ГалоўнаяПра бiблiятэкуСлавутыя імёныСлавуты бібліёграф XX стагоддзя А.А. Сакольчык: да 120-годдзя з дня нараджэння Бібліяграфічны спіс работ А.А. Сакольчыка, рэцэнзій на іх, кніг пад рэдакцыяй

Бібліяграфічны спіс работ А.А. Сакольчыка, рэцэнзій на іх, кніг пад рэдакцыяй

Падручнікі, вучэбныя дапаможнікі

1. Лойка, М. Ф. Фізічная геаграфія : падручнік для 5-га г. навучання ФЗС і ШКМ / М. Ф. Лойка, А. А. Сакольчык ; пад рэдакцыяй М. Ф. Лойка. – Мінск : Дзяржвыд Беларусі. Вучпедсектар, 1932. – 254, [2] с.: іл., карты.

2. Геаграфія : фізічная і палітычная карта свету : для завочнага камвузу, камсамольскага ўніверсітэту і саўпартшкол. Вып. 1 / курс вядзе брыгада ў складзе: М. Ф. Лойкі, Т. Езавіта, А. А. Сакольчыка ; пад агульнай рэдакцыяй М. Ф. Лойкі ; Інстытут масавага завочнага навучання партактыву пры ЦК КП(б)Б. – Мінск : Дзяржвыд Беларусі. Партмассектар, 1932. – 35 с.: іл., карты.

3. Геаграфія : фізічная і палітычная карта свету : для завочнага камвузу, камсамольскага ўніверсітэту і саўпартшкол. Вып. 2 : Вада і сухазем’е на паверхні зямнога шара / курс вядуць: М. Ф. Лойка, Т. Езавіт, А. А. Сакольчык ; пад агульнай рэдакцыяй М. Ф. Лойкі ; Інстытут масавага завочнага навучання партактыву пры ЦК КП(б)Б. – Мінск : Дзяржвыд Беларусі. Партмассектар, 1933. – 70 с.: іл., карты.

4. Геаграфія : фізічная і палітычная карта свету : для завочнага камвузу, камсамольскага ўніверсітэту і саўпартшкол. Вып. 3 / курс вядзе брыгада ў складзе: М. Ф. Лойкі, Т. Езавіта, А. А. Сакольчыка ; пад агульнай рэдакцыяй М. Ф. Лойкі ; Інстытут масавага завочнага навучання партактыву пры ЦК КП(б)Б. – Мінск : Дзяржвыд Беларусі. Партмассектар, 1933. – 60 с.: іл., карты.

Бібліяграфічныя выданні

5. Периодическая печать Белоруссии, 1817–1916 гг. : библиографический указатель = Перыядычны друк Беларусі, 1817–1916 гг. : бібліяграфічны ўказальнік / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Отдел белорусской литературы и библиографии ; составил А. А. Сакольчик ; редактор Н. Б. Ватаци. – Минск : Редакционно-издательский отдел Книжной палаты БССР при Государственной библиотеке БССР им. В. И. Ленина, 1960. – [1], 138 л.

6. Карысныя выкапні Беларускай ССР і іх скарыстанне : кароткі рэкамендацыйны паказальнік літаратуры / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі ; склаў А. А. Сакольчык. – Мінск : Рэдакцыйна-выдавецкі аддзел Кніжнай палаты пры Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя Ў. І. Леніна, 1961. – 54 с. – (Прыродныя багацці і эканоміка БССР ; вып. 8).

7. Русская дореволюционная книга о Белоруссии (1802–1916 гг.) : библиография / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Отдел белорусской литературы и библиографии ; составил А. А. Сакольчик ; редактор Ю. И. Бибило. – Минск, 1964. – 311, [5] с.

8.Бібліяграфія па гісторыі Беларусі : феадалізм і капіталізм / Інстытут гісторыі Акадэміі навук БССР, Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Фундаментальная бібліятэка імя Я. Коласа АН БССР ; [склалі М. Г. Крэканэ, А. А. Сакольчык пры ўдзеле Ю. І. Бібілы ; пад рэдакцыяй Е. І. Карпейчыка, С. А. Шчарбакова]. – Мінск : [б. в.], 1969. – 437 с.

9. Сакольчик, А. А. Асвета ў Беларускай ССР за 50 гадоў Савецкай улады = Просвещение в Белорусской ССР за 50 лет Советской власти : бібліяграфічны паказальнік / А. А. Сакольчык, Ю. І. Бібіла ; пад рэдакцыяй С. А. Умрэйкі ; [Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Рэспубліканская навукова-педагагічная бібліятэка БССР]. – Мінск : [б. в.], 1973. – 188 с.

10. Праграмы навучальных устаноў : машынапісны дадатак да кнігі «Асвета ў Беларускай ССР за 50 гадоў Савецкай улады : бібліяграфічны паказальнік» / [склаў А. А. Сакольчык]. – Мінск : [б. в.], 1973. – С. [2], 702–753.

