ГалоўнаяБiблiятэкарамКаардынацыйны план работы бібліятэкКаардынацыйны план работы бібліятэк на 2013 год

Каардынацыйны план работы бібліятэк на 2013 год

Назва работы
Выканаўца
Тэрмін
Вынік
1
2
3
4
1. НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ
Бібліятэчная справа на Беларусі. Дакументы і матэрыялы. 1917–1940 гг.
НББ
2013–2015 гг.
Навуковая справаздача
Бібліятэка Я.Ф. Карскага: прыватная калекцыя беларускага і рускага вучонага-славіста ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі
НББ
2013–2015 гг.
Навуковая справаздача
Эфектыўнасць функцыянавання аб’яднанай бібліятэкі ў сельскай мясцовасці
НББ
2013–2014 гг.
Навуковая справаздача
Нацыянальны беларускі фармат прадстаўлення аўтарытэтных/ нарматыўных запісаў BELMARC/Authorities: другая рэдакцыя
НББ
2013–2014 гг.
Навуковая справаздача
Кніга і мова ў культуры і адукацыі: гісторыка-тэарэтычны аспект
ФБ БДУ
2012–2014 гг.
Навуковая справаздача
Даследаванне складу і зместу калекцый рэдкіх кніг і рукапісаў
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі
І–IV кв.
Навуковая справаздача
Бібліятэка Нясвіжскай ардынацыі Радзівілаў у фондах ЦНБ НАН Беларусі: вывучэнне складу і навуковае апісанне дакументаў
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі
І–IV кв.
Навуковая справаздача
Дзейнасць бібліятэк Гомельшчыны ў 70-я гг. XX стагоддзя
Гомельская АБ
І–IV кв.
Навуковая справаздача
"История государства Российского" М.М. Карамзіна ў калекцыях аддзела рэдкай кнігі (да 195-годдзя з часу выхаду першага выдання)
Гомельская АБ
І кв.
Навуковая справаздача
ПЦПІ – вачамі карыстальнікаў: сацыялагічнае даследаванне
Віцебская АБ
І–II кв.
Навуковая справаздача
Вывучэнне інфармацыйных патрэбнасцей карыстальнікаў віртуальнай чытальнай залы
Віцебская АБ
ІI кв.
Навуковая справаздача
Інтарэсы сучаснай моладзі: сацыялагічнае даследаванне
Віцебская АБ
ІI–III кв.
Навуковая справаздача
Творы Л.М. Талстога на французскай мове ў калекцыі князёў Паскевічаў (да 185-годдзя з дня нараджэння Л.М. Талстога)
Гомельская АБ
IV кв.
Навуковая справаздача
2. НАВУКОВА-АРГАНІЗАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ БІБЛІЯТЭЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
2. 1. Планы, справаздачы, статыстычныя табліцы
Каардынацыйны план навукова-метадычнай і даследчай дзейнасці бібліятэк – метадычных цэнтраў Рэспублікі Беларусь на 2013 г.
НББ
І кв.
План
Зводны план работы бібліятэк ВНУ Рэспублікі Беларусь на 2013 г.
ФБ БДУ
І кв.
План
Справаздача аб рабоце бібліятэк навукова-даследчай установы “Нацыянальная акадэмія навук Беларусі” за 2012 г.
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі
І кв.
Справаздача
Справаздача аб рабоце РНТБ і абласных філіялаў за 2012 г.
РНТБ
І кв.
Справаздача
Справаздача аб стане інфармацыйнага забеспячэння навукі і адукацыі ў аграпрамысловым комплексе Беларусі
БелСГБ імя І.А. Лупіновіча
І кв.
Справаздача
Справаздача аб рабоце бібліятэк ВНУ Рэспублікі Беларусь за 2012 г.
ФБ БДУ
І кв.
Справаздача
Зводная справаздача навукова-метадычнай і даследчай работы сеткі бібліятэк устаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь за 2012 г.
ФБ БДУ
І кв.
Справаздача
Публічныя бібліятэкі сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь у 2012 г.
НББ
І кв.
Справаздача
Дзіцячыя бібліятэкі Беларусі ў 2012 г.
НББ
І кв.
Справаздача
Статыстычныя паказчыкі работы медыцынскіх бібліятэк Рэспублікі Беларусь за 2012 г.
РНМБ
І кв.
Статыстычная табліца
Зводная табліца паказчыкаў дзейнасці сеткі бібліятэк устаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь за 2012 г.
ФБ БДУ
І кв.
Статыстычная табліца
2.2. Нарматыўная, вытворча-практычная дакументацыя
2.2.1. Кодэксы, законы, стандарты
Праект Закона Рэспублікі Беларусь “Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь»”
Усе бібліятэкі краіны
2013–2014 гг.
Прапановы ў праект Закона
Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры
Усе бібліятэкі краіны
2013–2014 гг.
Прапановы ў Кодэкс
Новая рэдакцыя стандарту Беларусі 7.20–2000 “Бібліятэчная статыстыка. Асноўныя палажэнні”
НББ
I–IV кв.
Праект новай рэдакцыі стандарту
2.2.2. Інструкцыі, палажэнні
лакальны ўзровень
Інструкцыя па алічбоўцы друкаваных матэрыялаў з фондаў бібліятэкі
БДУКіМ
І кв.
Інструкцыя
Тыпавы шлях выканання платных паслуг у структурных падраздзяленнях РНТБ
РНТБ
ІІ кв.
Інструкцыя
Парадак работы па падрыхтоўцы дагавора і аказанні платных паслуг аддзеламі і філіяламі РНТБ
РНТБ
IІ кв.
Інструкцыя
Інструкцыя па рабоце з чытацкай запазычанасцю
БДУКіМ
IІ кв.
Інструкцыя
Інструкцыя па запаўненні палёў электроннага каталога для шаблона “Інкунабула” модуля “Каталагізацыя”
БДУКіМ
IІ кв.
Інструкцыя
Тэхналагічная інструкцыя па стварэнні віртуальнай выстаўкі новых паступленняў
НБ БНТУ
II кв.
Інструкцыя
Сістэма каталогаў, картатэк і баз даных бібліятэкі БДУКіМ: арганізацыйна-тэхналагічная дакументацыя

