ГалоўнаяПра бiблiятэкуСлавутыя імёныКласік беларускай літаратурнай бібліяграфіі Н. Б. Ватацы: да 100-годдзя з дня нараджэння Архіўныя матэрыялыБеларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва

Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва

1. Чаму не вывучаюцца мастацкія пераклады? Аўтограф Н. Б. Ватацы. 26.05.1956 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 109, арк. 5–16).
 
2. Письмо Лынькову Михаилу Тихоновичу. 14.06.1956 г. (Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, ф. 191, оп. 1, д. 319, л. 4).
 
3. Творы Максіма Горкага на беларускай мове. Паведамленне. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 14.06.1956 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 112, арк. 45–49).
 
4. Творы Ул. Маякоўскага на беларускай мове. Артыкул. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 14.06.1956 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 103, арк. 79–81).
 
5. На мовах народаў свету. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 15.09.1956 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 123, арк. 145–152).
 
6. Выданні кніг Змітрака Бядулі. Інфармацыя. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 27.10.1956 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 131, арк. 37–39).
 
7. Невядомыя творы Максіма Багдановіча. Машынапіс з рэдактарскай праўкай Н. Б. Ватацы. 1957 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 42, воп. 1, спр. 98, арк. 1–10).
 
8. Максім Багдановіч аб чэшскім народзе. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 15.06.1957 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 93, арк. 23–31).
 
9. «Думкі чытача». Рэцэнзія на артыкул А. М. Адамовіча «Пісьменнік і народ». Аўтограф Н. Б. Ватацы. 26.06.1957 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 250, арк. 15–25).
 
10. Пачэсная справа пісьменнікаў. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 08.11.1957 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 158, арк. 1–4).
 
11. Беларуская літаратура ў перакладах на мовы народаў СССР. Артыкул. Аўтограф Н. Б. Ватацы. Машынапіс з рэдакцыйнай праўкай. Неапублікавана. 1958 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 606, арк. 39–47).
 
12. На ніве роднай культуры. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 25.01.1958 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 260, арк. 1–6).
 
13. Бібліяграфію на службу навуцы. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 19.02.1958 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 273, арк. 1–9).
 
14. Невядомы тэкст Максіма Багдановіча. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 07.06.1958 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 298, арк. 9–13).
 
15. Літаратуру трэба прапагандаваць. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 23.08.1958 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 320, арк. 23–50).
 
16. На беларускай мове. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 06.06.1959 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 404, арк. 21–25).
 
17. Крытык і чытач. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 27.06.1959 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 410, арк. 18–26).
 
18. Произведения советских писателей в переводе на иностранный язык. Информация. Автограф Н. Б. Ватаци. 04.07.1959 г. (Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, ф. 12, оп. 1, д. 412, л. 75–79).
 
19. Кніга пра Беларусь. Аўтограф Н. Б. Ватацы з рэдактарскай праўкай. 18.07.1959 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 416, арк. 71–73).
 
20. Латышская літаратура ў беларускім друку. Інфармацыя. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 09.09.1959 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 431, арк. 41–43).
 
21. Кузьма Чорны і маладыя беларускія пісьменнікі. Рукапіс Н. Б. Ватацы, Н. Лапідуса. 1960 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 37, воп. 1, спр. 135, арк. 1–7).
 
22. Ліст да А. Т. Галавана. Копія. Машынапіс. [1960 г.]. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 153, воп. 2, спр. 59, арк. 10–15).
 
23. Чэхаў і Беларусь. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 27.01.1960 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 477, арк. 16–32).
 
24. Пясняр дружбы народаў. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 23.04.1960 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 502, арк. 4–15).
 
25. Ул. Маякоўскі ў беларускім друку. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 27.04.1960 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 503, арк. 38–49).
 
26. Творы Янкі Брыля на балгарскай мове. Інфармацыя. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 16.09.1960 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 544, арк. 88–89).
 
27. Выданні твораў Васіля Віткі. Інфармацыя. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 27.04.1961 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 664, арк. 6–7).
 
