлія Іосіфаўна / Н. Б. Ватацы // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. – Мінск, 1984. – Т. 1: Акапэла–Габелен. – С. 433–434. – Бібліяграфія: 6 назваў.
1Ба390148*1Ба390155*1Ба390157
 
173. Бібліятэка Я. Ф. Карскага / Н. Б. Ватацы // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. – Мінск, 1984. – Т. 1: Акапэла–Габелен. – С. 442.
1Ба390148*1Ба390155*1Ба390157
 
174. Лермантаў па-беларуску / Ніна Ватацы // Беларусь. – 1984. – № 10. – С. 22.
Да 170-годдзя М. Ю. Лермантава.
3ОК242
 
175. Глебка, П. Збор твораў: у 4 т. / Пятро Глебка; [аўтар прадмовы А. Вялюгін; заўвагі Н. Б. Ватацы]. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1984–1986.
Т. 1.: Вершы, балады і паэмы. – 1984. – 318, [1] c., [4] л. iл.
БА196544*БА197333
 
1985
 
176. Насустрач юбілею / Ніна Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1985. – 11 кастр. (№ 41). – С. 15.
Ліст у рэдакцыю. Пра падрыхтоўку да 100-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча.
4Н//334
 
177. Беларуская Ясенініяна (1925–1984): бібліяграфічны паказальнік / Міністэрства культуры БССР, Дзяржаўная бібліятэка імя У. І. Леніна; складальнік Фрыдман У. М.; рэдактар Ватацы Н. Б. – Мінск: Дзяржбібліятэка БССР, 1985. – 74, [8] с.: іл.
БА203991*1БА377960
 
Рэцэнзія:
Кажамякін, Ц. Першая “Беларуская Ясенініяна” / Ц. Кажамякін // Гомельская праўда. – 1986. – 15 студз.
4н//1828
 
178. Глебка, П. Збор твораў: у 4 т. / Пятро Глебка; [аўтар прадмовы А. Вялюгін; заўвагі Н. Б. Ватацы]. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1984–1986.
Т. 2: Балады, паэмы. – 1985. – 349, [2] с., [4] л. іл.
БА201497*БА201859
 
179. Глебка, П. Збор твораў: у 4 т. / Пятро Глебка; [аўтар прадмовы А. Вялюгін; заўвагі Н. Б. Ватацы]. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1984–1986.
Т. 3: Драматычныя творы. – 1985. – 333, [1] с., [4] л. іл.
БА202272*БА202902
 
1986
 
180. Шляхі: гісторыка-літаратурныя артыкулы / Н. Б. Ватацы. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1986. – 172, [1] с., [8] л. іл.
БА206906*БА207747
 
Рэцэнзіі:
Бабей, В. І паўстае вобраз паэта... / В. Бабей // Мінская праўда. – 1986. – 17 верас.
4н//1877
 
Островцов, С. Легких дорог не искал / С. Островцов // Гродненская правда. – 1987. – 7 янв.
4н//1829
 
Сидоревич, А. Штрихи к портрету Максима Книжника / Анатоль Сидоревич // Нёман. – 1987. – № 4. – С. 165–167.
3Ок1467
 
Ягоўдзік, У. Асоба, дакумент, вобраз / Уладзімір Ягоўдзік // Полымя. – 1987. – № 1. – С. 215–217.
3Ок1714
 
181. Выданні на беларускай мове, XIX – пачатак XX ст. = Издания на белорусском языке, XIX – начало XX в. / [аўтар прадмовы Н. Б. Ватацы] // Кніга Беларусі, 1517–1917 = Книга Белоруссии, 1517–1917: зводны каталог. – Мінск, 1986. – С. 193–272. – Тэкст прадмовы паралельны на беларускай, рускай мовах.
Ба206784*Ба207078
 
182. Яшчэ раз пра эпісталярый А. Я. Багдановіча / Ніна Ватацы // Полымя. – 1986. – № 5. – С. 181–185. – Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Пра бацьку М. Багдановіча.
3ОК1714
 
183. Шамякін, І. На строме жыцця / Іван Шамякін, Ніна Ватацы; [запісала А. Стулава] // Вячэрні Мінск. – 1986. – 22 крас.
Аб беларускай літаратуры разважаюць напярэдадні з’езда пісьменнікаў дэлегаты, сярод якіх – Н. Б. Ватацы.
4Н//1877
 