БДУКіМ

ІІІ кв. Інструкцыя
Палажэнне аб нарміраванні працы ў бібліятэцы БДУКіМ

БДУКіМ

І кв. Палажэнне
Палажэнне аб ахове персанальных даных карыстальніка

РНТБ

ІІ кв. Палажэнне
Палажэнне аб фарміраванні і выкарыстанні фонду фотадакументаў аддзела рэдкіх кніг і дакументаў

БДУКіМ

ІV кв. Палажэнне
2.2.3. Нормы, правілы
лакальны ўзровень
Нормы на асноўныя бібліятэчна-бібліяграфічныя працэсы, якія выконваюцца на ПЭВМ
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі
І–ІV кв.
Нормы
Нормы часу на бібліятэчныя працэсы аддзела Электроннай бібліятэкі
НБ ПДУ
I–IV кв.
Нормы
2.2.4. Адукацыйныя праграмы
лакальны ўзровень
Адукацыйная праграма курсаў павышэння кваліфікацыі для работнікаў бібліятэк устаноў вышэйшай адукацыі, якія займаюцца стварэннем і суправаджэннем электроннай бібліятэкі.
ФБ БДУ
І кв.
Адукацыйная праграма
Адукацыйная праграма курсаў павышэння кваліфікацыі для кіраўнікоў бібліятэк устаноў вышэйшай адукацыі.
ФБ БДУ
І кв.
Адукацыйная праграма
Сучасныя тэхналогіі бібліятэчнай справы
РІВШ, ФБ БДУ
ІІ кв.
Адукацыйная праграма
3. БІБЛІЯТЭЧНА-ІНФАРМАЦЫЙНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, АБМЕН ВОПЫТАМ
3.1. Павышэнне кваліфікацыі
3.1.1. Міжнародныя навукова-практычныя канферэнцыі і семінары
Пяць гадоў супрацоўніцтва бібліятэк прыгранічных тэрыторый у інавацыйнай сферы: вынікі і перспектывы
РНТБ
красавік
II Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
Павышэнне кваліфікацыі: новыя ідэі і тэхналогіі ў дзіцячых бібліятэках

