ГалоўнаяНавіныЛітаратурныя гульні, тэсты
10 кулінарных кніг беларускай кухні
Пінск – культурная сталіца Беларусі 2019 года

“Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына”: літаратурная гульня да Дня паэзіі

“Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына”: літаратурная гульня да Дня паэзіі
Іншыя навіны

Куды завяшчаў вяртацца Рыгор Барадулін? З чаго, па словах Максіма Танка, створана родная мова? За што Якуб Колас любіў родныя мясціны? Прапануем праверыць, што засталося ў памяці ад школьных заняткаў па беларускай літаратуры.

Правілы літаратурнай гульні простыя. Выберыце правільны, на вашу думку, варыянт прапушчаных у вершах слоў і аднавіце арыгінал твора. Праверыць сябе можна, клікнуўшы па малюнку.

1. Максім Танк “Родная мова”


З легендаў i казак былых пакаленняў,
З калосся цяжкога жытоў i пшанiц,
З сузор'яў i сонечных цёплых праменняў,
З грымучага ззяння бурлiвых ... .
З ... шчэбету, шуму дубровы,
I з гора, i з радасцi, i з усяго
Таго, што лягло назаўсёды ў аснову
Святынi народа, ... яго, –
Ты выткана, ... родная мова.


З легендаў i казак былых пакаленняў,
З калосся цяжкога жытоў i пшанiц,
З сузор'яў i сонечных цёплых праменняў,
З грымучага ззяння бурлiвых крынiц.
З птушынага шчэбету, шуму дубровы,
I з гора, i з радасцi, i з усяго
Таго, што лягло назаўсёды ў аснову
Святынi народа, бяссмерця яго, –
Ты выткана, дзiўная родная мова.
а) крыніц, буслінага, скарбаў, мілая
б) вадзііц, птушынага, бяссмерця, дзіўная


2. Янка Купала “Спадчына”


Ад прадзедаў спакон вякоў
Мне засталася спадчына;
Памiж сваiх i ...
Яна мне ... матчынай.
Аб ёй мне баюць казкi-сны
Вясеннiя ...,
I лесу ... верасны,
I ў полi дуб апалены.


Ад прадзедаў спакон вякоў
Мне засталася спадчына;
Памiж сваiх i чужакоў
Яна мне ласкай матчынай.
Аб ёй мне баюць казкi-сны
Вясеннiя праталiны,
I лесу шэлест верасны,
I ў полi дуб апалены.
а) чужакоў, ласкай, праталіны, шэлест
б) мінакоў, песняй, прагаліны, шэпат


3. Максім Багдановіч “Раманс”
Зорка Венера ўзышла над ...,
Светлыя ... з сабой прывяла...
Помнiш, калi я ... з табою,
Зорка Венера ўзышла.
Зорка Венера ўзышла над зямлёю,
Светлыя згадкi з сабой прывяла...
Помнiш, калi я спаткаўся з табою,
Зорка Венера ўзышла.
а) ракою, думкі, сустрэўся
б) зямлёю, згадкі, спаткаўся


4. Яўгенія Янішчыц “Ты пакліч мяне. Пазаві…”
Ты пакліч мяне. Пазаві.
Там заблудзімся ў ... травах.
... ўсё з любві,
Нават самая простая ... .
Ты пакліч мяне. Пазаві.
Там заблудзімся ў хмельных травах.
Пачынаецца ўсё з любві,
Нават самая простая ява.
а) хмельных, пачынаецца, ява
б) росных, зараджаецца, мара


5. Аркадзь Куляшоў “Бывай”
Пайшла, ніколі ўжо не вернешся, Алеся.
Бывай, ... , каханая, бывай.
Стаю на ростанях ... , а з ...
Самотным ... звініць і плача май.
Пайшла, ніколі ўжо не вернешся, Алеся.
Бывай, смуглявая, каханая, бывай.
Стаю на ростанях былых, а з паднябесся
Самотным жаўранкам звініць і плача май.
а) чарнявая, старых, пералеску, жаўруком
б) смуглявая, былых,паднябесся, жаўранкам


6. Рыгор Барадулін “Трэба дома бываць часцей”
Трэба дома бываць часцей,
Трэба ... бываць не госцем,
Каб душою не ... ,
Каб не страцiць ... штосьцi.
Трэба дома бываць часцей,
Трэба дома бываць не госцем,
Каб душою не ачарсцвець,
Каб не страцiць святое штосьцi.
а) у хаце, анямець, роднае
б) дома, ачарсцвець, святое


7. Якуб Колас “Мой родны кут”
Мой родны кут, як ты мне мілы!..
Забыць цябе не маю сілы!
Не раз, ... дарогай,
Жыццём ... маей убогай,
К табе я ў ... залятаю
І там ... спачываю.