28. Наш вялікі друг. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 13.06.1961 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 718, арк. 1–7).
 
29. Праявы братняй дружбы. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 19.09.1961 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 622, арк. 16–22).
 
30. Нямецкая літаратура на беларускай мове. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 10.10.1961 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 649, арк. 29–32).
 
31. М. В. Ламаносаў у друку БССР. Заметка. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 16.11.1961 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 649, арк. 22–28).
 
32. Творы М. Някрасава на беларускай мове. Інфармацыя. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 08.12.1961 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 649, арк. 20–21).
 
33. Патрэбна новае выданне. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 09.12.1961 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 622, арк. 8–15).
 
34. Папулярна, але няпоўна. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 26.01.1962 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 759, арк. 1–5).
 
35. «Выстаўка, прысвечаная 80-годдзю з дня нараджэння Я. Коласа». Нататка. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 02.10.1962 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 782, арк. 1–8).
 
36. «Шекспир говорит по белорусски». Заметка о переводе произведений В. Шекспира на белорусский язык. Автограф Н. Б. Ватаци с редакционной правкой. 1964 г. (Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, ф. 12, оп. 1, д. 1018, л. 10–12).
 
37. Ліст да П. А. Багдановіча. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 10.12.1964 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 153, воп. 2, спр. 62, арк. 23–24).
 
38. У пошуках спадчыны. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 1965 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 37, воп. 1, спр. 350, арк. 1–43).
 
39. Письма Богдановичу Павлу Адамовичу. 12.03.1965–16.08.1968 гг. (Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, ф. 153, оп. 2, д. 66, л. 7–39).
 
40. «Некалькі лічбаў». Нататка пра творчасць К. Крапівы. Аўтограф Н. Б. Ватацы. Неапублікавана. 03.1966 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 1110, арк. 56–59).
 
41. Там, дзе жыў Максім Багдановіч. Аўтограф Н. Б. Ватацы з рэдактарскай праўкай. 20.01.1967 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 1255, арк. 50–51).
 
42. «Яраслаўцы памятаюць». Нататка аб А. Я. Багдановічы. Аўтограф Н. Б. Ватацы з рэдакцыйнай праўкай. 23.03.1967 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 1186, арк. 11–13).
 
43. Заметка о М. Горьком. Неполный текст. 16.05.1968 г. (Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, ф. 12, оп. 1, д. 1285, л. 14–31).
 
44. Пра казахска-беларускія літаратурныя сувязі. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 18.11.1968 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 1265, арк. 27–29).
 
45. Сведчанне братняй дружбы. Аўтограф Н. Б. Ватацы з рэдактарскай праўкай. 17.12.1968 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1265, арк. 30–39).
 
46. Рэцэнзія на кнігу «Пісьменнікі Савецкай Беларусі». Аўтограф Н. Б. Ватацы. 1969 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 11, воп. 1, спр. 658, арк. 1–9).
 
47. Брусаў і Максім Багдановіч. Аўтограф Н. Б. Ватацы з рэдактарскай праўкай. 04.04.1969 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 1345, арк. 6–11).
 
48. Ці друкаваўся «Слоўнік...» І. Грыгаровіча? Аўтограф Н. Б. Ватацы. 28.10.1969 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 12, воп. 1, спр. 1339, арк. 40–52).
 
49. Аўтографы. Машынапіс Н. Б. Ватацы. 1970-я гг. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 15, воп. 1, спр. 86, арк. 5–7).
 
50. «Яна – выдумка маёй галавы...». Аўтограф Н. Б. Ватацы. 1973 г. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 37, воп. 1, спр. 484, арк. 17–71).
 
51. Лісты і паштоўкі да З. Верас з віншаваннямі са святамі і па творчых пытаннях. Аўтограф Н. Б. Ватацы. 02.04.1976–17.05.1987 гг. (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, ф. 318, воп. 1, спр. 33, арк. 1–22).
 
52. Письмо Танку Максиму. 08.11.1978 г. (Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, ф. 25, оп. 4, д. 154, л. 6).
Бібліятэкарам