ББА,

Цэнтральная гарадская дзіцячая бібліятэка імя

М. Астроўскага г. Мінск

красавік
Міжнародны семінар
IX Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні “Статут Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі”
НББ
18–19 красавіка
ІХ Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні
Беларусь – Літва – Польшча: дыялог народаў і культур
Гродзенская АБ
май
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
Брэсцкая Біблія – унікальны помнік культуры ХVI стагоддзя: да 450-годдзя выдання
Упраўленне культуры Брэсцкага аблвыканкама, Брэсцкая АБ
май
Міжнародны круглы стол
Бяркоўскія чытанні. Кніжная культура ў кантэксце міжнародных кантактаў
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі
16–17 мая
Міжнародная навуковая канферэнцыя
ХIХ Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні: “Антрапалагічныя праблемы сучаснай культуры і духоўнасць”
МК РБ, МА РБ, БДУКіМ, Беларускі экзархат Рускай праваслаўнай царквы, Інстытут тэалогіі імя Святых Мяфодзія і Кірыла БДУ, Міжнароднае грамадскае аб’яднанне “Хрысціянскі адукацыйны цэнтр імя Святых Мяфодзія і Кірыла”
22–24 мая
ХIХ Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
Духоўнае адраджэнне грамадства і праваслаўная кніга
МК РБ, МА РБ, БДУКіМ, Беларускі экзархат Рускай праваслаўнай царквы,Інстытут тэалогіі імя Святых Мяфодзія і Кірыла БДУ, Міжнароднае грамадскае аб’яднанне “Хрысціянскі адукацыйны цэнтр імя Святых Мяфодзія і Кірыла”
23–24 мая
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
42-я Міжнародная канферэнцыя Асацыяцый бібліятэк і інфармацыйных цэнтраў па даследаванні Усходняй, Сярэдне-Усходняй і Паўночна-Усходняй Еўропы
НББ
28–30 жніўня
42-я Міжнародная канферэнцыя
VIIІ Гарадзенскія чытанні: да 470-годдзя з часу заснавання Гродзенскага аркестравага калектыву “Літоўская капэла”

Гродзенская АБ, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя

Я. Купалы

верасень
VIIІ Гарадзенскія чытанні
Бібліятэка як феномен культуры
МК РБ, НББ, ББА, Гродзенская АБ
10–11 кастрычніка
Міжнародны кангрэс
Каладзееўскія чытанні

Барысаўская ЦРБ імя

І.Х. Каладзеева

лістапад
V Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
Бібліятэка і інфармацыйнае грамадства: гісторыя, сучаснасць і перспектывы развіцця
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі
31 кастрычніка–1 лістапада
V Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
Бібліятэка ў новым сацыякультурным і інфармацыйным фармаце (да 85-годдзя Гомельскай абласной універсальнай бібліятэкі)