Мой родны кут, як ты мне мілы!..
Забыць цябе не маю сілы!
Не раз, утомлены дарогай,
Жыццём вясны маей убогай,
К табе я ў думках залятаю
І там душою спачываю.
а) утомлены, вясны, думках, душою
б) прытомлены, зямлі, марах, сардэчна


8. Пятрусь Броўка “Пахне чабор”
Хiба на вечар той можна забыцца?
…Сонца за ... жар-птушкай ...,
Штосьцi ... ... бор,
Пахне чабор,
Пахне чабор...
Хiба на вечар той можна забыцца?
…Сонца за борам жар-птушкай садзiцца,
Штосьцi спявае пяшчотнае бор,
Пахне чабор,
Пахне чабор...
а) лесам, іскрыцца, шапоча ласкавае
б) борам, садзіцца, спявае пяшчотнае


9. Ніл Гілевіч “Вы шуміце бярозы”
Вы шуміце, шуміце нада мною, бярозы,
Калышыце, ... свой напеў векавы,
А я лягу-прылягу ... старога
На духмяным пракосе ... травы.
Вы шуміце, шуміце нада мною, бярозы,
Калышыце, люляйце свой напеў векавы,
А я лягу-прылягу край гасцінца старога
На духмяным пракосе недаспелай травы.
а) люляйце, край гасцінца, недаспелай
б) спявайце, ускрай шляху, маладзенькай


10. Алесь Ставер, “Жураўлі на Палессе ляцяць”


Каб любіць Беларусь нашу мілую,
Трэба ў ... краях пабываць.
Разумею цяпер, чаму з выраю
Жураўлі на Палессе ляцяць.

Што ім тыя пагоды паўднёвыя!
Што ім пышны ... рай,
Калі ... іх далі сасновыя
I азёрны ... край.


Каб любіць Беларусь нашу мілую,
Трэба ў розных краях пабываць.
Разумею цяпер, чаму з выраю
Жураўлі на Палессе ляцяць.

Што ім тыя пагоды паўднёвыя!
Што ім пышны платанавы рай,
Калі клічуць іх далі сасновыя
I азёрны рабінавы край.
а) іншых, аліўкавы, вабяць, чаромхавы
б) розных, платанавы, клічуць, рабінавы

Тэст падрыхтаваны аддзелам суправаджэння інтэрнэт-партала.

У якасці ілюстрацый выкарыстаны рэпрадукцыі карцін В. Бялыніцкага-Бірулі.

Навіны

16 Чэр 2021

Адна з найстарэйшых і найбуйнейшых бібліятэк вышэйшых навучальных устаноў Беларусі – Фундаментальная бібліятэка БДУ – была ўключана ў структуру Праўлення гэтага ўніверсітэта 23 мая 1921 года, і менавіта гэты дзень лічыцца датай яе заснавання. Складаны, поўны перашкод шлях стварэння, выпрабаванні 1930-х гадоў, трагічныя падзеі перыяду Вялікай Айчыннай вайны, новыя ўмовы і патрабаванні апошніх дзясяцігоддзяў і сучаснага перыяду… Установа з драматычнай гісторыяй неаднойчы амаль знікала, але аднаўлялася – дзякуючы энтузіястам, аматарам кнігі. Ды ў краіне заўсёды разумелі: дзе навучанне, без бібліятэкі нікуды.

Навіны бібліятэк

“Алмаз становіцца дыяментам”: хроніка будаўніцтва Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, 2004 год

16 Чэр 2021

16 чэрвеня 2006 года адбылося ўрачыстае адкрыццё новага будынка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Сёння мы працягваем публікацыі па матэрыялах прэсы аб яго будаўніцтве, якое стала яркай падзеяй у гісторыі бібліятэкі, ды і ўсёй краіны.

Да 100-годдзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Незвычайныя завяшчанні пісьменнікаў

16 Чэр 2021

Ці задумваліся вы калі-небудзь пра сваю апошнюю волю? Напэўна так, бо, як ні горка, ніхто з нас не вечны. Аднойчы прыйдзе час пакінуць гэты тленны свет, а перад гэтым паклапаціцца пра завяшчанне, каб шматлікія сябры і сваякі адразу ведалі, хто быў вашым любімчыкам. Вядомыя пісьменнікі таксама запісвалі сваю апошнюю волю – і часцяком іх інструкцыі і пажаданні былі як мінімум незвычайныя, як максімум – эксцэнтрычныя.

Аўтарскі погляд

Віртуальная чытальная зала НББ – публічным бібліятэкам Брэсцкай вобласці

15 Чэр 2021

Супрацоўнікі НББ працягваюць серыю анлайн-мерапрыемстваў для публічных бібліятэк розных рэгіёнаў нашай краіны. 15 чэрвеня адбыўся семінар, падрыхтаваны для нашых калег з Брэсцкай вобласці.

Навіны Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Прэзентацыя альманаха “Казахстан – Беларусь” і сустрэча пісьменнікаў дзвюх краін

14 Чэр 2021

14 чэрвеня ў Нацыянальнай бібліятэцы прайшла прэзентацыя першага ў гісторыі казахстанска-беларускага супрацоўніцтва літаратурна-мастацкага альманаха “Казахстан – Беларусь” і адбылася сустрэча пісьменнікаў дзвюх краін.

Навіны Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Бібліятэкарам
111