ГлавнаяИнформационные ресурсыЭлектронные информационные ресурсыРесурсы Национальной библиотеки БеларусиВиртуальные проекты, выставки и коллекцииВиртуальные проекты библиотекиПервая мировая война в литературеПервая мировая война в белорусской литературе
Первая мировая война в белорусской  литературе

Первая мировая война в белорусской литературе

БА4207*БА50876*БА51189*БА54411*БА91343
 
Багдановіч, М.А. Творы М. Багдановіча : [у 2 т.] / пад рэд. І.І. Замоціна. – Менск [Мінск] : коштам Ін-та бел. культуры, 1927–1928.– (Акадэмічная б-ка бел. пісьменнікаў. Аддзел 5, сер. 2 ; …). – Т. 1 : Вершы. Апавяданні. Тэкст. Варыянты. Увагі / падрыхтавана Літ. камісіяй Інбелкульта. – 1927. – [4], 502 с., [8] л. іл., партр., факсім.
БА101680*1АР66065(БЕЛ)*АР305407*БА102113*БА246779*1БА223731
 
Багдановіч, М.А. Збор твораў : У 2 т. / Рэд. В.В. Барысенка і інш. ; Уступ. арт. А. Лойкі. – Мн. : Навука і тэхніка, 1968. – 551с.
Т.1. : Вершы, паэмы, пераклады. – Са зместу: Цёмнай ноччу лучына дагарала. – С. 235;

МИХАСЬ БАГУН (1908–1937)
3ОК6382
 
Багун, М. Сярод белых драпежнікаў : (апавяданне) / Міхась Багун // Маладняк . – 1929. – № 11/12. – С. 82–91.

ПЕТРУСЬ БРОВКА (1905–1980)
БА50288*АР47269*АРД47265*АРД47266*АРД47268*АРД47269*БА50714*БА50715
 
Броўка, П. Збор твораў : У 2 т. / Пятрусь Броўка. – Мн. : Бел. дзярж. выд-ва, Рэд. мастац. літ., 1957. – 335 с. – Т. 2 : Паэмы. – Са зместу: [Паэма] 1914. – С. 9–25.

ЗМИТРОК БЕДУЛЯ (1886–1941)
БА35408*АБ93527*БА36024*БА36025
 
Бядуля, Зм. Збор твораў : У 4 т. / Зм. Бядуля; рэд.: М. Клімковіч і інш. – М. : Бел. дзярж. выд-ва, Рэд. мастац. літ., 1952. – Т. 2. : Вершы і паэмы. – 1952. – 443 с. – Са зместу: Вайна. – С. 68; Ад крыві чырвонай. – С. 72; І будзе на палях трывожная работа. – С. 76–77.
БА10743*БА10744*БА116818
 
Бядуля, Зм. Вершы / Змітрок Бядуля ; [уступ. арт. А. Кучара]. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1947. – 169, [2] с. – Са зместу: Мяцежнік. 107–109; Не мы. – С. 110; То не хаты, а курганы… – С. 111–112; Ты слязямі і крыжамі… – С. 113–114.

БА7282*БА116107*1БА233758

Бядуля, З. Набліжэнне : аповесць / Змітрок Бядуля. – Мн. : ДВБ. ЛІМ, 1935. – 263 с.


АЛЕСЬ ГАРУН (1887–1920)
1БА313739*1БА313740*1БА320294*1БА320295*1АР320296(БЕЛ)*1АР320297(Ч.1)*1АР320300(АБ)*1Н//15213(025)
 
Гарун, А. Выбраныя творы / Алесь Гарун ; [уклад., прадм., каментар У. Казберука]. – Мн. : Беларус. кнігазбор, 2003. – 445 с. – (Белар. кнігазбор : БК. Сер. 1, Маст. літ.). – Са зместу: Праводзіны. – С. 94–96; На варце. – С. 101–102; У чужыне. – С. 103–104; Чалавечая кроў. – С. 104–105; Трэны. – С. 106; Паходная. – С. 109–110.