Гомельская АБ

20–21 лістапада

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя

3.1.2. Рэспубліканскія навукова-практычныя канферэнцыі, семінары, круглыя сталы
Асновы інфармацыйнай культуры
ФБ БДУ, Інфармацыйны цэнтр пасольства ЗША
штомесячна
Рэспубліканскі семінар
Выкарыстанне рэсурсаў адкрытага доступу для інфармацыйнага забеспячэння інавацыйнай дзейнасці
НББ
II кв.
Рэспубліканскі семінар
Электронныя інфармацыйныя рэсурсы віртуальнай чытальнай залы
НББ
II кв.
Рэспубліканскі семінар
Статыстычныя паказчыкі дзейнасці бібліятэк
НББ
22 сакавіка
Рэспубліканскі круглы стол
Фарміраванне бібліятэкамі Беларусі калекцый нацыянальных дакументаў: праблемы і перспектывы
НББ
красавік
Рэспубліканскі семінар
Рэспубліканскі семінар па інтэлектуальнай уласнасці
РНТБ
26 красавіка
Рэспубліканскі семінар
Сучасныя тэхналогіі бібліятэчнай справы
РІВШ,
ФБ БДУ
15–26 красавіка
Рэспубліканскія курсы
Гуманітарна-асветніцкая дзейнасць бібліятэк у кантэксце агульначалавечых каштоўнасцей і беларускай дзяржаўнасці
МК РБ,
НББ,
ББА
22–24 мая
III Форум бібліятэкараў Беларусі
Асвета законам: работа ПЦПІ па аказанні інфармацыйна-прававых паслуг насельніцтву, фарміраванні прававой свядомасці і прававой культуры грамадзян
Магілёўская АБ
чэрвень
Рэспубліканскі семінар
Вынікі дзейнасці віртуальнай чытальнай залы ў 2013 г., планы на 2014 г.
НББ
IV кв.
Рэспубліканскі семінар
Тэхналогіі Web 2.0 у практыцы работы бібліятэк: да 45-годдзя бібліятэкі УА “Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт”
ФБ БДУ
IV кв.
Рэспубліканскі семінар
II Рэспубліканскі семінар па УДК
ББА,
НББ
IV кв.
Рэспубліканскі семінар
Арганізацыя доступу да электронных інфармацыйных рэсурсаў для падтрымкі інавацыйнай дзейнасці
НББ
верасень
Рэспубліканскі семінар
Менеджмент бібліятэк ВНУ
ФБ БДУ
кастрычнік
Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя
Круглы стол па правененцыйных даследаваннях у Беларусі
ББА,
НББ
кастрычнік
Рэспубліканскі
круглы стол
Стан і перспектывы развіцця публічных бібліятэк Рэспублікі Беларусь
НББ
лістапад
Рэспубліканскі семінар
Праблемы камплектавання нацыянальнага дакумента ў фондах бібліятэк розных сістэм і ведамстваў
ББА,
НББ
лістапад
Рэспубліканскі
круглы стол
Актуальныя аспекты метадычнай работы ў бібліятэцы ВНУ на сучасным этапе
ФБ БДУ
снежань
Рэспубліканская школа
Сучасныя тэхналогіі бібліятэчнай справы
РІВШ, ФБ БДУ
2–13 снежня
Рэспубліканскія курсы
3.1.3. Абласныя, раённыя навукова-практычныя канферэнцыі, семінары, круглыя сталы, школы
Статус і функцыі публічных бібліятэк у сучасных сацыякультурных умовах
Віцебская АБ
I кв.
Абласны семінар
Бяспека ў бібліятэцы
Віцебская АБ
I кв.
Круглы стол
Бібліятэкі вобласці – 2012: вынікі і рэзультаты
Гомельская АБ
I кв.
Абласны семінар
Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і тэхналогіі WEB 2.0 у бібліятэках
РНТБ
I-II кв.
Абласны семінар
Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі ў бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці
РНТБ
II кв.
Абласны семінар
Бібліятэка ўніверсітэта: класічная і электронная
Б-ка БДЭУ
II кв.
Абласная навукова-практычная канферэнцыя
Бібліятэка аграгарадка: пошук уласнага аблічча
Брэсцкая АБ
II кв.
Абласны месячнік
Праваслаўныя традыцыі ў духоўна-асветніцкай рабоце бібліятэк
Віцебская АБ
II кв.
Абласная канферэнцыя
Патрэбнасці чытачоў – магчымасці бібліятэк
Гомельская АБ
II кв.
Школа спецыяліста
Інавацыйныя працэсы як фактар развіцця сучаснай бібліятэкі
Гродзенская АБ
II кв.
Абласны семінар
Стратэгія і практыка дзейнасці публічных бібліятэк рэгіёна
Мінская АБ
II кв.
Школа дырэктара
