ГалоўнаяПра бiблiятэкуВыдавецкая прадукцыя бібліятэкіДрукаваныя выданні бібліятэкіДрукаваныя выданні 2002–2005 гг.

Друкаваныя выданні 2002–2005 гг.

Друкаваныя выданні за 2005 год

1. Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі. Вып. 7.
 
2. Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў дакументах. 1921–2005 гг.
 
3. Самабытная спадчына нацыі: публічная бібліятэка як захавальніца народных традыцый: Тэарэтыка-метадалагічны аспект
 
4. Новыя кнігі: Па старонках беларускага друку.
 
5. Актуальныя праблемы культуры і мастацтва.
 
6. Асноўныя службовыя дакументы: II паўгоддзе 2004 г., I паўгоддзе 2005 г.
 
Друкаваныя выданні за 2004 год
 
1. Здабыткі: Дакум. помнікі на Беларусі. Вып. 6. – Мн., 2004 г.
 
2. Матэрыялы Трэціх кнігазнаўчых чытанняў "Кніга Беларусі: повязь часоў". – Мн., 2004 г.
 
3. Новыя кнігі, 2004 г.
 
4. Актуальныя праблемы культуры і мастацтва – навукова-інфармацыйны зборнік (на бел., рус. мовах; 6 вып. на год).
 
5. Асноўныя службовыя дакументы: II паўгоддзе 2003 г., I паўгоддзе 2004 года.
 
6. Хроніка культурнага жыцця Беларусі (на бел.мове; 12 вып. на год)
 
7. Новая літаратура па культуры і мастацтву Беларусі (на бел., рус. мовах; 12 вып. на год).
 
8. Тэматычны план выдання бібліяграфічных паказальнікаў навуковымі бібліятэкамі Беларусі і Нацыянальнай кніжнай палатай Беларусі ў 2004 г.
 
Друкаваныя выданні за 2003 год
 
Неперыядычныя выданні і выданні з працягам
 
1. Беларуская мова, літаратура, мастацтва, 2001: Бібліягр. паказ. / Нац. б-ка Беларусі; Склад. Т.Я. Мамедава. – Мн.: НББ, 2003. – 163, [1] с.
 
2. Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк: Матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 29–30 кастр. 2003 г. / [Склад. Л.Г. Кірухіна; Рэдкал.: Р.С. Матульскі і інш.]. – Мн.: Красіка-Прынт, 2004. – 159 с., іл.
 
3. Чарнобыль: (Навук.-дапам. паказ.) / Нац. б-ка Беларусі і інш.; [Склад.: А.І. Касінская і інш.]. – Мн.: НББ, 2003. – 292 с., [1] с., уключ. вокл.
 
4. Щавинская Л.Л. Литература белорусов Польши (XV-ХІХ вв.) / Рос. акад. наук. Ин-т славяноведения. Нац. б-ка Беларуси; Л. Щавинская, Ю. Лабынцев. – Мн.: НББ, 2003. – 228 с., ил.
 
Перыядычныя выданні
5. Новыя кнігі: Па старонках бел. друку: Штомес. бібліягр. бюл. / Нац. б-ка Беларусі. – Мн.: НББ, 1960–
 
6. Новая літаратура па культуры і мастацтву: Бібліягр. інфарм. / Нац. б-ка Беларусі. Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. – Мн., 1992–
 
7. Хроніка культурнага жыцця / Нац. б-ка Беларусі. Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. – Мн.: НББ, 1981–
 
8. Асноўныя службовыя дакументы. – Мн.: НББ, 1988–
 
9. Актуальныя праблемы культуры і мастацтва / Нац. б-ка Беларусі. Аддз. навук. інфарм. пра прабл. культуры і мастацтва. – Мн., 1992–
 
Друкаваныя выданні за 2002 год
 
Неперыядычныя выданні і выданні з працягам
 
1. Адам Іосіфавіч Мальдзіс: Да 70-годдзя з дня нараджэння: Біябібліягр. паказ. / Нац. б-ка Беларусі; [Уклад. В. Грышкевіч]. – Мн.: НББ, 2002. – 79 с., партр.
 
2. Беларуская літаратура і падлетак: Тэарэт.-метад. аспект / Нац. б-ка Беларусі; [Склад. В.А. Рыхлова; Рэд. Н.М. Касілава]. – Мн.: НББ, 2002. – 44, [11] с., уключ. вокладку.
 