МАКСИМ ГОРЕЦКИЙ (1893–1938)
1Н//279598(039)*БА195348*БА195596
 
Гарэцкі, М.І. Збор твораў : у 4 т. / Максім Гарэцкі ; рэдкалегія: А.М. Адамовіч і інш. ; [прадмова, с. 7–44, А. Адамовіча] ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1984–1986.
Т. 1 : Апавяданні, 1913–1930 / рэд. т. С.А. Андраюк ; падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі М.П. Кенькі. – 1984. – 445, [1] с., [4] л. іл., партр., факсім. – Са зместу: апавяданні: Літоўскі хутарок. – С. 140–154; Рускі – С. 154–158; Генерал. – С. 181–188.
БА60582
Гарэцкі, М.І. Жартаўлівы Пісарэвіч : сцэнкі і размовы / М.І. Гарэцкі. – Мн. : Белдзяржвыд, 1928. – 40 с.
БА53035*БА53036
 
Гарэцкі, М.І. На імперыялістычнай вайне : запіскі. – Мн. : ДВБ, 1926. – 185с.
1БА53629*1БА53630*1БА54022*1БА54023*1БА54024
 
Гарэцкі, М.І. На этапе : [апавяданне] / Максім Гарэцкі // Творы : Апавяданні, аповесці / [Уклад. з тэкстал. падрыхт. Т. Голуб ; Прадм. М. Кенькі. – Мн., 1995. – С. 95–100.
БА53045
 
Гарэцкі, М.І. Ціхая плынь : аповесць / М. Гарэцкі. – 2-е выд. – Мн. : Беларус. дзярж. выд-ва, 1930. – 103, [1] с.
БА53046*БА53047
 
Гарэцкі, М.І. Ціхія песні : апавяданне / Максім Гарэцкі. – Мн.: Дзярж. выд-ва Беларусі, 1926. – 88 с.

МИХАСЬ ЗАРЕЦКИЙ (1901–1937)
БА48266
 
Зарэцкі, М. Сцежкі-дарожкі : раман / Міхась Зарэцкі. – Мн. : БДВ, 1928. – 397 с.

ЯКУБ КОЛАС (1882–1956)

096/8186*БА8308*БА8451*БА8452

Колас, Я. Вайна вайне : драма ў 4 актах / Якуб Колас. – Менск : Дзярж. выд-ва Беларусі. Мастацкая літаратура, 1938 (Друкарня АН БССР). – 50, [1] с.

БА3887*БА13284
 
Колас, Я. Водгулле : [вершы] / Якуб Колас. – Мн.: Белар. кааперацыйна-выдавецкае таварыства "Адраджэнне", 1922. – [4], 107, III с.
БА34658*БА34659*БА34743
 
Колас, Я.Збор твораў : У 7 т. / Якуб Колас ; рэдкал.: П. Броўка і інш. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1952. – Т. 1 : Вершы ; Апавяданні вершам (1904–1917). –550, [1] с., [1] л. партр.
Са зместу: Вецер. – С 361; Ворагам. – С. 370; Новаму 1915 г. – С. 376; Новаму году. – С. 378; Поле. – С. 383; На рэчцы. – С. 390.
096/14674*096/7969*БА11297*БА23795*БА46658
 
Колас, Я. На рубяжы : [апавяданні] / Тарас Гушча (Якуб Колас). – Менск : Дзярж. выд-ва Беларусі, 1925 (Друк. Профтэхшколы). – 55, [1] с.