Прафесіяналізацыя кадраў – важны інструмент удасканалення бібліятэчнай справы рэгіёна
Мінская АБ
II кв.
Школа метадыста
Публічная бібліятэка – інфармацыйны, адукацыйны і культурны цэнтр
Магілёўская АБ
II кв.
Школа дырэктара
Звод рэдкіх кніг бібліятэк Брэсцкай вобласці
Брэсцкая АБ
IIІ кв.
Абласны вебінар
Пазнаваемая і прывабная: магчымасці рэкламы ў стварэнні станоўчага іміджу сучаснай бібліятэкі
Віцебская АБ
IIІ кв.
Інтэрнэт-канферэнцыя
Новыя падыходы ў арганізацыі метадычнай работы ў бібліятэцы
Гомельская АБ
IIІ кв.
Абласны семінар-практыкум
Дзіцячая бібліятэка – цэнтр падтрымкі чытання: новыя інфармацыйныя тэхналогіі
Мінская АБ
IIІ кв.
Абласны семінар
Гісторыя бібліятэк Міншчыны: публічныя бібліятэкі Салігорскага раёна – мінулае і шляхі далейшага развіцця
Мінская АБ
IIІ кв.
Школа дырэктара
Фонд публічных бібліятэк: улік і захаванасць
Магілёўская АБ
IIІ кв.
Школа метадыста
Інфармацыйнае забеспячэнне
інавацыйнай дзейнасці: задачы навукова-тэхнічных бібліятэк краіны на сучасным этапе
РНТБ
IV кв.
Абласны семінар
Бібліятэчныя кадры: статус, выкарыстанне, навучанне
Упраўленне культуры Брэсцкага аблвыканкама, Брэсцкая АБ,
упраўленне культуры Маларыцкага райвыканкама
IV кв.
Абласны семінар
Маіх радкоў няма без Беларусі
Брэсцкая АБ
IV кв.
Абласны месячнік па папулярызацыі нацыянальнай мастацкай літаратуры
Бібліятэка для падрастаючага пакалення – тэрыторыя адкрытых магчымасцей
Гродзенская АБ
IV кв.
Абласны семінар
Метадычнае забеспячэнне даведачна-бібліяграфічнага абслугоўвання ў публічных бібліятэках
Мінская АБ
IV кв.
Абласны семінар
Бібліятэкар і чытач у кантэксце ўдасканалення абслугоўвання
Мінская АБ
IV кв.
Абласны семінар
Якасць бібліятэчнага фонду пры сучасных інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогіях
Мінская АБ
IV кв.
Абласны семінар
Месца і роля метадычнай службы ў кіраванні дзейнасцю і развіцці публічных бібліятэк раёна
Магілёўская АБ
IV кв.
Школа метадыста
3.1.4. Конкурсы, праекты
Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры
МК РБ, НББ
I–II кв.
Рэспубліканскі конкурс
Далучыся да роднага слова
Магілёўская АБ
I–II кв.
Бібліятэчны конкурс на лепшую папулярызацыю творчасці беларускіх пісьменнікаў, ураджэнцаў Магілёўшчыны
Інавацыі ў рабоце бібліятэк
Віцебская АБ
I–ІII кв.
Абласны конкурс
Звод рэдкіх кніг бібліятэк Брэсцкай вобласці
Брэсцкая АБ
I–IV кв.
Абласны праект
Конкурс афіцыйных сайтаў сеткі публічных бібліятэк Віцебскай вобласці
Віцебская АБ
I–IV кв.
Абласны конкурс
Бібліятэка, неабходная грамадству
Гомельская АБ
I–IV кв.
Абласны агляд-конкурс дзіцячых бібліятэк
Бібліятэчны брэнд
Гомельская АБ
I–IV кв.
Конкурс
Цуд з цудаў
Гомельская АБ
I–IV кв.
Конкурс буктрэйлераў
Конкурс на лепшы электронны інфармацыйны рэсурс, створаны публічнымі бібліятэкамі Гродзенскай вобласці
Гродзенская АБ
I–IV кв.
Абласны конкурс
Каб жыла кніга, каб не знікалі веды
Магілёўская АБ
I–IV кв.
Агляд-конкурс на лепшую
пастаноўку
работы па літаратурным краязнаўстве
Конкурс самаробных кніг (сярод супрацоўнікаў бібліятэкі)
Гомельская АБ
II–IV кв.
Бібліятэчны конкурс
Абласны конкурс на лепшую прэзентацыю беларускай кнігі аўдыявізуальнымі сродкамі
Мінская АБ
II–IV кв.
Абласны конкурс
Агляд-конкурс сярод навукова-тэхнічных бібліятэк рэспублікі
РНТБ
ІII–IV кв.
Абласны праект
Лабараторыя бібліятэчных ідэй
Web 2.0
ББА
IV кв.
Конкурс бібліятэчных інтэрнэт-праектаў
Першая сусветная вайна і свет сёння
Гомельская АБ,
Гомельская АБ, ГА “Беларускі зялёны крыж”
2013–2014 гг.
Асветніцкі праект
4. Выдавецкая дзейнасць
Друкаваныя выданні
Новыя кнігі: па старонках беларускага друку. № 1–12.
НББ
штомесячна
 