184. Глебка, П. Збор твораў: у 4 т. / Пятро Глебка; [аўтар прадмовы А. Вялюгін; заўвагі Н. Б. Ватацы]. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1984–1986.
Т. 4: Артыкулы, дзённік, "мая анкета". – 1986. – 349, [2] c., [4] л. іл.
БА205410*БА206259
 
185. Кніга Беларусі (1517–1917) = Книга Белоруссии (1517–1917): зводны каталог / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Беларуская Савецкая Энцыклапедыя; [складальнікі: Г. Я. Галенчанка, Т. В. Непарожная, Т. К. Радзевіч; навуковыя рэдактары: С. Х. Александровіч, Н. Б. Ватацы, І. П. Хаўратовіч]. – Мінск: БелСЭ, 1986. – 614, [1] с., [12] л. іл.
БА206784*БА207078
 
186. Ніл Гілевіч: (метадычныя рэкамендацыі па прапагандзе творчасці пісьменніка) / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Добраахвотнае таварыства аматараў кнігі БССР; [складальнік М. Р. Розум; рэдактар Н. Б. Ватацы]. – Мінск: Дзяржбібліятэка БССР, 1986. – 24 с. – (Сучасныя беларускія пісьменнікі).
1БА129223
 
1987
 
187. Загадка Багдановіча / Ніна Ватацы // Звязда. – 1987. – 24 мая.
Аб творчасці М. Багдановіча.
4Н//245
 
1988
 
188. Белорусская литература: рекомендательный библиографический справочник / Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина; [авторы-составители: Н. Б. Ватаци, М. А. Коваленко, Р. Ф. Сипакова; научный редактор М. И. Мушинский]. – Москва: Книжная палата, 1988. – 255, [1] с.: портр.
БА218599
 
189. Белорусский "экватор": путевая книга-беседа в 6 тетрадях о путешествии по земле белорусской в полосе, примыкающей к автомобильной магистрали Москва-Брест от 456-го км до границы страны / [А. С. Дитлов, Н. Б. Ватаци и др.; художник Н. А. Петкун; фотографы: В. С. Брейтман, А. С. Дитлов]. – 2-е изд., дополненное и переработанное. – Минск: Полымя, 1988. – 326, [2] с.: цв. ил.
БА224389
 
1989
 
190. Бацька паэта / Ніна Ватацы // Голас Радзімы. – 1989. – 2 сак. (№ 9). – С. 6.
Пра беларускага этнографа А. Я. Багдановіча.
4Н//157
 
1992
 
191. Зберагала памяць пра Максіма... / Ніна Ватацы // Літаратура і мастацтва. – 1992. – 24 ліп. (№ 30). – С. 12.
Да 80-годдзя з дня нараджэння стрыечнай пляменніцы М. Багдановіча Н. Г. Кунцэвіч.
4Н//334
 
1993
 
192. Беларуская драматургія, 1966–1986: бібліяграфічны даведнік / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; [складальнік Н. Б. Ватацы; навуковы рэдактар Т. Я. Гаробчанка]. – Мінск: НББ, 1993. – 445, [1] с., уключаючы вокладку.
1БА45669*1БА45670*1БА46130*1БА46131*1БА46132
 
Рэцэнзіі:
Марціновіч, А. Дакладна, усеахопна / Алесь Марціновіч // Тэатральная Беларусь. – 1995. – № 3. – С. 59–60.
3Ок2492
 
Тарасенка, К. Бібліяграфія... ды не сумна / К. Тарасенка // Літаратура і мастацтва. – 1995. – 10 сак. (№ 10). – С. 6–7.
4н//334
 
1994
 
193. Голас вясны далёкай: Паўлюк Трус ва ўспамінах, лістах, артыкулах, вершах / [складальнікі: Н. Б. Ватацы, Я. І. Садоўскі]. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1994. – 205, [2] с., [4] л. iл.
1БА27468*1БА27469*1БА29404*1БА29405*1БА29406
 
1996
 
194. «Не трэба нічога перапісваць...» / Ніна Барысаўна Ватацы; запісаў Віталь Скалабан // Культура. – 1996. – 14–20 лют. (№ 7). – С. 13.
З успамінаў Н. Б. Ватацы пра М. М. Улашчыка.
4Н//323
 
Бібліятэкарам
111