3. Беларуская мова, літаратура, мастацтва, 2000: Бібліягр. паказ. / Нац. б-ка Беларусі; Склад. Т.Я. Мамедава. – Мн.: НББ, 2002. – 162 с.
 
4. Дзіцячыя бібліятэкі Беларусі: Агляд дзейнасці (1996–2000 гг.) / Нац. б-ка Беларусі; [Склад. Н.М. Касілава]. – Мн.: НББ, 2002. – 27 с., табл.
 
5. Здабыткі: Дак. помнікі на Беларусі: [Зборнік] / Нац. б-ка Беларусі; [Склад.: Л.Г. Кірухіна, Т.І. Рошчына]. – Мн.: Красіка-Прынт, 2002. Вып. 5. 175 с., іл.
 
6. Издания Петровского времени в фонде Национальной библиотеки Беларуси. Кн. гражд. печати (1708–1725): Кат. коллекции / [Сост. Н.И. Романова; Ред. Т.И. Рощина]. – Мн.: Красико-Принт, 2002. – 34 с., [7] л. ил.
 
7. Інструкцыя па ўліку і захаванасці бібліятэчных фондаў у Рэспубліцы Беларусь: [Зацв. М-вам культуры Рэсп. Беларусь 28.08.98: У рэд. М-ва культуры Рэсп. Беларусь 02.10.2001]. – Мн.: НББ, 2002. – 60, [1] с., уключ. вокл., табл.
 
8. Кніжнае ядро дзіцячай бібліятэкі: Прыкладная бібліягр. мадэль / Нац. б-ка Беларусі; Склад. Н.М. Касілава; Рэд. В.А. Сабалеўская. – Мн.: НББ, 2002. – 88, [1] с., уключ. вокладку.
 
9. Кніжная культура Рэчы Паспалітай: кнігазнаўчыя чытанні’2: 2000: Матэрыялы Другіх кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Рэчы Паспалітай" (Мінск, 15–16 верас. 2000 г.) / [Склад. Т.І. Рошчына; Рэдкал.: Л.Г. Кірухіна (гал. рэд.) і інш.]. – Мн.: Красіка-Прынт, 2002. – 271 с., іл.
 
10. Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў: Зб. навук. прац / [Склад. Л.Г. Кірухіна; Рэдкал.: М.Г. Алейнік (гал. рэд.) і інш.]. – Мн.: Красіка-Прынт, 2002. – 101 с.
 
11. С любовью к библиотеке: (История б-ки в воспоминаниях): К 80-летию Нац. б-ки Беларуси / [Авт.-сост.: Л.И. Михальчук, Л.И. Курилина]. – Мн.: НББ, 2002. – 144 с., табл.
 
12. Формирование духовно-нравственных ценностей у детей и подростков в условиях библиотеки: (Метод. рекомендации) / [Нац. б-ка Беларуси; Сост. Т.А. Квасова]. – Мн.: НББ, 2002. – 36 с.
 
13. Францыск Скарына: Спадчына і пераемнікі: Анат. бібліягр. паказ. / Нац. б-ка Беларусі; Аўт.-склад. Г.Я. Галенчанка. – Мн.: Красіка-Прынт, 2002. – 175 с.
 
14. Чарнобыль: (Навук.-дапам. паказ.) / Нац. б-ка Беларусі і інш.; Склад.: А.Г. Касінская і інш. – Мн.: НББ, 2002. – 348 с. – бел., англ.
 
Перыядычныя выданні
 
15. Новыя кнігі: Па старонках бел. друку: Штомес. бібліягр. бюл. / Нац. б-ка Беларусі. – Мн.: НББ, 1960–
 
16.Новая літаратура па культуры і мастацтву: Бібліягр. інфарм. / Нац. б-ка Беларусі. Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва. – Мн., 1992–
 
17. Хроніка культурнага жыцця / Нац. б-ка Беларусі. Аддз. навук. інфарм. па прабл. культуры і мастацтва.– Мн.: НББ, 1981–
 
18. Асноўныя службовыя дакументы. - Мн.: НББ, 1988–
 
19. Актуальныя праблемы культуры і мастацтва / Нац. б-ка Беларусі. Аддз. навук. інфарм. пра прабл. культуры і мастацтва. – Мн., 1992–

Бібліятэкарам
111