Бібліятэчны свет
НББ
раз у два месяцы
 
Бібліятэка прапануе
ДУ ЦСДБ
г. Мінска
штомесячна
 
Дзяржава і права: бібліяграфічны паказальнік
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь
штомесячна
 
Літаратура па пытаннях мясцовага кіравання і самакіравання: бібліяграфічны паказальнік
Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь
штомесячна
 
Новые медицинские книги
РНМБ
штомесячна
 
Культурнае жыццё Гомельшчыны. Хроніка падзей. Вып. 1–12
Гомельская АБ
штомесячна
 
Культурнае жыццё Мінскай вобласці: хроніка падзей
Мінская АБ
штомесячна
 
Культурнае жыццё Віцебскай вобласці: інфармацыйнае паведамленне
Віцебская АБ
штомесячна
 
Информационный бюллетень РНТБ
РНТБ
II–IV кв.
 
Бюлетэнь з працягам "От информации к инновациям вместе с РНТБ"
Вып. 3. "Промышленные образцы";
Вып. 4 "Товарные знаки"
РНТБ
II–IV кв.
 
Белорусская сельскохозяйственная библиотека: новости, хроника, комментарии: бюллетень
БелСГБ імя І.С. Лупіновіча
штоквартальна
 
Бібліятэчная прастора. Віцебскі рэгіён: інфармацыйна-аналітычны бюлетэнь
Віцебская АБ
штоквартальна
 
Віцебская вобласць: бібліяграфічны паказальнік
Віцебская АБ
штоквартальна
 
Весткі з бібліятэк Гомельшчыны: жыццё, падзеі, праблемы. Вып. I–IV
Гомельская АБ
штоквартальна
 
З жыцця бібліятэк вобласці. Інфармацыйны бюлетэнь . Вып. 78–81
Гродзенская АБ
штоквартальна
 
Новая літаратура аб Гродзенскай вобласці: бібліяграфічны паказальнік
Гродзенская АБ
штоквартальна
 
Новыя паступленні ў фонд ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага" за … квартал: бібліяграфічны бюлетэнь
Гродзенская АБ
штоквартальна
 
Літаратура аб Мінскай вобласці: бібліяграфічны паказальнік
Мінская АБ
штоквартальна
 
Методическое пособие в помощь индексированию документов в Центральной научной библиотеке и библиотеках при ГНУ НАН Беларуси (по отраслям знаний). Частка 3.
ЦНБ НАН Беларусі
I–IV кв.
 
Электронные информационные ресурсы по науке и технике
РНТБ
I–IV кв.
 
Формирование информационной культуры в учреждении высшего образования: учебно-методическое пособие
ФБ БДУ
I–IV кв.
 
Аналитический обзор деятельности библиотек УВО Республики Беларусь за 2012 г.
ФБ БДУ
I кв.
 
Аналіз дзейнасці бібліятэк Брэсцкай вобласці за 2012 г.
Брэсцкая АБ
I кв.
 
Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
Брэсцкая АБ
I кв.
 
Публичные библиотеки Гомельщины в 2012 году. Обзор деятельности
Гомельская АБ
I кв.
 
Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И. Ленина в 2012 году
Гомельская АБ
I кв.
 
Бібліятэкі Гродзеншчыны. Аналіз дзейнасці публічных бібліятэк за 2012 год
Гродзенская АБ
I кв.
 
У дапамогу метадысту. Вып. 12
Гродзенская АБ
I кв.
 
Бібліятэкі Міншчыны ў 2012 годзе: агляд дзейнасці
Мінская АБ
I кв.
 
Салавей спявае: метадычныя парады
да 75-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Карызны
Мінская АБ
I кв.
 
Публічныя бібліятэкі Магілёўшчыны ў 2012 годзе. Агляд дзейнасці, статыстычныя паказчыкі работы
Магілёўская АБ
I кв.
 