11. Сакольчик, А. А. Дооктябрьская книга на русском языке о Белоруссии (1768–1917 гг.) : библиографический указатель / А. А. Сакольчик ; [под редакцией Ю. И. Драгуна] ; Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Отдел белорусской литературы и библиографии. – Изд. второе, дополненное и переработанное. – Минск : Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, 1976. – 425, [1] с.

Работы пад рэдакцыяй

12. Паўлюк Трус : бібліяграфічная памятка / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі ; [склала Н. Б. Ватацы ; рэдактар А. А. Сакольчык]. – Мінск : [б. в.], 1958. – 30, [1] с. : партр. – (Пісьменнікі БССР).

13. Пімен Панчанка : бібліяграфічная памятка / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі ; [склала Н. Б. Ватацы ; рэдактар А. А. Сакольчык]. – Мінск : [б. в.], 1958. – 37, [1] с. : партр. – (Пісьменнікі БССР). – Алфавітны паказальнік твораў П. Панчанкі: с. 30–37.

14. Міхась Лынькоў : да 60-годдзя з дня нараджэння : бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі ; [склала Н. Б. Ватацы ; рэдактар А. А. Сакольчык]. – Мінск : Кніжная палата БССР, 1959. – 87, [2] с., [1] л. партр. – (Пісьменнікі БССР). – Паказальнікі: с. 82–88.

Артыкулы

 

15. Сакольчик, А. А. Кабинет белорусской литературы и библиографии / А. А. Сокольчик // Советская библиография : научно-практический журнал. – 1958. – Вып. 49. – С. 39–44.

 

16. 40 лет на библиотечной работе : [к 70–летию со дня рождения заслуженного деятеля культуры БССР И. Б. Симановского] / В. С. Адамович [и др.] // Советская библиография : научно-практический журнал. – 1962. – № 2. – С. 96–98. – (Среди авторов также: Ю. И. Бибило, Н. Б. Ватаци, Г. Ф. Гришина, А. П. Демченкова, Л. Домановская, А. М. Дукор, Н. В. Коляда, Ф. А. Мерина, Ф. И. Мильчина, Е. И. Опацкая, Б. М. Райхлина, В. М. Силенко, А. А. Сакольчик).

Рэцэнзіі, аглядныя матэрыялы

  17. Варановіч, С. Прадоўжыць пачатую працу / С. Варановіч // Полымя. – 1960. – № 10. – С. 184–185. – Рэцэнзія на кнігу: Периодическая печать Белоруссии, 1817–1916 гг. : библиографический указатель / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Отдел белорусской литературы и библиографии ; составил А. А. Сакольчик ; редактор Н. Б. Ватаци. Минск, 1960. [1], 138 л.
  18. Юрэвіч, А. Друк Беларусі за сто год / А. Юрэвіч // Літаратура і мастацтва. – 1961. – № 14 (17 лют.). – С. 2. – Рэцэнзія на кнігу: Периодическая печать Белоруссии, 1817–1916 гг. : библиографический указатель / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Отдел белорусской литературы и библиографии ; составил А. А. Сакольчик ; редактор Н. Б. Ватаци. Минск, 1960. [1], 138 л.
 

19. Жигалова, Л. «Русская дореволюционная книга о Белоруссии»: в записную книжку краеведа / Л. Жигалова // Заря (Брест). – 1965. – 1 авг. (№ 150). – С. 4. – Рецензия на книгу: Русская дореволюционная книга о Белоруссии (1802–1916 гг.) : библиография / Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Отдел белорусской литературы и библиографии ; составил А. А. Сакольчик ; редактор Ю. И. Бибило. Минск, 1964. 311, [5] с.

 

20. Ермаловіч, М. Руская кніга пра Беларусь / М. Ермаловіч // Беларусь. – 1977. – № 11. – С. 26. – Рэцэнзія на кнігу: Сакольчик, А. А. Дооктябрьская книга на русском языке о Белоруссии (1768–1917 гг.) : библиографический указатель / А. А. Сакольчик ; [под редакцией Ю. И. Драгуна] ; Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Отдел белорусской литературы и библиографии. Изд. второе, дополненное и переработанное. Минск, 1976. 425, [1] с.

 

21. Ботвинник, М. [Рецензия] / М. Ботвинник // Неман. – 1978. – № 5 – С. 178. – Рецензия на книгу : Сакольчик, А. А. Дооктябрьская книга на русском языке о Белоруссии (1768–1917 гг.) : библиографический указатель / А. А. Сакольчик ; [под редакцией Ю. И. Драгуна] ; Государственная библиотека БССР им. В. И. Ленина, Отдел белорусской литературы и библиографии. Изд. второе, дополненное и переработанное. Минск, 1976. 425, [1] с.

 

22. Белорусская ССР : [сведения о ретроспективной государственной библиографии БССР] // Ретроспективная государственная библиография СССР : справочник / Государственный комитет СССР по печати. – Москва, 1990. – С. 123–137.

Сведения об издании "Периодическая печать Белоруссии, 1817–1916 гг.": с. 128–129.

Бібліятэкарам