БА82327*АР213825*АР213828*1Н//157261(039)*БА83147

Колас, Я. Збор твораў : у 12 т. / Якуб Колас; рэдкал.: В. Барысенка [і інш.]. – Мн., 1961–1964. – Т. 10 : П’есы ; На шляхах волі : [паэма] ; Пераклады. – 1964. – 638 с. – Са зместу: На шляхах волі : [паэма]. – С. 177–434.КОНДРАТ КРАПИВА (1896–1991)
3ОК12702
 
Крапіва, К. Доўг / К. Крапіва // Узвышша. – 1927. – № 5. – С. 4–7.
1Н//86672(048)*1Н//86677(021)*1Н//86674(025)*1Н//85823(039)*1Н//86669(039)
 
Крапіва, К. Выбраныя творы / Кандрат Крапіва ; [уклад., прадм., каментар С. Андраюка]. – Мінск : Беларуская навука, 2008. – 628 с., [4] л. іл. ; 21 см. – (Беларускі кнігазбор : БК. Серыя 1, Мастацкая літаратура). – Са зместу: Мой сусед. – С. 268–274.

АРКАДИЙ КУЛЕШОВ (1914–1978)
АР269334*1Н//172972(039)*БА94015
 
Куляшоў, А.А. Збор твораў : у 4 т. / Аркадзь Куляшоў ; [прадм. П. Макаля]. – Мн. : Беларусь, друк 1966–1967. – [Т.] 1 : Вершы, паэмы. – 1966. – 379, [1] с., [1] л. партр. – Са зместу: Крыўда : [паэма]. – С. 167–183.

ЯНКА КУПАЛА (1882–1842)
БА10349*БА12723*БА148679
 
Купала, Я. Паязджане : [верш] / Янка Купала // Выбраныя творы.– Мн. 1946. – С. 146–147.

1БА120147*1БА120148*1БА121911*1БА121912*1БА121913

Купала, Я. Поўны збор твораў : у 9 т. / Янка Купала]. – Мн. : Маст. літ., 1995–2003. – Т. 3 : Вершы. Пераклады, 1911–1914 / Рэд. М.І.Мушынскі. – 342 с. – Са зместу: Песні вайны. – C. 210–218; 1914-ты. – С. 218.

1БА126706*1БА126707*1БА129313*1БА129314

Купала, Я. Поўны збор твораў : у 9 т. / Янка Купала]. – Мн. : Маст. літ., 1995–2003. – Т. 4 : Вершы, пераклады, 1915–1929 / Рэд. І.Э. Багдановіч. – 446 с. – Са зместу: Вясна 1915-я. – С. 20–21.


МИХАСЬ ЛЫНЬКОВ (1899–1975)
БА6590*БА6591*БА12653*БА85812*БА115939
 
Лынькоў, М. На чырвоных лядах : аповесць. Кн. 1. Ціхія сялібы / Міхась Лынькоў. – Мн. : Дзяржвыд Беларусі. ЛіМ, 1934. – 321, [1] с.

АНДРЕЙ МРЫЙ (1893–1943)
3ОК12702
 
Мрый, А. Камандзір : (апавяданне) / А. Мрый // Узвышша. – 1927. – № 4. – С. 81–85.

ЯЗЭП ПУЩА (1902–1964)
АР118423*БА66435*БА66436*БА66753
 
Пушча, Я. Вершы і паэмы / Язэп Пушча; прадм. П. Глебкі. – Мн. : Дзяржвыд БССР. Рэд. мастац. літ., 1960. – 246 с. – Са зместу: Песня вайны : [паэма]. – С. 155–168.

ЭДУАРД САМУЙЛЁНОК (1907–1939)
БА8295*БА53310
 
Самуйлёнак, Э. Герой нацыі / Эдуард Самуйлёнак // Дачка эскадрона : апавяданні. – Мн. : ДВБ. Маст. літ., 1937. – С. 92–136.
 

КУЗЬМА ЧОРНЫЙ (1900–1944)
БА9991*БА13362
 
Чорны, К. Бацькаўшчына : раман / Кузьма Чорны. – Мн. : ДВБ, 1932. – 156 с.
Библиотекарям
111