Организация работы в научно-технических библиотеках, библиотечно-информационных службах предприятий и организаций
Вып. 5 "Учет и сохранность фондов в НТБ";
Вып. 6 "Справочно-библиографический аппарат НТБ"
РНТБ
II–IV кв.
 
Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 15
НББ
II кв.
 
Бібліяпанарама – 17: інфармацыйна-аналітычнае выданне
Брэсцкая АБ
II кв.
 
Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
"Нацыянальны гонар Беларусі" да 130-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа
Гродзенская АБ
ІІ кв.
 
Разам думаць пра будучыню: з вопыту работы юнацкага філіяла ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага" па духоўна-маральным выхаванні падрастаючага пакалення
Гродзенская АБ
ІІ кв.
 
Сустрэнемся на ростанях: метадычныя парады да 100-годдзя з дня нараджэння Аляксея Кулакоўскага
Мінская АБ
II кв.
 
Магілёўшчына: з гісторыі краю і лёсу людзей: метадычныя рэкамендацыі
Магілёўская АБ
IIкв.
 
Веснік бібліятэк: інфармацыйна- аналітычны бюлетэнь
Магілёўская АБ
ІI, IV кв.
 
Бібліятэчны веснік: інфармацыйна-аналітычны зборнік
Мінская АБ
II, IV кв.
 
Беларускія пісьменнікі – юбіляры 2013 года: біябібліяграфічны паказальнік
Мінская АБ
II, IV кв.
 
Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 16
НББ
III кв.
 
Материалы Международного конгресса "Библиотека как феномен культуры"
НББ
ІІІ кв.
 
Краязнаўчы каляндар на 2014 год
Гродзенская АБ
ІІІ кв.
 
Матэрыялы VІІ–VІІІ Гарадзенскіх навуковых чытанняў
Гродзенская АБ
III кв.
 
Стан кніжных фондаў публічных бібліятэк Гродзеншчыны. Вынікі маніторынгу
Гродзенская АБ
ІІІ кв.
 
Творы класікаў – чытачам ХХІ стагоддзя: агляд выданняў
Гродзенская АБ
ІІІ кв.
 
Жамчужыны Прынёмання: электронная гульня-падарожжа па знакамітых мясцінах Гродзеншчыны
Гродзенская АБ
ІІІ кв.
 
Інфармацыйны бюлетэнь новых кніг і метадычных матэрыялаў з фонду аддзела бібліятэказнаўства УК "Абласная бібліятэка імя М. Горкага"
Брэсцкая АБ
III кв.
 
Каляндар знамянальных і памятных дат на 2014 год
Брэсцкая АБ
ІІІ кв.
 
Старонкі гісторыі Гомельшчыны. Каляндар дат і падзей на 2014 год
Гомельская АБ
III кв.
 
Правовое регулирование отношений работника и нанимателя в Республике Беларусь: библиографический указатель
Гомельская АБ
III кв.
 
Краязнаўчы каляндар на 2014 год
Гродзенская АБ
III кв.
 
Асветнік гарадзенскай зямлі: да 280-годдзя з дня нараджэння дзяржаўнага і грамадскага дзеяча А. Тызенгаўза:бібліяграфічны паказальнік
Гродзенская АБ
III кв.
 
Славутыя імёны Гродзеншчыны ў мастацтве. Леў Бакст: рэкамендацыйны бібліяграфічны паказальнік
Гродзенская АБ
III кв.
 
Библиотечное краеведение: территория больших возможностей и перспектив: сборник научных статей
НББ
III кв.
 
Каляндар знамянальных і памятных дат на 2014 год
Віцебская АБ
III кв.
 
Это земля твоя и моя: методические материалы в помощь организации работы по экологическому воспитанию (посвященные Году зеленого туризма)
Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт
імя П.П. Машэрава
III кв.
 
Бібліятэчны веснік: зборнік артыкулаў. Вып. 5
НББ
IV кв.
 
Бібліятэчная справа Беларусі. Дакументы і матэрыялы. 1991–2005
НББ
IV кв.
 
Веб-сайт публичной библиотеки: функции, структура, контент
НББ
IV кв.
 
Информационная поддержка инновационной деятельности. Сборник статей
РНТБ
IV кв.
 
Брэсцкая Біблія – унікальны помнік культуры ХVI ст.: да 450-годдзя выдання. Матэрыялы міжнароднага круглага стала
Брэсцкая АБ
IV кв.
 
Гомельшчына ў друку: літаратура аб Гомелі і вобласці за 2012 год
Гомельская АБ
IV кв.
 
Кірыл, епіскап Тураўскі: жыццё, спадчына, светапогляд (да 900-годдзя з часу нараджэння): бібліяграфічны паказальнік
Гомельская АБ
IV кв.
 
Разам з кнігай мы расцём: метадычныя рэкамендацыі па рабоце з дзецьмі дашкольнага ўзросту
Гродзенская АБ
IV кв.
 
Шчаслівая сям’я – моцная краіна: метадычныя рэкамендацыі
Магілёўская АБ
IV кв.
 
Сэрца, дзе ўсёй зямлі трывога...: метадычныя парады ў дапамогу святкавання 100-годдзя Аркадзя Куляшова
Магілёўская АБ
IV кв.
 
Каляндар знамянальных і памятных дат на 2014 год
Магілёўская АБ
IV кв.
 
Электронныя выданні
Беларуская і руская літаратура. У дапамогу навучэнцам
НББ
I кв.
 
Памятные книжки белорусских губерний
НББ
I кв.
 
Мастер улыбки (к 75-летию Ю. Коваля, детского писателя)
Гомельская АБ
I кв.
 
Написали, рассказали, поставили: памятники литературным героям
Гомельская АБ
I кв.
 
Любимые книги из детства: зарубежные авторы
Гомельская АБ
I кв.
 
Усё сваё – дарагое: да 90-годдзя з дня нараджэння Мікалая Грынчыка
БДУКіМ
I–IV кв.
 
Виртуальная реконструкция наследия Ю.И. Крашевского
Брэсцкая АБ
II–IV кв.
 
Золотое кольцо Гомельщины
Гомельская АБ
II кв.
 
Тайны золотого ключика: информационно-методическое пособие для педагогов и библиотекарей
Гомельская АБ
II кв.
 
Виртуальная реконструкция наследия Юзефа Игнатия Крашевского
НББ
III кв.
 
Памятные книжки Гродненской губернии
НББ
III кв.
 
Библиотека – остров сокровищ: необычные библиотеки мира
Гомельская АБ
III кв.
 
Любимые книги из детства: русские авторы
Гомельская АБ
III кв.
 
Как прекрасен этот мир
Гомельская АБ
III кв.
 
Интересно обо всём
Гомельская АБ
III кв.
 
Памятные книжки Виленской губернии
НББ
IV кв.
 

СПІС СКАРАЧЭННЯЎ

АБ – абласная бібліятэка
ББА – Беларуская бібліятэчная асацыяцыя
БДУКіМ – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва
БДЭУ – Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт
БелСГБ – Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Лупіновіча
ВНУ – вышэйшая навучальная ўстанова
ГА – грамадская арганізацыя
ГНУ НАН Беларуси – дзяржаўная навуковая ўстанова "Нацыянальная акадэмія навук Беларусі" (государственное научное учреждение "Национальная академия наук Беларуси")
ДНУ НАН Беларусі – дзяржаўная навуковая ўстанова "Нацыянальная акадэмія навук Беларусі"
ДУ ЦСДБ – дзяржаўная ўстанова "Цэнтралізаваная сістэма дзіцячых бібліятэк"
ДУК – дзяржаўная ўстанова культуры
МА РБ – Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
МК РБ – Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
НБ БНТУ – Навуковая бібліятэка Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта
НББ – Нацыянальная бібліятэка Беларусі
НБ ПДУ – Навуковая бібліятэка Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта
НТБ – навукова-тэхнічная бібліятэка
ПЦПІ – Публічны цэнтр прававой інфармацыі
РІВШ – Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы
РНМБ – Рэспубліканская навукова-медыцынская бібліятэка
РНТБ – Рэспубліканская навукова-тэхнічная бібліятэка
УВО – установы вышэйшай адукацыі (учреждения высшего образования)
ФБ БДУ – Фундаментальная бібліятэка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі – Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
ЦРБ – цэнтральная раённая бібліятэка

Бібліятэкарам